Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ''ΑΘΗΝΑ''


ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

O σχεδιασμός της “Αθηνάς” κυριολεκτικά εξαφανίζει το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης, καταστρέφει όλον το συνεκτικό ιστό που συνδέει, το
προσωπικό, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και τους φοιτητές,
αντικαθιστώντας τον με ένα νέο ίδρυμα, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, για
το οποίο δεν υπήρξε καμία αναφορά ποτέ και πουθενά.

Καταγραφή του προβλήματος
Συγκεκριμένα, απομακρύνονται τα Τμήματα Ζωικής Παραγωγής και
Φυτικής Παραγωγής, του ΑΤΕΙ-Θ με 15 και 12 μέλη Ε.Π. αντίστοιχα, και
συνενώνονται με Τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με 6 και 7 μέλη
αντίστοιχα. Τα Τμήματα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης έχουν άνω των
2.000 φοιτητών, ενώ της Δυτικής Μακεδονίας μόνο ένα κλάσμα αυτών, περί
των 500. Αφήνεται στην τύχη του ένα τεράστιο αγρόκτημα 800 περίπου
στρεμμάτων, υποδομές, εργαστηριακός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις αξίας
άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες είναι αδύνατον να μεταφερθούν.
Το Ίδρυμα υποδοχής στη Φλώρινα δεν διαθέτει αγρόκτημα και ούτε καν
ικανό αριθμό αιθουσών διδασκαλίας.
Αντίστοιχα, η μεταφορά του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΑΤΕΙ-
Θεσσαλονίκης στις Σέρρες, και μάλιστα όχι για να συγχωνευτεί με κάποιο
άλλο υφιστάμενο Τμήμα, μόνον επιζήμια είναι. Το Τμήμα Ηλεκτρονικής
μεταφέρθηκε στο ΑΤΕΙ-Θ το 2001, σε νέο σύγχρονο και καθόλα εξοπλισμένο
κτήριο. Έχει διαμορφωμένα αμφιθέατρα, εργαστήρια, αίθουσες πολυμέσων
και εξειδικευμένο δικτυακό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ύψους 25 εκ.
ευρώ που δεν μπορεί να μεταφερθεί. Το ΤΕΙ Σερρών δεν διαθέτει καμία
τέτοια υποδομή, ούτε καν στοιχειώδεις χώρους να δεχθεί ένα τέτοιο Τμήμα
με 15 μέλη Ε.Π. και άνω των 2.000 ενεργών φοιτητών. Παράλληλα πρέπει να
ληφθεί υπόψη και το εξειδικευμένο αντικείμενο του Τμήματος, το οποίο έχει
ιστορική αναφορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης από την εποχή του
‘Ευκλείδη’, με αποτέλεσμα να είναι γνωστό και να απορροφώνται οι
απόφοιτοί του.
Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει ικανός αριθμός φορέων για την απασχόληση
τους.
Τα Τμήματα Οχημάτων και Πληροφορικής, τα οποία αν και φέρεται ότι
απορροφώνται από αντίστοιχα Τμήματα του ΤΕΙ Σερρών, στην ουσία
καταργούνται γιατί αλλάζει πλήρως ο χαρακτήρας τους (το ένα από το
Τμήμα Μηχανολογίας και το άλλο από το Τμήμα Πληροφορικής και
Επικοινωνιών). Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για πολυπληθή Τμήματα
σε αριθμό φοιτητών και καθηγητών, και σε κάθε περίπτωση πολύ
μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο αριθμό φοιτητών και καθηγητών στο ΤΕΙ
υποδοχής. Και τα 2 Τμήματα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης έχουν
άρτιο εξοπλισμό αξίας άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, που
συμπεριλαμβάνει σύγχρονο τούνελ αεροδυναμικής, πλήρη εξοπλισμό ΚΤΕΟ,
μηχανές εσωτερικής καύσης, στροβιλομηχανές, εξοπλισμό αιθουσών
τηλεδιάσκεψης, ενεργητικό και παθητικό εξοπλισμό δικτύων και
επικοινωνιών, κεντρικά υπολογιστικά συστήματα, και πολλά άλλα.
Η απομάκρυνση των 3 αυτών Τμημάτων της ΣΤΕΦ θα αφήσει πίσω της
ανεκμετάλλευτους χώρους άνω των 12.000 τετραγωνικών μέτρων.
Η μεταφορά όλης της Σχολής Διοίκησης Οικονομίας καθώς και του
Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στις Σέρρες θα
αφήσει ένα τεράστιο κενό στο ΑΤΕΙ-Θ. Επιπρόσθετα, άνω των 4.500
τετραγωνικών μέτρων αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων, αμφιθεάτρων
και εξοπλισμού θα αφεθούν αναξιοποίητα και θα απαξιωθούν ζημιώνοντας
με ποσά εκατομμυρίων τον κρατικό προϋπολογισμό. Θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι το μέγεθος της ΣΔΟ του ΤΕΙ Σερρών, η οποία καλείται να
απορροφήσει τη ΣΔΟ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, είναι
δυσανάλογα μικρότερο, τόσο σε αριθμό φοιτητών όσο και καθηγητών,
μετρώντας 2 μόνον Τμήματα έναντι 4 του απορροφόμενου Ιδρύματος.
Δεδομένου ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις δεν επαρκούν ήδη για αυτά τα
2 Τμήματα, είναι απορίας άξιο το που θα στεγαστούν όλα αυτά τα επιπλέον
Τμήματα, την μεταφορά των οποίων προβλέπει το σχέδιο “Αθηνά”.
Τέλος, η μεταφορά του Τμήματος Αλιείας και Ιχθυοκαλλιεργειών στο
Μεσολόγγι, δημιουργεί τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα
στους σπουδαστές και στις οικογένειές τους, δεδομένης της τεράστιας
απόστασης μεταξύ των 2 Τμημάτων και των δυσκολιών πρόσβασης. Πρέπει
να ληφθεί υπόψη ότι οι φοιτητές του ΑΤΕΙ-Θ εισήχθησαν σε αυτό
πετυχαίνοντας μια υψηλή βάση, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα Ιδρύματα της
επαρχίας, προσβλέποντας να σπουδάσουν σε ένα Ίδρυμα το οποίο προσφέρει
συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα υπόλοιπα.
Οι περίπου 9.000 φοιτητές του ΑΤΕΙ-Θ που καλούνται άμεσα να φύγουν από
την Θεσσαλονίκη, θα υποστούν μη αναστρέψιμη ζημιά. Άραγε, έχει ληφθεί
υπόψη η γεωγραφική διασπορά των πόλεων στις οποίες καλούνται να
μετακινηθούν φοιτητές που είναι ήδη εγκατεστημένοι στη Θεσσαλονίκη,
μέσω της οποίας έχουν εύκολη συγκοινωνιακή πρόσβαση σε όλες τις
επαρχιακές πόλεις από τις οποίες κατάγονται και σε κάθε είδους άλλες
υποστηρικτικές υποδομές.
Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι εδώ δεν πρόκειται για μία μεταφορά Τμημάτων
που βρίσκονται κοντά. Εδώ πρόκειται για μεταφορά Τμημάτων που
βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά μεταξύ τους. Σύμφωνα με όλες
τις μελέτες, οι φοιτητές των ΤΕΙ είναι εργαζόμενοι ή απασχολούνται κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από αυτούς των
πανεπιστημίων, ώστε να ανταπεξέρχονται στις σπουδές τους. Είναι λοιπόν
προφανές πως η προτεινόμενη μετακίνηση των Τμημάτων θα οδηγήσει το
μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των φοιτητών να εγκαταλείψουν τις σπουδές
τους.
Το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ανέπτυξε διεθνείς ερευνητικές
συνεργασίες μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, καλλιέργησε ισχυρούς
δεσμούς με την τοπική βιομηχανία και συνεργάζεται άριστα με όλους τους
φορείς, και όλα αυτά υπενδεδυμένα με το κύρος ενός ισχυρού Ιδρύματος, του
4ου μεγαλύτερου Ιδρύματος μεταξύ πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε όλη τη χώρα.
Με την συρρίκνωση του Ιδρύματος θα διακοπούν όλες οι διεθνείς
ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνεργασίες λόγω της παντελούς έλλειψης
αναγνωσιμότητας του νέου Ιδρύματος καθώς επίσης και της απουσίας
θεσμικού πλαισίου που να ρυθμίζει τέτοιες μεταβολές σε θέματα
συνεργασίας. Ήδη διακόπτεται η συνεργασία σε επίπεδο Master με το
πανεπιστήμιο του Brunel.
Πρόταση
Ως μόνη εφικτή πρόταση κάτω από αυτό το πρίσμα είναι η ομοσπονδοποίηση
των τριών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ Σερρών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης) με αυτοτέλεια του κάθε Ιδρύματος και εσωτερική
αναδιάρθρωση.
Ως εκ τούτου δεν θα ταλαιπωρηθεί το προσωπικό και οι φοιτητές με
μετακινήσεις, όπως στις προτάσεις του σχεδίου “Αθηνα” με τις οποίες δεν
επέρχεται σοβαρή εξοικονόμηση και βελτίωση στην δημόσια ωφέλεια.
Επιπρόσθετα δεν θα εγκαταλειφτεί η πολυδάπανη εργαστηριακή και
κτιριακή υποδομή που οικοδομήθηκε με έξοδα του δημοσίου, μεταφέροντας
μεγάλο αριθμό φοιτητών και προσωπικού σε χώρους που παρουσιάζουν
έλλειψη κατάλληλων και επαρκών υποδομών.
Περαιτέρω θα εξασφαλιστούν στους φοιτητές περισσότερες εναλλακτικές
επιλογές σε Τμήματα του ίδιου ΤΕΙ με συναφή ή συγγενή αντικείμενα. Το ίδιο
θα ισχύσει και για τους καθηγητές όλων των βαθμίδων, οι οποίοι θα
δύνανται να προσφέρουν το ακαδημαϊκό έργο τους στα νέα Τμήματα με
συναφή αντικείμενα που θα προκύψουν από την αναδιάρθρωση του ΤΕΙ,
επιτυγχάνοντας έτσι οικονομία κλίμακας.
Είναι ο μόνος τρόπος να διατηρηθεί η αναγνωρισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ακαδημαϊκή ταυτότητα και υπόσταση ενός από τα πλέον ιστορικά Ιδρύματα
της χώρας
Κτιριακή υποδομή εγκαταστάσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης που μετακινούνται ή συγχωνεύονται
Γενικά
Το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στεγάζεται σε ιδιόκτητη έκταση
επιφάνειας 1.414.659,78m2, που εμπίπτει εντός των ορίων του Δήμου Δέλτα,
βρίσκεται νοτιανατολικά του οικισμού της Σίνδου και σε απόσταση 15,0km
δυτικά του Πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ιδρύματος καταλαμβάνουν επιφάνεια
38.868m2 σε μονώροφα ή διώροφα κτίσματα με συνολική δόμηση 58.285m2 και
αναπτύσσονται σε διαμορφωμένη έκταση εμβαδού 208 στρεμμάτων
περίπου. Περιλαμβάνουν χώρους εκπαίδευσης των επιμέρους τμημάτων
(αίθουσες διδασκαλίας, χώρους αμφιθεάτρων, χώρους διοίκησης, εστίασης
και αναψυχής, φοιτητική εστία, χώρους άθλησης, εκκλησίας και λοιπών
υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ.
αγρόκτημα, στάβλοι).
Οι εγκαταστάσεις του ΑΤΕΙ-Θ βρίσκονται σε κομβική θέση του Εθνικού
οδικού δικτύου. Νοτιανατολικά συνορεύουν με την εθνική οδό Αθηνών-
Θεσσαλονίκης, η οποία διασταυρώνεται με ανισόπεδο κόμβο με την Ενωτική
της Σίνδου με ισόπεδο σηματοδοτούμενο κόμβο. Η κομβική θέση του ΑΤΕΙ-Θ
σε περιοχή με έντονή ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων
δευτερογενούς τομέα και η ύπαρξη ανάλογων διαθέσιμων εκτάσεων εντός
της ιδιοκτησίας του αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για την ένταξη των
σπουδαστών στον παραγωγικό τομέα.
Τα κτίρια της Διοίκησης και των επιμέρους Τμημάτων αναπτύσσονται στο
δυτικό τμήμα της έκτασης ενώ στα νοτιοανατολικά της έκτασης αυτής σε
κεντροβαρική θέση υπάρχει συγκέντρωση των εργαστηριακών
εγκαταστάσεων του αγροκτήματος του ΑΤΕΙ-Θ της Σχολής Τεχνολογίας
Γεωπονίας. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του αγροκτήματος είναι διάσπαρτες
και αναπτύσσονται σε έκταση 60 στρεμμάτων περίπου ενώ η υπόλοιπη
έκταση του ΑΤΕΙ-Θ είναι γεωργική γη (συνολικά 800 στρεμμάτων), που
χρησιμοποιείται κυρίως από τη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας. Αξίζει να
σημειωθεί, ότι περίπου 250 στρέμματα χρησιμοποιούνται σήμερα για
ερευνητικά προγράμματα καλλιεργειών.
Το κτίριο Διοίκησης συνολικής επιφάνειας 2000m2 εξυπηρετεί τις διοικητικές
ανάγκες του ιδρύματος ενώ γραμματείες των Τμημάτων και σχολών
στεγάζονται στα αντίστοιχα σχετικά κτίρια. Το Ίδρυμα επίσης διαθέτει Εστία
συνολικής επιφάνειας 3368m2, που εξυπηρετεί μερικώς τις ανάγκες των
σπουδαστών.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.)
Συνολικά η ΣΤΕΦ χρησιμοποιεί εκτάσεις συνολικού εμβαδού 13645,53m2,
διαθέτει αμφιθέατρο 100 περίπου ατόμων πλέον από 20 αίθουσες
διδασκαλίας, εργαστήρια Η/Υ εκ των οπότε με τις μετακινήσεις και
συγχωνεύσεις μένει ανεκμετάλλευτο το σημαντικότερο τμήμα της (εκτός των
απαραίτητων υποδομών για το Τμήμα Έργων Υποδομής). Το κόστος των
κτιριακών υποδομών, που μένει ανεκμετάλλευτο υπερβαίνει το 12.000.000€
χωρίς να περιλαμβάνεται το κόστος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αιθουσών και εργαστηρίων, ο οποίος
είναι αδύνατο ή ασύμφορο να μεταφερθεί.
Όσο αφορά στο Τμήμα Ηλεκτρονικής, στεγάζεται σε ανεξάρτητο,
σύγχρονο, νεόδμητο κτίριο συνολικής επιφάνειας 2200m2, που πληροί τις
σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης των σπουδαστών. Διαθέτει
αμφιθέατρο, 4 πτέρυγες διδασκαλίας με συνολικά 15 αίθουσες
εργαστηριακών μαθημάτων και 6 αίθουσες θεωρητικής διδασκαλίας,
διαθέτει γραφεία καθηγητών και γραφεία διοίκησης, που ικανοποιούν
πλήρως και αυτόνομα τη λειτουργία του τμήματος.
Το Τμήμα Πληροφορικής, το οποίο συστεγάζεται με το Τμήμα
Αυτοματισμού, χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις κτιρίου επιφάνειας 2134m2 ενώ
συμπληρωματικά το τμήμα εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις παρακείμενου
κτιρίου εμβαδού 404m2(εργαστήριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων γραφεία
εκπαιδευτικών και το κέντρο διαχείρισης δικτύου του ΑΤΕΙΘ)
Οι αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Πληροφορικής διαθέτουν τον
απαραίτητο εξοπλισμό για τη λειτουργία του τμήματος και ο εξοπλισμός του
είναι από τους πλέον σύγχρονους καθώς διαθέτει 10 server για τις διάφορες
λειτουργικές ανάγκες του τμήματος αλλά και του ΑΤΕΙΘ.
Το Τμήμα Οχημάτων, το οποίο είναι το μοναδικό σε επίπεδο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, στεγάζεται σε ένα σύγχρονο, ανεξάρτητο, νεόδμητο κτίριο
συνολικής επιφάνειας 2582m2. Στο κτίριο στεγάζονται σύγχρονες αίθουσες
διδασκαλίας, αμφιθέατρο και αίθουσα τηλεδιάσκεψης. Τα εργαστήρια
(αεροδυναμικής και μηχανικής ρευστών, ηλεκτροτεχνίας, ηλεκτρονικών
συστημάτων και τεχνολογίας μετρήσεων, μηχανών εσωτερικής καύσης,
οχημάτων, στατικής, σχεδιασμού και δυναμικής μηχανών, και μηχανολογικό
εργαστήριο) διαθέτουν πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό για την
εργαστηριακή άσκηση των σπουδαστών.
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ)
Συνολικά η ΣΤΕΓ χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 8988m2
και πιο συγκεκριμένα λειτουργούν εργαστήρια, γραφεία, χώρος ψυγείων,
ζωοτροφών, ελαιουργείο, προβατοστάσιο, αρμεκτήριο αγελάδων, βουστάσια,
χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, θάλαμοι τράγων, εγκαταστάσεις
οπωροκηπευτικών και άλλες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (υπόστεγο
γεωργικών μηχανημάτων, συνεργείο επισκευών κτλ.) Το κόστος των
εγκαταστάσεων υπερβαίνει τα 8.988.000€ χωρίς να περιλαμβάνεται το κόστος
του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
αιθουσών και εργαστηρίων. Επίσης οι εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές
του αγροκτήματος εκτιμώνται σε 2.000.000€ περίπου, χωρίς να
περιλαμβάνεται το κόστος του εξοπλισμού για τα διάφορα εργαστήρια το
οποίο είναι ιδιαίτερα μεγάλου κόστους. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη, ότι
το αγρόκτημα μπορεί να προσφέρει στο ίδρυμα κέρδη από τη χρήση του.
Το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, το οποίο λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη από
το 1974 καλύπτει βασικούς τομείς της γεωπονικής επιστήμης και τεχνολογίας
και συστεγάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα της σχολής ΣΤΕΓ στο κεντρικό
κτίριο των αρχικών εγκαταστάσεων του ΑΤΕΙΘ σε χώρους, που
καταλαμβάνουν 1352m2 ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί υπαίθριους χώρους
για εργαστηριακές δραστηριότητες στο χώρο του αγροκτήματος, συνολικά
800 στρεμμάτων μαζί με το τμήμα ζωικής παραγωγής (θερμοκήπιο,
οπωρώνα, αμπελώνα, εκπαιδευτικό αγρό κτλ.). Διαθέτει επτά αίθουσες
θεωρητικής διδασκαλίας και εργαστήριο εδαφολογία-αξιοποίησης εδαφών,
λιπασματολογίας, φυτοπαθολογίας, εντομολογίας, γενετικής βελτίωσης-
σποροπαραγωγής, αρωματικών φυτών, αγροβιοτεχνολογίας, γεωργίας,
ιστοκαλλιέργειας, δενδροκομίας, αρδεύσεων, γεωργικών μηχανημάτων,
μονάδα Η/Υ, αίθουσα προβολών, εργαστήριο βοτανικής.
Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής συστεγάζεται με το παραπάνω ενώ
χρησιμοποιεί ορισμένες εγκαταστάσεις του τμήματος διατροφής σε διώροφο
κτίριο συνολικής επιφάνειας 1032m2. H συνολική επιφάνεια των χώρων,
συμπεριλαμβανομένων και των κλειστών χώρων του αγροκτήματος, είναι
4360 στρέμματα ενώ χρησιμοποιούνται και υπαίθριοι χώροι για
εργαστηριακές δραστηριότητες στο χώρο του αγροκτήματος, συνολικά 800
στρεμμάτων μαζί με το τμήμα φυτικής παραγωγής (εργαστήριο διατροφής
αγροτικών ζώων, μικροβιολογίας και λοιμωδών νοσημάτων, Η/Υ,
φυσιολογίας αγροτικών ζώων, πτηνοτροφία, βιομετρίας και βελτίωσης
αγροτικών ζώων, τεχνολογίας κρέατος και ιχθυοτροφίας, αίθουσα
σεμιναρίων).
Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών
Επιχειρήσεων, που από την ίδρυση των ΤΕΙ λειτουργεί ως το μοναδικό στο
χώρο της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης με γεωπονικό
προσανατολισμό, συστεγάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα της ΣΤΕΓ ενώ οι
εργαστηριακοί του χώροι στεγάζονται σε ανεξάρτητο διώροφο κτίριο
επιφάνειας 1136m2.Με την μεταφορά του Τμήματος ως «ειδίκευση» σε Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων χάνονται επαγγελματικά δικαιώματα γατί οι
απόφοιτοι του είναι τεχνολόγοι γεωπόνοι.
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.)
Συνολικά η ΣΔΟ χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού
4287,54m2και διαθέτει πλέον των 15 αιθουσών διδασκαλίας, αμφιθέατρο,
αίθουσες προβολών. Το κόστος των εγκαταστάσεων υπερβαίνει τα 4.287.540€
χωρίς να περιλαμβάνεται το κόστος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αιθουσών και εργαστηρίων.
Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
στεγάζεται σε ανεξάρτητο διώροφο κτίριο σε χώρο συνολικής επιφάνειας
1618m2. Το Τμήμα διαθέτει εργαστήρια βιβλιογραφίας, οπτικοακουστικών
μέσων βιβλιοθηκών, Η/Υ, Καταλογογράφησης-Ταξινόμησης-Θεματικής
Ευρετηρίασης, Online ανάκτησης πληροφοριών και παραγωγής εντύπων τα
οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα.
Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, το Τμήμα Λογιστικής και το Τμήμα
Τουριστικών Επιχειρήσεων συστεγάζονται σε διώροφο κτίριο επιφάνειας
2150m2. Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης διαθέτει τέσσερις αίθουσες
διδασκαλίας χωρητικότητας 30 ατόμων καθώς και τέσσερις αίθουσες
εργαστηριακών μαθημάτων. Αντίστοιχες αίθουσες διαθέτει και το τμήμα
Τουριστικών Επιχειρήσεων, όπως επίσης και μία σύγχρονη αίθουσα
προβολών και εκδηλώσεων συνολικού εμβαδού 130m2στο αρχικό κτίριο
εγκαταστάσεων του ΑΤΕΙ-Θ.
Παράρτημα του ΑΤΕΙ-Θ στα Μουδανιά
Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας του παραρτήματος
του ΑΤΕΙ-Θ στα Μουδανιά διαθέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας,
εργαστήριο χημείας, φασματοσκοπικής ανάλυσης και προπαρασκευής
δειγμάτων, βιολογίας, χημικής ωκεανογραφίας, Η/Υ, αναλυτικής χημείας και
βιοτοξινών, γενετικής με σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας ενώ
μόλις το προηγούμενο έτος κατασκευάστηκαν νέοι χώροι για τη διεξαγωγή
μαθημάτων συνολικού εμβαδού 150m2. Το κόστος των εγκαταστάσεων
υπερβαίνει το 1.000.000€ χωρίς να περιλαμβάνεται το κόστος του
ξενοδοχειακού εξοπλισμού και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
αιθουσών και εργαστηρίων.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ''ΑΘΗΝΑ'' Reviewed by Unknown on 6:25 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: