ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2014 η ταξινόμηση Αγροτικών Μηχανημάτων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ


Στη δεύτερη κατά σειρά παράταση για ταξινόμηση των αγροτικών μηχανημάτων που έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και είναι εφοδιασμένα με εθνική έγκριση τύπου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, προχωρά η αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.Ειδικά για τις βαμβακοσυλλεκτικές προϋπόθεση για την έκδοση δελτίου Ταξινόμησης είναι η ύπαρξη εθνικής έγκρισης τύπου.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η σχετική απόφαση, επιτρέπεται η ταξινόμηση των αγροτικών μηχανημάτων τα οποία έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και έχουν ήδη εφοδιαστεί με εθνική έγκριση τύπου από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού, μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των ορίων εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων των κινητήρων τους φάσης Ι τουλάχιστον.

Υπενθυμίζεται ότι με προηγούμενη απόφαση τον Ιανουάριο του 2013, είχε δοθεί παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2013 στην ταξινόμηση των μηχανημάτων.

Αναλυτικά, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1

Αντικαθίσταται το άρθρο 8, της υπ’ αριθ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως: «Άρθρο 8 Εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης 11627/4−5−01 (ΦΕΚ Β΄ 715/8−6−2001) και της κοινής υπουργικής απόφασης Δ13ε/ 9321/1−10−98 (ΦΕΚ Β΄ 1218/30−11−1998).

1. Η ταξινόμηση των αγροτικών μηχανημάτων που έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και είναι εφοδιασμένα με εθνική έγκριση τύπου από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού, επιτρέπεται μέχρι τις 31 −12−2014.

2. Σε εφαρμογή των διατάξεων των οδηγιών 97/68/ΕΚ, 2000/25/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με αντίστοιχες κοινές υπουργικές αποφάσεις, μετά την 1−1−2015 επιτρέπεται η ταξινόμηση των αγροτικών μηχανημάτων τα οποία έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και έχουν ήδη εφοδιαστεί με εθνική έγκριση τύπου από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού, μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των ορίων εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων των κινητήρων τους φάσης Ι τουλάχιστον.

3. Όσα αγροτικά μηχανήματα καινούρια ή μεταχειρισμένα εφοδιάζονται με δελτίο ταξινόμησης στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, μπορούν να απογράφονται (έκδοση άδειας κυκλοφορίας) και πέραν της ημερομηνίας αυτής.

4. Ειδικά για τις βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές ισχύει η οικ. 13210/Γ5/2107/16−08−2004 υπουργική απόφαση, και η προϋπόθεση για την έκδοση δελτίου Ταξινόμησης είναι η ύπαρξη εθνικής έγκρισης τύπου από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού».

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση για την Ταξινόμηση αγροτικών μηχανημάτων.pdf

Κοντονής Γιώργος
agronews

Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2014 η ταξινόμηση Αγροτικών Μηχανημάτων Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: