ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ: Συνολική λύση στη Διαχείριση των Υδατικών Συστημάτων στην περιοχή του Ασωπού


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΗ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων της περιοχής Ασωπού», που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει ως στόχο να αντιμετωπισθεί ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα, στην περιοχή του Ασωπού όπου παρατηρείται έντονη περιβαλλοντική υποβάθμιση από έλλειψη ικανών ποσοτήτων ασφαλούς νερού, ιδιαίτερα στη βιομηχανική περιοχή.


Επίσης, υπάρχει μειωμένη κάλυψη σε ύδρευση στην περιοχή, ενώ οι διάσπαρτες μονάδες επεξεργασίας νερού και λυμάτων σε πρώην κοινότητες του Δήμου έχουν χαμηλή απόδοση και αυξημένο κόστος λειτουργίας, καθώς και προβληματικά δίκτυα μεταφοράς και διανομής. Οι βιομηχανίες της περιοχής εξαρτώνται από επιβαρυμένα ποιοτικά υπόγεια δίκτυα, ενώ καθίσταται επιβεβλημένη η αποκατάσταση του υπόγειου υδροφορέα.

Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που ετοιμάζεται συμβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών συστημάτων (επιφανειακών και υπογείων νερών) στην περιοχή του Ασωπού. Παράλληλα, δεδομένης της ανάγκης ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων και περιβαλλοντικής αποκατάστασης της περιοχής, το έργο θα συμβάλει στην εφαρμογή των κοινοτικών υποχρεώσεων που έχει η χώρα μας και απορρέουν από Οδηγίες, όπως η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) και η Οδηγία για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (91/676/ΕΟΚ).

Συγκεκριμένα το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης θα βασίζεται στους εξής άξονες δράσης:
Έργα περιβαλλοντικού χαρακτήρα για την περιβαλλοντική ανάκτηση του υπόγειου υδροφορέα και εμπλουτισμό με νερό καλής ποιότητας του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής
Δημιουργία αξιόπιστου μηχανισμού διάθεσης των βιομηχανικών λυμάτων της περιοχής
Έργα ύδρευσης για για την ομαλή τροφοδοσία αστικών και βιομηχανικών περιοχών του Δήμου Τανάγρας με υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό
Δημιουργία εκτεταμένου, αξιόπιστου και μακροπρόθεσμου μηχανισμού παρακολούθησης της ποιότητας των υπόγειων υδάτων της περιοχής
Έμφαση στον περιβαλλοντικό έλεγχο, με μόνιμη παρουσία ελεγκτικού μηχανισμού στην περιοχή.

www.elinikigeorgia.gr
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ: Συνολική λύση στη Διαχείριση των Υδατικών Συστημάτων στην περιοχή του Ασωπού Reviewed by RIVER on 3:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: