ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ


Ομάδες Παραγωγών &ψηφιακά συστήματα αλλάζουν τη γεωργίαΤρεις κατευθύνσεις για τον εκσυγχρονισµό της ελληνικής γεωργίας, χωρίς πολυδάπανες αγορές νέων µηχανηµάτων, προτείνουν δύο ειδικοί. Αυτές είναι σύμφωνα με τα όσα είπαν στην Agrenda: Εφαρµογή των ψηφιακών συστηµάτων, οργάνωση σε οµάδες για φτηνότερη προσαρµογή και ενεργοποίηση των ευρυζωνικών δικτύων ίντερνετ στην ύπαιθρο.Tο κόστος απόκτησης εξοπλισµού θα είναι πολύ µικρότερο για τον κάθε αγρότη εφόσον γίνει µέσα από συλλογική οργάνωση.

Τόσο ο Γιάννης Χαντζάρας, προϊστάµενος στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και ο Αθανάσιος Γκέρτσης, καθηγητής στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή, υποστηρίζουν ότι το κόστος απόκτησης του εξοπλισµού θα είναι πολύ µικρότερο για τον κάθε αγρότη ξεχωριστά εφόσον γίνει µέσα από µία συλλογική οργάνωση (Οµάδα Παραγωγών), είτε αφορά ηλεκτρονικούς υπολογιστές και smartphones είτε προσαρµογές σε υπάρχοντα τρακτέρ και µηχανήµατα. Εξάλλου, η λειτουργία των ευρυζωνικών δικτύων που υπόσχεται η κυβέρνηση µέχρι το 2015 για την ύπαιθρο, θα ανοίξει νέους δρόµους δικτύωσης µεταξύ της φάρµας, του ίντερνετ και των αγροτών.

Σύµφωνα µε τον κ. Γκέρτση, «στη νέα αγροτική πολιτική θα είναι υποχρεωτική η αειφορική διαχείριση. Και το µόνο εργαλείο που θα έχουµε στη διάθεσή µας θα είναι η γεωργία ακριβείας». Μιλώντας για το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ο κ. Χαντζάρας εξηγεί ότι «όταν µιλάµε για καινοτοµία, ουσιαστικά µιλάµε και για αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία αποτελεί δοµικό συστατικό των στρατηγικών των ευρωπαϊκών επενδυτικών προγραµµάτων.

Με την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας στον αγροτικό τοµέα επιδιώκεται να επιτευχθούν κρίσιµοι στόχοι όπως:
-Μείωση του κόστους,
-Αύξηση της παραγωγικότητας,
-Παραµετροποίηση παραγωγικής διαδικασίας
-Πιστοποιηµένη ποιότητα τελικού προϊόντος.
Με τη νέα ΚΑΠ, η ορθότερη διαχείριση των φυσικών πόρων θα επιφέρει επιβράβευση για τους αγρότες, όπως ανακοίνωσε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας όταν ήρθε στη χώρα µας».

Γεωργία Μειωµένων Εισροών
Με τον όρο «γεωργία µειωµένων εισροών», ως εφαρµογή της γεωργίας ακριβείας, εννοείται η τεχνική της καλλιέργειας, που αντιµετωπίζει διαφορετικά κάθε τµήµα του εδάφους, αναφορικά µε τις εισροές, µε βάση τη γονιµότητα και την απόδοση κάθε συγκεκριµένου τµήµατος του αγρού. Τρία είναι τα σηµαντικότερα βήµατα:

1) Καταγραφή δεδοµένων Σε αυτό το στάδιο πραγµατοποιείται καταγραφή κλιµατολογικών συνθηκών, εδαφικών συνθηκών και προβλεπόµενων διαδικασιών, απαιτήσεων σε θρεπτικά στοιχεία, καθώς και φυτοπροστατευτικών αναγκών.

2) Ανάλυση δεδοµένων & µοντελοποίησης εφαρµογής Σε αυτό το στάδιο πραγµατοποιείται από το σύστηµα η ανάλυση των δεδοµένων µε τα οποία το έχουµε τροφοδοτήσει από το πρότερο στάδιο καθώς και το τρέξιµο του µοντέλου για να λάβουµε τα εξαγόµενα συµπεράσµατα.

3) Χωρικά διαφοροποιηµένη εφαρµογή Είναι το στάδιο της υλοποίησης δηλαδή της εφαρµογής στον αγρό του βέλτιστου µοντέλου, που καταλήξαµε από την προηγούµενη ανάλυση για κάθε ένα αγροτεµάχιο ξεχωριστά, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει.

agrotikabook
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: