ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Ψηφίστηκε η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική από το Ευρωκοινοβούλιο


 Κοινή Αγροτική Πολιτική 


Η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα, Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, τη συμφωνία που πέτυχαν οι διαπραγματευτές του με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Κοινή Γεωργική Πολιτική που θα ακολουθηθεί στο διάστημα 2014-2020.

Η νέα μεταρρύθμιση αν και λιγότερο τολμηρή στο περιεχόμενο από τις αρχικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εισάγει νέους όρους και καινούργιο τρόπο προσέγγισης της γεωργικής δραστηριότητας.

Απαιτεί έναν περιβαλλοντικά πιο φιλικό ρόλο από την άσκηση της γεωργίας, κυρίως στις μεγάλες εκμεταλλεύσεις, και μια πιο δίκαιη κατανομή των πόρων σε κάθε κράτος μέλος, ζητώντας τη σταδιακή μετάβαση του συστήματος καταβολής των ενισχύσεων από το "ιστορικό μοντέλο" στο "περιφερειακό".

Σύμφωνα με αυτό, οι ενεργοί αγρότες σε κάθε περιφέρεια που θα οριοθετήσει ένα κράτος μέλος με βάση δικά του κριτήρια θα εισπράττουν την ίδια βασική ενίσχυση ανά στρέμμα ανεξάρτητα από τη γεωργική δραστηριότητα που αυτοί ασκούν.

Η νέα ΚΑΠ επιχειρεί απλοποιήσεις, όπως αυτήν που προωθεί το νέο, προαιρετικό καθεστώς για μικρούς παραγωγούς, αλλά είναι και πιο στοχευμένη, εισάγοντας επιπρόσθετες άμεσες ενισχύσεις για τους νέους αγρότες, τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, την παραγωγή ορισμένων προϊόντων σε περιοχές με περιορισμένες εναλλακτικές οικονομικές δραστηριότητες (συνδεδεμένες ενισχύσεις). Δίνει ακόμα τη δυνατότητα στους παραγωγούς να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγροδιατροφική αλυσίδα μέσω ισχυροποίησης των ομάδων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων ιδιαίτερα για το γάλα, το ελαιόλαδο, το βόειο κρέας και τα σιτηρά, αλλά και με τις προβλέψεις για ταχύτερη αντιμετώπιση κρίσεων.

Σε ό,τι αφορά την αγροτική ανάπτυξη, η νέα ΚΓΠ επιχειρεί να προκαλέσει ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας με τρόπο συμβατό με το περιβάλλον. Γι αυτό και δίνεται μεγάλη έμφαση στην καινοτομία και στην άμεση σύνδεση της παραγωγής με την έρευνα, τις γεωργικές εφαρμογές και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων του "πρασινίσματος", της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, την οικονομική ανάπτυξη, την κατάρτιση.

Από τις ιδιαίτερα θετικές για τη χώρα μας εξελίξεις σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις ήταν η συμπερίληψη των μόνιμων βοσκοτόπων στα κριτήρια ικανοποίησης των όρων που εξασφαλίζουν το 30% των ενισχύσεων, για τις "πράσινες" πληρωμές, καθώς και η επίτευξη ποσοστού συγχρηματοδότησης από την ΕΕ για τα μικρά νησιά του Αιγαίου ίσου με 85%.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σπύρος Δανέλλης που συνέβαλε καθοριστικά στη συμπερίληψη των μόνιμων βοσκοτόπων στο πρασίνισμα, στην ενημέρωση των αγροτών και στη σημασία λήψης ειδικών μέτρων για τους μικρούς παραγωγούς αλλά και στην ενίσχυση της θέσης του παραγωγού στην αγροδιατροφική αλυσίδα εξέφρασε ικανοποίηση, αλλά και σκεπτικισμό για το τελικό αποτέλεσμα της συμφωνίας, τον οποίο μετέφερε στην Ολομέλεια πριν την ψηφοφορία.

Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Δανέλλης απευθύνθηκε προς το Σώμα και τον Επίτροπο Γεωργίας, λέγοντας τα εξής: "Η νέα "ΚΑΠ" αφήνει μεγάλα περιθώρια επιλογών και διαφοροποίησης στα Κράτη-Μέλη. Αυτή η δυνατότητα είναι αναγκαία στο σχεδιασμό προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Σήμερα όμως αυτή η δυνατότητα επεκτείνεται και στον τρόπο κατανομής των άμεσων ενισχύσεων. Η "Κοινή" διάσταση της "ΚΑΠ" αποδυναμώνεται και ενισχύεται το ενδεχόμενο διεύρυνσης των αποκλίσεων στην εφαρμογή της ΚΑΠ καθώς και στο οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτέλεσμα σε κάθε χώρα.

Kύριε Επίτροπε, δεν απαντήσαμε στο ερώτημα, πώς τα ΚΜ που πλήττονται από την οικονομική κρίση θα αξιοποιήσουν εξίσου τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Δεν απαντήσαμε ούτε στο πώς θα αποφύγουμε αύξηση των αποκλίσεων για τα ΚΜ με αδυναμίες στη λειτουργία θεσμών. Και σήμερα, η αξιοποίηση των ενωσιακών πόρων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποτελεσματική λειτουργία θεσμών σε κάθε ΚΜ, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική εφαρμογή της ΚΑΠ, διάχυση της γνώσης και ισότιμη πληροφόρηση στους ευρωπαίους παραγωγούς."

news.agrigate.gr
Ψηφίστηκε η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική από το Ευρωκοινοβούλιο Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 6:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: