ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Από τις 1 Νοεμβρίου μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιείται η απογραφή αιγοπροβάτων για το 2013.ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΑπό την 1η Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν οι ετήσιες απογραφές εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων.
Όπως επισημαίνεται οι κάτοχοι αιγοπροβάτων υποχρεούνται να σημάνουν όλα τα ζώα που διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους και να πραγματοποιούν ετήσια απογραφή, την οποία πρέπει να υποβάλλουν και στο Τμήμα Κτηνιατρικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής-Διεύθυνση Κτηνιατρικής:

-Οι απογραφές των κτηνοτρόφων πρέπει να γίνονται από 1 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και να κοινοποιούνται εντός ενός μηνός και το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου στα κτηνιατρικά κέντρα. Κοινοποιήσεις μετά τις 15 Δεκεμβρίου συνεπάγονται προσημείωση της ημερομηνίας κοινοποίησης στο μητρώο εκμετάλλευσης με κόκκινη μελάνη και καταγραφή αυτής στην κτηνιατρική βάση δεδομένων, με συνέπειες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απογραφή είναι υποχρεωτική και για τις εκμεταλλεύσεις με μηδενικό αριθμό ζώων.

-Τα μητρώα εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ενημερωμένα στις σελίδες «μεταβολές ζωικού κεφαλαίου με ατομική σήμανση» και «μεταβολές ζωικού κεφαλαίου χωρίς ατομική σήμανση» και οι μεταβολές να ταιριάζουν με τις διακυμάνσεις του αριθμού των ζώων ανάμεσα στις ετήσιες απογραφές.

-Η ενημέρωση των μητρώων εκμετάλλευσης πρέπει να γίνεται με αληθή στοιχεία καθώς οι εγγραφές ενέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του κτηνοτρόφου (άρθρο 8 Ν.1599/1986).Συγκεκριμένα, έως της 15 Δεκεμβρίου πρέπει να υποβληθούν στα κατά τόπους τμήματα Κτηνιατρικής, φωτοτυπία τόσο του νέου μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων όσο και του παλαιού τύπου μητρώου. 

Στο νέο μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων καταγράφονται:
•ατομικά, όσα ζώα έχουν γεννηθεί μετά την 01.01.2010 τα οποία φέρουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική σήμανση και
•οι μεταβολές (γεννήσεις, θάνατοι, σφαγές, πωλήσεις) ζώων χωρίς ατομικό αριθμό σήμανσης,
ενώ στο παλαιού τύπου μητρώο, καταγράφονται
•οι μειώσεις ζώων που έχουν γεννηθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου 2009 και μέχρις ότου εκλείψει σταδιακά το σύνολο αυτών των ζώων.


Κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων, υφίστανται κυρώσεις (άρθρο της ΚΥΑ 134167/2011(Β΄823)): περιορισμός μετακινήσεων όλων των ζώων από και προς την εκμετάλλευση. Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών διενέργειας & κοινοποίησης της απογραφής της εκμετάλλευσης, επιβάλλονται μέτρα εις βάρος των κατόχων από την αρμόδια αρχή πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ), μετά από διασταυρωτικό έλεγχο των δεδομένων της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα επιτήρησης της λύσσας, πρέπει να έχουν εμβολιαστεί υποχρεωτικά κατά της λύσσας όλοι οι ποιμενικοί σκύλοι. Ο εμβολιασμός αποδεικνύεται από το βιβλιάριο εμβολιασμών και υγείας των σκύλων, το οποίο φέρει την υπογραφή του κτηνιάτρου που έκανε τον εμβολιασμό. Κατά την υποβολή της ετήσιας απογραφής στο τμήμα Κτηνιατρικής, οι κάτοχοι ποιμενικών σκύλων, πρέπει να προσκομίζουν και τα βιβλιάρια εμβολισμού των σκύλων τους. Ο μη εμβολιασμός των ποιμενικών σκύλων, επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

www.agronews.gr
Από τις 1 Νοεμβρίου μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιείται η απογραφή αιγοπροβάτων για το 2013. Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: