Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

CISD: Οι θέσεις και οι προτάσεις για τα Αστικά Στερεά Απορρίμματα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΗ ριζική αντιμετώπιση του κρίσιμου για το Περιβάλλον, την Οικονομία και την Κοινωνίαπροβλήματος της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων, αποτελεί για το CISD αντικείμενο προβληματισμού – ταυτόχρονα και πρόκληση αποτελεσματικής συμβολής του.
Μετά από εργασίες ενός έτους, που ολοκληρώθηκαν με διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν σημαντικοί διαμορφωτές των σύγχρονων απόψεων και δράσεων για το αντικείμενο και λαμβάνοντας υπόψη σημαντικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί από επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς και ΜΚΟ, το CISD ανακοινώνει τις θέσεις του, όπως διατυπώνονται στη συνέχεια.

Οι θέσεις αυτές, αποτελούν την βάση για την άμεση επιχειρησιακή ανάπτυξη των δράσεών του με κάθε μέσο και προς όλους τους εμπλεκόμενους, με σκοπό την επείγουσα επίλυση του προβλήματος.


Είναι γνωστό ότι η Ελληνική Πολιτεία,

○ μετά από δεκαετίες συνειδητής αβελτηρίας, πιέζεται να υπερβεί τα σφάλματα του παρελθόντος και να προχωρήσει στην επίτευξη των εθνικών στόχων

○ δεν διαθέτει ακόμα ολοκληρωμένο σχέδιο για «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές»,

○ εμμένει σε διεθνώς απαξιωμένους σχεδιασμούς, χωρίς σοβαρό υπολογισμό κόστους-οφέλους σε εθνικό επίπεδο και κυρίως χωρίς διαφάνεια και ουσιαστικό έλεγχο

○ συντηρεί την έλλειψη ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών


○ διατηρεί και επιβαρύνει τις διοικητικές και οικονομικές αδυναμίες των ΟΤΑ[5]


○ υποχρεώνει Περιφέρειες και Δήμους να αναλάβουν αποσπασματικά την επίλυση του προβλήματος,

○ κωλυσιεργεί υπηρεσιακά, ή παρεμβαίνει πολιτικά στην διεκπεραίωση διαδικασιών ακόμα και με αυθαίρετες ερμηνείες της νομοθεσίας

○ προωθεί την ανάθεση της διαχείρισης των ΑΣΑ με δυσμενείς στρατηγικές επιλογές και με όρους και προϋποθέσεις, που περιθωριοποιούν την ιεραρχία διαχείρισης, τις βασικές αρχές και τους στόχους της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, την περιβαλλοντική και οικονομική προστασία των πολιτών

○ προωθεί επιλεκτικά την εφαρμογή των προτάσεων των ΠΕΣΔA

○ υποβαθμίζει και εγκλωβίζει κάθε συστηματική προσπάθεια πρόληψης, μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, επισκευής και ανακύκλωσης στο άμεσο μέλλον

○ αδιαφορεί για την σχετική δραστηριότητα των ρακοσυλλεκτών με διαιώνιση της παραοικονομίας και των επιπτώσεων στο περιβάλλον

○ δεν εξασφαλίζει ενδιάμεσες, μεσοπρόθεσμες βιώσιμες λύσεις προσωρινής αντιμετώπισης του προβλήματος, με προοπτική ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης


○ διατηρεί την έλλειψη θωράκισης και ενδυνάμωσης των αρμόδιων κρατικών φορέων για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους


Η ίδια η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει το μείζον πρόβλημα,


○ με απόλυτη διαφάνεια


○ με επίγνωση της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής ευθύνης

○ με συνεπή εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πλήρη υιοθέτηση της επίσημης ιεραρχίας διαχείρισης των αποβλήτων

○ με σοβαρή, συντεταγμένη και τεκμηριωμένη επιχειρησιακή διαχείριση στο πλαίσιο των κοινοτικών στόχων

○ με μέγιστη συναίνεση του ενημερωμένου Πολίτη


Η Στρατηγική, οι Θέσεις και οι Προτάσεις μας, που αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο κείμενο,

○ εμφορούνται από τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης

○ στηρίζονται σε επιλογές με αντικειμενική ισόρροπη αξιολόγηση των επιπτώσεων στην Οικονομία, την Κοινωνία και το Περιβάλλον, χρησιμοποιώντας το εργαλείο της μετρήσιμης ολοκληρωμένης οικονομικής διάστασης

○ αποτελούν την βάση και το πλαίσιο για την άμεση επιχειρησιακή ανάπτυξη δράσεων, που αφορούν στην


▪ τεκμηριωμένη ανάδειξη του προβλήματος και των επιμέρους πτυχών του, με κάθε μέσο και προς όλους τους εμπλεκόμενους,


▪ επείγουσα ολοκληρωμένη υλοποίηση της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων στην Ελλάδα.


○ στοιχειοθετούν τον επιχειρησιακό οδηγό για την ταχεία έξοδο από το διαχρονικό πρόβλημα της διαχείρισης των ΑΣΑ, απαιτώντας την ΑΜΕΣΗ:

▪ συστηματική ενημέρωση των πολιτών για την πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και επισκευή και την εξοικείωσή τους με παροχή κινήτρων

▪ αναθεώρηση και επικαιροποίηση των ΠΕΣΔΑ με σύντομο στάδιο πραγματικής διαβούλευσης και πρωταρχικό εργαλείο εφαρμογής την διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση μέχρι την εξάντληση των δυνατοτήτων,

▪ αναθεώρηση της υλοποίησης κεντρικών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων, όπως σήμερα σχεδιάζονται, ώστε να μπορούν να επιτευχθούν οι νομικές υποχρεώσεις της χώρας και να μην υποθηκεύεται το μέλλον της Πρόληψης και της Ανακύκλωσης

▪ ενίσχυση και ενεργοποίηση του ρόλου των Δήμων σε έργα και πρωτοβουλίες πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης – κομποστοποίησης και εναλλακτικής διαχείρισης

▪ οικονομική στήριξη των Δήμων, για την προώθηση της ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, μέσω ανακατεύθυνσης δαπανών που αφορούν στην διαχείριση των ΑΣΑ

▪ ενίσχυση και ενεργοποίηση του επιχειρησιακού ρόλου των ΦΟΔΣΑ

▪ θεσμοθέτηση του επιχειρησιακού ρόλου νομικών σχημάτων των δημοτών, ώστε να αρθεί κάθε παρερμηνεία της νομοθεσίας εκ μέρους της διοίκησης.

▪ θεσμοθέτηση Εθνικής Αρχής για τα Απόβλητα, με τα συναρμόδια Υπουργεία να έχουν ρόλο αποκλειστικά νομοθετικό και όχι παρεμβατικό

▪ θεσμοθέτηση στρατηγικού σχεδίου βραχυ- και μεσοπρόθεσμης αντιμετώπισης του προβλήματοςμέχρι την πλήρη εφαρμογή των προτεινομένων, με ολοκληρωμένα τεκμηριωμένη πρόβλεψη και διασφάλιση του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού οφέλους ώστε να καλύπτει τις επιταγές της εθνικής νομοθεσίας και τις δεσμεύσεις προς την ΕΕ

▪ υποστήριξη καλών πρακτικών όπου ικανοποιείται το πνεύμα και το γράμμα της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας


—Οι Θέσεις του CISD

Οι Θέσεις

*Αποτελεσματική μετάβαση στη νέα λογική μιας κοινωνίας (που πρέπει πλέον να λειτουργεί με τη φιλοσοφία των μηδενικών αποβλήτων), που προϋποθέτει:

o αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά
o αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου
o αλλαγή σε κατεστημένες νοοτροπίες και τομές σε κάθε επίπεδο, με εφαρμογή ορθού επιχειρησιακού σχεδιασμού
o αλλαγή στους μηχανισμούς λειτουργίας της αγοράς
o διαχειριστικό στόχο την καθολική Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) για τα υλικά που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους
o αταλάντευτη επιμονή στην αντιμετώπιση των αντιδράσεων του συστήματος.


*Αλλαγή στάσης και νοοτροπίας (πολιτείας και πολιτών) στη διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων, εφικτή μέσα από


o μια οργανωμένη προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού και αποτελεσματικής «εκπαίδευσης» της κοινωνίας με σκοπό την ανατροπή του ισχύοντος προτύπου διαχείρισης των απορριμμάτων
o την ανάδειξη καλών πρακτικών που αναπτύσσονται στην χώρα.


*Διάδοση και προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και επισκευής υλικών, που είναι δυνατό να εφαρμοσθεί μέσω των δικτύων εξειδικευμένων φορέων και επιχειρήσεων (ιδιωτικών, κοινωνικών ή δημοτικών).


*Ουσιαστική εφαρμογή της ανακύκλωσης για την ανάκτηση υλικών στο φυσικό και οικονομικό κύκλο, μετά από επεξεργασία, μέσω συστημάτων διαλογής, επεξεργασίας και διάθεσης στην αγορά ανακυκλωμένων προϊόντων μέσα από συστηματική οργανωτική, οικονομική και θεσμική υποστήριξη.


*Βέλτιστη αξιοποίηση των οργανικών απορριμμάτων και η επίτευξη ποσοτικών στόχων αξιοποίησης των βιοαποικοδομήσιμων αστικών απορριμμάτων , που απαιτεί


o την μεγαλύτερη -κατά το εφικτό- εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης και της μηχανικής κομποστοποίησης για τους μεγάλους παραγωγούς οργανικών υλικών
o την ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου, που εκλύεται από την αναερόβια ζύμωση των οργανικών αποβλήτων και την φυσικά αερόβια επεξεργασία του υπολείμματος για παραγωγή κομπόστ (λιπάσματος) στη συνέχεια, όπου αυτή είναι οικονομικά δόκιμη.


*Διαχείριση του υπολείμματος από ΚΔΑΥ ή από Κεντρικές ή άλλες μονάδες (RDF ή τύπου RDF) με


o χαρακτηρισμό του σαν υποπροϊόντος της διαδικασίας των κυρίων ρευμάτων, σύμφωνα με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια
o ενεργειακή αξιοποίησή του, με περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, σε μικρές, διαχειρίσιμες ποσότητες, ώστε να μην απαιτούνται νέες, εξαιρετικά υψηλού κόστους και, παντοιοτρόπως προβληματικές μονάδες καύσης.


* Άμεση και ευρεία


o διάδοση της πλούσιας διεθνούς εμπειρίας σε


- προγράμματα πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, πολιτικές εκπαίδευσης και ενημέρωσης των πολιτών,
- εθελοντικές συμφωνίες με επιχειρήσεις και επαγγελματικούς φορείς,
- πράσινες προμήθειες (από την πλευρά των δήμων και της περιφέρειας), κ. ά. εργαλεία,


o διαμόρφωση της κοινωνικής νοοτροπίας στο πνεύμα ότι τα απορρίμματα δεν είναι «σκουπίδια» αλλά πόρος (προϊόντα), καθώς το κέρδος από την εμπορική τους διαχείριση αποδίδεται απευθείας στον Πολίτη, που είναι κάτοχος και ιδιοκτήτης.


o αξιοποίηση των ολοκληρωμένων και ρεαλιστικών προτάσεων, που ήδη υπάρχουν, (π.χ. «πράσινη» πρόταση της ΟΕΑ) με βασική συνιστώσα τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων (επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επαγγελματικών φορέων, πολιτικών φορέων, ΜΚΟ, οργανώσεων πολιτών), αποδεικνύοντας τη δυναμική και το σημαντικό όφελος, σε κάθε επίπεδο, της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.


o ανάδειξη καλών πρακτικών όπως η «Λακωνική Μέθοδος» (Διαχείριση απορριμμάτων-προϊόντων με ΔσΠ) που σήμερα υλοποιείται σε πλήρη συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία και ακολουθείται με επιτυχία από άλλες συναφείς προσπάθειες, καθώς διαθέτει στοιχεία καινοτομίας και διαμορφώνει νέα δεδομένα στη διαχείριση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στο επίπεδο του δημότη.


o ενεργοποίηση της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας και των οδηγιών της ΕΕ με καινοτόμο εφαρμογή της σε επιχειρησιακό επίπεδο για την επίτευξη αποτελεσματικής ολοκληρωμένης διαχείρισης.


* Κατανόηση και αποδοχή του σημαντικού ρόλου
o των ΟΤΑ, με ενδυνάμωση του θεσμού της αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της οικονομίας κλίμακας (λαμβάνοντας υπόψη και την αρνητική φόρτιση στις υπάρχουσες δομές)
o της αξιόπιστης κοινωνικής επιχειρηματικότητας


* Αντικειμενική εκτίμηση του ολοκληρωμένου κόστους/οφέλους έργων σε εξέλιξη και του τρόπου αντιμετώπισής τους (συνέχιση, τροποποίηση, κατάργηση)


Οι Προτάσεις


Οι ακόλουθες προτάσεις προϋποθέτουν την συνειδητή ανάληψη των διαχρονικών ευθυνών μιας σοβαρής και υπεύθυνης Πολιτείας, που επιθυμεί να αξιοποιήσει την ανάδειξη των υφιστάμενων αγκυλώσεων μέσω της οικονομικής συγκυρίας και να ανατρέψει τις καταστροφικές, κατεστημένες νοοτροπίες και πρακτικές.


Η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει το μείζον πρόβλημα
 με απόλυτη διαφάνεια
 με επίγνωση της κοινωνικής ευθύνης
 με συνεπή εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πλήρη υιοθέτηση της επίσημης ιεραρχίας διαχείρισης των αποβλήτων
 με σοβαρή, συντεταγμένη και τεκμηριωμένη επιχειρησιακή διαχείριση στο πλαίσιο των κοινοτικών στόχων
 με μέγιστη συναίνεση του ενημερωμένου Πολίτη
Οι προτάσεις αποτελούν επιχειρησιακό οδηγό για την ταχεία έξοδο από το διαχρονικό πρόβλημα της διαχείρισης των ΑΣΑ με


ΑΜΕΣΗ:


 προώθηση της πρόληψης (μείωση) παραγωγής απορριμμάτων με
o συστηματική ενημέρωση των πολιτών
o συμμετοχή των παραγωγών προϊόντων (βιομηχανιών)
o παροχή καινοτόμων κινήτρων (που δεν είναι απαραίτητα οικονομικά -πχ ecolabeling)


 προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και επισκευής πόρων (προϊόντων) στο μέγιστο δυνατό βαθμό με
o συστηματική ενημέρωση
o παροχή καινοτόμων κινήτρων στους πολίτες
o ενίσχυση της διεισδυτικότητας των φορέων και εταιρειών επαναχρησιμοποίησης


 ανάπτυξη τομεακών σχεδίων πρόληψης (οικοδομική δραστηριότητα, τουριστική βιομηχανία, αλυσίδες τροφίμων και δραστηριότητες σίτισης) με
o συστηματική ενημέρωση
o οργάνωση υποδομών
o συμμετοχή Επιμελητηρίων
o παροχή καινοτόμων κινήτρων (που δεν είναι απαραίτητα οικονομικά)


 υποστήριξη πρακτικών ανακύκλωσης όπου
o ικανοποιείται το πνεύμα και το γράμμα της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας
o οι ΟΤΑ, με την περιορισμένη δυνατότητα που τους παρέχει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, παρακινούν στην ίδρυση νόμιμων σχημάτων σύμφωνα με βασικές αρχές πολυσυμμετοχικότητας και κοινωνικής αντίληψης, καλώντας, προς τούτο, κατά προτεραιότητα, τους εγγεγραμμένους Δημότες.
o η σχέση του κάθε νομικού σχήματος (ΑΕ, ΚΥΝΣΕΠ κλπ) με τον πολίτη, είναι σχέση ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ (πολίτης) – ΠΑΡΟΧΟΥ (νομικό σχήμα των δημοτών)
o περισσότερα του ενός νομικά σχήματα (εγγεγραμμένων Δημοτών) είναι δυνατό να λειτουργήσουν στον ίδιο Δήμο ή Περιφερειακή ενότητα
o οι ΟΤΑ, σαν υπεύθυνοι φορείς και μετά από την εφαρμογή της προτεραιότητας και την έγκριση από τους Περιφερειακούς ή Τοπικούς ΦΟΔΣΑ, είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν και να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες των νομικών σχημάτων στο γεωγραφικό χώρο δικαιοδοσίας τους
o τα νομικά σχήματα των δημοτών είναι υποχρεωμένα να αδειοδοτηθούν και να λειτουργήσουν νόμιμους χώρους διαχείρισης των ανωτέρω υλικών-προϊόντων τους
o εξυπηρετείται τόσο η νομοθετική πρόβλεψη, όσο και η συνταγματική υποχρέωση, με τους ΟΤΑ να λειτουργούν υποστηρικτικά απολαμβάνοντας τα προνόμια, ακόμη και αν απαιτείται αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου
o η ουσιαστική εμπλοκή των ΟΤΑ, είτε ως ελεγκτών της σύννομης λειτουργίας είτε ως μετόχων, έχει μοναδικό σκοπό το δημόσιο συμφέρον και το όφελος των δημοτών.


 αναθεώρηση και επικαιροποίηση των ΠΕΣΔΑ με σύντομο στάδιο πραγματικής διαβούλευσης και πρωταρχικό εργαλείο εφαρμογής την διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση μέχρι την εξάντληση των δυνατοτήτων, με επιβεβλημένη συνεκτίμηση: 
o της υποχρεωτικής κατάρτισης Σχεδίου Πρόληψης σε περιφερειακό ή δημοτικό επίπεδο,
o της υποχρέωσης για ΔσΠ των οργανικών υλικών,
o μεθόδων όπως η οικιακή κομποστοποίηση, η χρήση των μηχανικών κομποστοποιητών, η δημιουργία Πράσινων Σημείων ή Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων και η υλοποίηση δράσεων επαναχρησιμοποίησης και εναλλακτικής διαχείρισης,
o η δυνατότητα εθελοντικής δημιουργίας μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών στους δήμους.


 αναθεώρηση της υλοποίησης κεντρικών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων, όπως σήμερα σχεδιάζονται, και επανασχεδιασμός τους ώστε
o να αποτελούν μια από τις τελευταίες επιλογές στην ιεραρχία ολοκληρωμένης βιώσιμης διαχείρισης
o να επιβληθεί ρητά η προϋπόθεση της εφαρμογής εντατικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανακύκλωσης εκ μέρους των φορέων που έχουν θεσμοθετηθεί προς τούτο (κοινωνικοί συνεταιρισμοί και νομικά σχήματα, λοιποί φορείς, ΦΟΔΣΑ, κλπ.)
o να τηρηθεί το σύνολο των δεσμευτικών εθνικών στόχων μείωσης διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων,
o να διασφαλισθεί το θετικό «αποτύπωμα» όπως το θέτει η ΕΕ
o να αξιοποιηθούν οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες
o να έχουν την τεχνική δυνατότητα να δέχονται και προδιαλεγμένα οργανικά ή άλλα διακριτά ρεύματα υλικών με διαβαθμισμένο τιμοκατάλογο, σύμφωνα με ποιοτικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί το ελάχιστο δυνατό «τέλος εισόδου»
o να προβλεφθούν και να προσυμφωνηθούν αξιόπιστες δικλείδες ασφαλείας
o να είναι σαφής η αναγωγή του συνολικού κόστους διαχείρισης των ΑΣΑ ανά Δήμο
o να αξιοποιηθούν οι πραγματικές τάσεις της αγοράς σε σχέση με την ανάληψη ρίσκου
o να μειωθεί η συνολική δυναμικότητα επεξεργασίας τους στα απολύτως απαραίτητα μεγέθη, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν στο άμεσο μέλλον η Πρόληψη, η Επαναχρησιμοποίηση, η Επισκευή, η ΔσΠ, η Ανακύκλωση και η Κομποστοποίηση,
o να αναθεωρηθεί, παράλληλα, η χρηματοδότηση (μείωση) των Κεντρικών Μονάδων Επεξεργασίας ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για την χρηματοδότηση με ίδιο ποσοστό και των υπόλοιπων έργων και δράσεων των αναθεωρημένων ΠΕΣΔΑ
o να λειτουργούν σε 24ωρη βάση (και ενδεχομένως 6 ημέρες/εβδομάδα), ώστε οι επενδύσεις να είναι 2,5 φορές μικρότερες και η μείωση των ποσοτήτων επεξεργασίας στο μέλλον να μειώνει απλώς τις ώρες λειτουργίας τους
o τα όποια υπολείμματα (RDF ή τύπου RDF) να είναι τα ελάχιστα διαχειρίσιμα δυνατά (με οικονομικά εφικτή απορρόφηση από την τσιμεντοβιομηχανία), ή λόγω τεχνοοικονομικών παραμέτρων να εναποθέτονται στα εγγύτατα ΧΥΤΥ
o να τροποποιηθούν οι συμβατικοί όροι των εγγυημένων ποσοτήτων και της 27ετούς παραχώρησης με αντικειμενική θεώρηση όλων των παραμέτρων, προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος
o να προβλεφθεί η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων κοινωνικών εταίρων, σε όποιον «ανταγωνιστικό διάλογο», ώστε οι όποιες επιλογές να τυγχάνουν της μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης από την κοινωνία.


 ενίσχυση του ρόλου των Δήμων, ώστε με νομοθετική ρύθμιση να τους δίνεται η δυνατότητα
o να λειτουργούν ολοκληρωμένα στο χώρο της ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και εναλλακτικής διαχείρισης στην πηγή (οικονομία κλίμακας)
o να συμμετέχουν ως μέτοχοι σε εταιρείες ολοκληρωμένης διαχείρισης-ανακύκλωσης που δημιουργούνται στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας


 οικονομική στήριξη των Δήμων, για την προώθηση της ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, με
o ανακατεύθυνση δαπανών που αφορούν στην διαχείριση των ΑΣΑ, με στόχο όλα τα έργα και οι δράσεις του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ, σε επίπεδο περιφέρειας ή δήμων, να απολαμβάνουν αντίστοιχο, τουλάχιστον, ποσοστό χρηματοδότησης
o αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
o διαφανή, αντικειμενικό προσδιορισμό των διατιθέμενων ποσών


 αντιμετώπιση της δραστηριότητας των ρακοσυλλεκτών, με
o εργασιακή ένταξή τους σε τοπικές δραστηριότητες ανακύκλωσης
o συστηματικό έλεγχο των αποδεκτών της δραστηριότητάς τους


 ενίσχυση του επιχειρησιακού ρόλου των ΦΟΔΣΑ, με ανεξάρτητο χαρακτήρα, προς όλες τις κατευθύνσεις


 θεσμοθέτηση του επιχειρησιακού ρόλου νομικών σχημάτων των δημοτών, ώστε να αρθεί κάθε παρερμηνεία της νομοθεσίας εκ μέρους της διοίκησης.


 θεσμοθέτηση Εθνικής Αρχής για τα Απόβλητα , με τα συναρμόδια Υπουργεία να έχουν ρόλο αποκλειστικά νομοθετικό και όχι παρεμβατικό, ώστε να διασφαλίζεται
o αποτελεσματικός εθνικός και περιφερειακός επιχειρησιακός σχεδιασμός
o μέγιστο οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος
o τάχιστη διεκπεραίωση απαιτούμενων διαδικασιών (γνωμοδοτήσεις, εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις) με επιχειρησιακή λειτουργία και υπέρβαση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων
o ουσιαστική εφαρμογή της συνθήκης του Aarhus (δικαίωμα των πολιτών για πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων με συνέπειες για το περιβάλλον, πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα)
o διαφάνεια στον σχεδιασμό, στην λήψη αποφάσεων και στη διαχείριση


 θεσμοθέτηση στρατηγικού σχεδίου βραχυ- και μεσοπρόθεσμης αντιμετώπισης του προβλήματος μέχρι την πλήρη εφαρμογή των προτεινομένων, με ολοκληρωμένα τεκμηριωμένη πρόβλεψη και διασφάλιση του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού οφέλους ώστε να καλύπτει τις επιταγές της εθνικής νομοθεσίας και τις δεσμεύσεις προς την ΕΕ.


 διαμόρφωση επιχειρησιακού σχεδίου για την εφαρμογή και υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των ΑΣΑ στο πλαίσιο των προτάσεων που προηγήθηκαν, με χρονική προθεσμία τον Μάρτιο 2015.


 διαμόρφωση υλοποιήσιμου επιχειρησιακού σχεδίου για την διαχείριση των ΑΣΑ σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ και τις σχετικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας, μέχρι την σταδιακή ολοκλήρωση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης


 αντικειμενική εκτίμηση του ολοκληρωμένου κόστους/οφέλους των σχετικών έργων σε εξέλιξη με συγκριτικό υπολογισμό

o του ποσού που έχει ήδη διατεθεί σε έργα υποδομής και της πηγής προέλευσής του (ενδεχόμενο επιστροφής ή και αποζημιώσεων)
o του ποσού που απαιτείται για επανασχεδιασμό και διορθωτικά έργα
o του χρόνου απόσβεσης σε συνάρτηση με το κόστος διαχείρισης
o το ρίσκο λειτουργικής απόδοσης λόγω, πιθανώς, εσφαλμένων στρατηγικών επιλογών
o της οικονομικής ανταποδοτικότητας στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία
o των ενδεχόμενων αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων στην (τοπική και ευρύτερη) κοινωνία
o των -οικονομικά ανηγμένων- επιπτώσεων στο περιβάλλον
o τον -οικονομικά ανηγμένο- χαρακτήρα «επείγοντος» και τεκμηριωμένη απόφαση για την συνέχιση, τροποποίηση ή ματαίωσή τους.

econews
CISD: Οι θέσεις και οι προτάσεις για τα Αστικά Στερεά Απορρίμματα Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: