ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ: Νέος Κανονισμός για τα ΒιοκτόναΑπό την 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ


 

Από την 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ ένας νέος κανονισμός για τα βιοκτόνα, ο οποίος θα αυξήσει σημαντικά την ασφάλεια των προϊόντων αυτών και θα απλουστεύσει τη διαδικασία αδειοδότησης των βιοκτόνων που χρησιμοποιούνται και διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα βιοκτόνα είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για να εμποδίζουν την ανάπτυξη βλαβερών οργανισμών, όπως παράσιτα και μικρόβια (π.χ. μύκητες της μούχλας, βακτηρίδια κ.λπ.). Μεταξύ των προϊόντων αυτών συγκαταλέγονται τα εντομοαπωθητικά, τα απολυμαντικά και ορισμένες βιομηχανικές χημικές ουσίες, όπως τα υφαλοχρώματα που χρησιμοποιούνται στα πλοία για την απώθηση φυκών και άλλων θαλάσσιων οργανισμών, καθώς και τα συντηρητικά υλικών.

Ο νέος κανονισμός αποτελεί ορόσημο για την εσωτερική αγορά, καθώς καθιστά δυνατή την αδειοδότηση βιοκτόνων για το σύνολο της ΕΕ, πράγμα που θα επιτρέψει στον κλάδο να θέτει άμεσα σε κυκλοφορία τα αδειοδοτούμενα προϊόντα σε ολόκληρη την αγορά της Ένωσης. Η συνολική εξοικονόμηση κόστους για τον κλάδο, χάρη σε αυτή την απλοποιημένη και αποτελεσματικότερη διαδικασία αδειοδότησης, ανταλλαγής δεδομένων και επιβολής υποχρεώσεων για παροχή δεδομένων, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2,7 δισ. ευρώ τα επόμενα 10 χρόνια.

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος Γιάνεζ Ποτότσνικ δήλωσε σχετικά: «Ο κανονισμός αυτός είναι ένα ακόμη βήμα στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε τη διάθεση στην αγορά της ΕΕ ασφαλών και εγκεκριμένων προϊόντων. Η απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης θα δημιουργήσει σημαντικά οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας για τους πολίτες.»

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν επίσης μείωση των δοκιμών σε ζώα, καθώς καθίσταται υποχρεωτική η ανταλλαγή δεδομένων και προωθείται μια πιο ευέλικτη και "έξυπνη" προσέγγιση όσον αφορά τις δοκιμές αυτές. Ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (το Μητρώο Βιοκτόνων), που σήμερα χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων και την αρχειοθέτηση αποφάσεων, θα χρησιμοποιείται εφεξής και για τη διάδοση πληροφοριών στο ευρύ κοινό.

Ο νέος κανονισμός είναι επίσης η πρώτη νομοθετική πράξη που ενσωματώνει τον νέο ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα νανοϋλικά.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) θα παρέχει επιστημονική και τεχνική στήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του νέου κανονισμού. Ο ρόλος του οργανισμού αυτού συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην εκπόνηση γνωμοδοτήσεων σχετικά με την έγκριση δραστικών ουσιών και την αδειοδότηση βιοκτόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο συνολικός αριθμός γνωμοδοτήσεων του ECHA αναμένεται να αυξηθεί από 80 το 2014 σε 300 το 2020.

Γενικές πληροφορίες

Η οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά εκδόθηκε το 1998. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη έπρεπε να ενσωματώσουν τις διατάξεις της στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι τις 14 Μαΐου 2000. Στόχος της οδηγίας για τα βιοκτόνα είναι η εναρμόνιση της ευρωπαϊκής αγοράς όσον αφορά τα βιοκτόνα και τις δραστικές τους ουσίες. Παράλληλα, αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος.

Ο νέος κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 για τα βιοκτόνα εκδόθηκε στις 22 Μαΐου 2012 και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2013. Ο κανονισμός αυτός καταργεί και αντικαθιστά την προηγούμενη οδηγία.

Μετά την έκδοσή του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πολυάριθμα μέτρα εφαρμογής, ώστε να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του κανονισμού.
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ: Νέος Κανονισμός για τα Βιοκτόνα Reviewed by RIVER on 9:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: