Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΠΟΙΟΤ. & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λ. Χαϊνά 93- 341 00 Χαλκίδα
TELEFAX: 22210 36095
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Τζελάς
ΤΗΛ 22213 53920
e_mail: tzelas.k@evia.pste.gov.gr
                                                                  Χαλκίδα 18 Ιουνίου 2013
                                                                  Αρ. Πρωτ.: 8680

Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης
 
Α. ΣΤΟΧΟΙ
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας σε συνεργασία με το
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο πλαίσιο
του Προγράμματος «Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στο Βαμβάκι» εκδίδουν το παρόν
δελτίο για τους βαμβακοκαλλιεργητές Ν. Εύβοιας για τις απαραίτητες ενέργειες
αποτελεσματικής φυτοπροστασίας στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης των βαμβακοφύτων και
μέχρι την εμφάνιση των πρώτων χτενιών.
Β. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Η σπορά σε όλες τις περιοχές έγινε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
Τα φυτά βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης με 3-8 πραγματικά φύλλα.
Στο στάδιο του φυτρώματος υπήρξαν σοβαρές προσβολές από το έντομο “καραφατμέ”, με
αποτέλεσμα την επανασπορά των εκτάσεων αυτών.
Παρατηρούνται χαμηλοί πληθυσμοί κυρίως θριπών, με σχισίματα και κατσάρωμα στα φύλλα
και δευτερευόντως αφίδων. Στις πολύ πρώιμες σπορές όπου εμφανίστηκαν τα πρώτα χτένια,
παρατηρήθηκαν μικρές προσβολές από “λύγκο”.
Γ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Συνιστάται:
α. Άμεση κατεργασία του εδάφους με καλλιεργητή για καταστροφή των ζιζανίων και
αερισμό του εδάφους για ανάπτυξη ισχυρού ριζικού συστήματος, καθώς και αποφυγή
απώλειας νεαρών φυτών από ασθένειες εδάφους, σε συνδυασμό με χημική καταπολέμηση
με εγκεκριμένα εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα (πολυετή ζιζάνια) ή χειρονακτική καταστροφή στην
ζώνη σποράς.

β. Ισόρροπη λίπανση με έγκαιρη εφαρμογή των αναγκαίων ποσοτήτων αζωτούχων
λιπασμάτων για αποφυγή υπερβολικής τρυφερής βλάστησης, που είναι σε βάρος των
καρποφόρων οργάνων και καθιστούν τα φυτά ευπαθή στους επιβλαβείς οργανισμούς.
γ. Δεν απαιτείται χημική επέμβαση για θρίπες και αφίδες, διότι τα φυτά αφ’ ενός
ανακάμπτουν γρήγορα, αφ’ ετέρου την περίοδο αυτή εγκαθίστανται και αναπτύσσονται
ωφέλιμα έντομα στις φυτείες, τα οποία είναι σύμμαχοι στην καταστολή των πληθυσμών των
επιβλαβών εντόμων.
Οι παραγωγοί συνιστάται να ελέγχουν 1-2 φορές την εβδομάδα τις βαμβακοφυτείες για
θρίπες, αφίδες, τετρανύχους και επιπλέον οι βαμβακοπαραγωγοί της παραλιακής ζώνης της
Ιστιαίας να προβούν σε δειγματοληψίες για τον λύγκο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι
πυκνότητες των πληθυσμών και να αξιολογηθούν σύμφωνα με τα όρια της οικονομικής
ζημιάς.
Σε κάθε περίπτωση οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για
την τελική απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής
επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειας των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που
θα επιλέξουν και του τρόπου και του χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για τους
λοιπούς χειρισμούς που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της
καλλιέργειας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα της καλλιέργειας οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν
να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγεϊονομικού Ελέγχου στο τηλέφωνο
2221353920 καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου
Βόλου στο τηλέφωνο 2421066525.

Ο Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ
Α Ν . Π Α Ν Ο Υ Σ Η Σ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Π.Κ.Π.Φ. & ΠΕ Μαγνησίας
Τορούτζια & Νικολαϊδη
383 34 Πεδίο Άρεως-Βόλος
2. Βαμβακοκαλλιεργητές της ΠΕ Εύβοιας.
3. Δημοτική Ενότητα Κηρέως
Δήμου Μαντουδίου_Λίμνης-Αγ. Άννας
4. Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων
Δήμου Μαντουδίου_Λίμνης-Αγ. Άννας
5. Δημοτική Ενότητα Ιστιαίας
Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού
6. Παραρτήματα ΕΑΣ
α. Μαντουδίου
β. Ιστιαίας
7. Καταστήματα Γεωργικών Φαρμάκων
Δήμων Ιστιαίας_Αιδηψού & Μαντουδίου-Λίμνης-
Αγίας Άννας
8. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Ιστιαίας
Ιστιαία
9. Γραφείο Αγρ. Οικονομίας Λίμνης-Λίμνη
10. Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης
ΚΟΙΝ. : α. Αντιπεριφερειάρχη κ. Δ. Βουρδάνο
β. Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικ/μίας &
Κτην/κής -Γραφείο Γενικού Δ/ντη-
Υψηλάντη 1- 351 00 Λαμία
γ. Γραφείο Τύπου ΠΕ Εύβοιας

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Reviewed by RIVER on 6:06 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: