Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Θ. Ψύρρας (Βουλευτής ΔΗΜΑΡ):Προτάσεις για την Aνάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα

ΒΟΥΛΗ
Ομιλία του Θωμά Ψύρρα στην Επίκαιρη Επερώτηση που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΔΗΜΑΡ με θέμα: «Η επανεκκίνηση της ανάπτυξης και η παραγωγική ανασυγκρότηση είναι μέγιστη προτεραιότητα για τη χώρα και πρωταρχικό αίτημα στη συνολική διαπραγμάτευση για την αναδιάρθρωση του χρέους». Η ομιλία αφορά την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής όπως και την προώθηση συνεργασιών για την αντιμετώπιση αδυναμιών αλλά και την ενίσχυση επιχειρήσεων μικρής κλίμακας (παραδοσιακές και σύγχρονες δυναμικές καλλιέργειες, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων)

Στις σημερινές συνθήκες ο πρωτογενής τομέας έρχεται αντιμέτωπος με σημαντικά προβλήματα,ανέφερε ο βουλευτής.
Επισήμανε έντεκα σημαντικά προβλήματα,που όπως τόνισε ο Θωμάς Ψύρρας στην ομιλία του, δεν καλύπτουν το σύνολο των προβλημάτων:

α) Η απουσία της χωροταξικής οργάνωσης των αγροτικών δραστηριοτήτων.
β) Τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα διασύνδεσης μεταξύ των κλάδων της πρωτογενούς παραγωγής (μεταξύ γεωργίας και κτηνοτροφίας ή μεταξύ της πρωτογενούς παραγωγής και άλλων τομέων).
γ) Το σύστημα των στρεβλών επιδοτήσεων -και τονίζω, των στρεβλών- που έχει οδηγήσει σε εντατικές καλλιέργειες και στην εγκατάλειψη των ήπιων και ορεινών καλλιεργειών που έχουν μεγάλη οικολογική αξία.
δ) Το κόστος παραγωγής παραμένει υψηλό κι ολοένα αυξάνεται.
ε) Το κέρδος του έμπορου-μεταπωλητή αγροτικών προϊόντων παραμένει δυσανάλογα μεγάλο σε σύγκριση με το κέρδος που αποκομίζει ο ίδιος ο γεωργός.
στ) Η διείσδυση της Ελλάδας στις κεντρικές ευρωπαϊκές αγορές παραμένει χαμηλή, με μερίδιο κάτω από το 2%.
ζ) Το μέγεθος κλήρου μικρότερο από 50 στρ. και ο πολυτεμαχισμός 6-7 τεμάχια ανά κλήρο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής και προσδιορίζει το βαθμό διείσδυσης μιας γεωργίας στη διεθνή αγορά.
η) Η ανορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων
θ) Η απαξίωση του συνεταιριστικού κινήματος.
ι) Η υποβάθμιση της Γεωργικής Έρευνας.
ια) Η ομηρία των αγροτών στις Τράπεζες.

Πως θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα;
Χρειαζόμαστε α) να εφαρμόσουμε ένα συγκροτημένο δίκαιο δημοσιονομικό πρόγραμμα και β) να σχεδιάσουμε ένα μακροπρόθεσμο βιώσιμο νέο μοντέλο ανάπτυξης θέτοντας αμέσως τις προτεραιότητες που το υλοποιούν.
Πρέπει να ξεχωρίσουμε : α) τις δομικές και θεσμικές προτεραιότητες β) τις άμεσες προτεραιότητες και δράσεις γ) τις συγκεκριμένες προτεραιότητες για κάθε ένα προϊόν ξεχωριστά.

Τι πρέπει συγκεκριμένα να κάνουμε; Πρέπει:
α) Να ολοκληρώσουμε τα αναγκαία γνωστικά υπόβαθρα και εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων (την κτηματογράφηση, τους δασικούς χάρτες, τις γεωργικές περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας κ.ά.)
β) Να προχωρήσουμε τη θεσμική μεταρρύθμιση για τους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών, τους νέους αγρότες, τους νεοεισερχόμενους στο αγροτικό επάγγελμα.
γ) Να μεταρρυθμίσουμε την αγροτική ασφάλιση και τον δυσκίνητο ΕΛΓΑ.
δ) Να δημιουργήσουμε θεσμικό πλαίσιο για να ενισχυθούν δραστηριότητες που αφορούν καινοτόμα και ποιοτικά προϊόντα.
ε) Να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο με την φορολογία των αγροτών.
στ) Να θεσμοθετήσουμε την παροχή κινήτρων για την κατανομή γης.
ζ) Να εφαρμόσουμε πιστοποιήσεις και σημάνσεις σε προϊόντα και σε παραγωγικές διαδικασίες (στην βιολογική παραγωγή, στη μεταποίηση). Να δημιουργήσουμε εθνικό σύστημα πιστοποίησης προϊόντων από προστατευόμενες περιοχές.
η) Να αναθεωρήσουμε το σύστημα ενισχύσεων με σκοπό να τονώσουμε τις διαδικασίες που προωθούν τον ανταγωνισμό.
θ) Να δημιουργήσουμε το πλαίσιο ώστε να συνδέσουμε δραστηριότητες και τομείς (μεταξύ τουρισμού και αγροτικής παραγωγής)
ι) Να αξιοποιήσουμε τη βαλτωμένη λειτουργία του θεσμού της τράπεζας σπόρων και να δημιουργήσουμε μητρώο ντόπιων φυλών και ποικιλιών.
ια) Να δημιουργήσουμε παρατηρητήριο φυτοφαρμάκων και να προωθηθεί η παραγωγή γενοσήμων στον αγροτικό τομέα
ιβ) Να υποστηρίξουμε τον κλάδο της τεχνολογίας τροφίμων για να πετύχουμε την πρόσβαση στις σημαντικές αγορές (με διαχείριση των logistics εντός και εκτός Ελλάδος, με την ανάπτυξη δικτύων λιανέμπορων και χονδρέμπορων στο εξωτερικό και με εκπόνηση προγραμμάτων για τοπικές μικρές και μεσαίες μονάδες).
ιδ) Να δημιουργήσουμε δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων και ιχθυοκαλλιέργειας για να διατίθενται τα προϊόντα στην καλύτερη τιμή.
ιε) Να ιεραρχήσουμε τις εξαγωγικές αγορές και να διαφοροποιήσουμε τη στρατηγική μας επενδύοντας στην ποιότητα και την ανταγωνιστική τιμή.
ιζ) Να επανεξετάσουμε εκ βάθρων την εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών
ιη) Να εφαρμόσουμε σχέδια διαχείρισης της κτηνοτροφίας που να συμπεριλαμβάνουν την ολοκληρωμένη διαχείριση της βόσκησης, τη δημιουργία κτηνοτροφικών ζωνών, τη διασύνδεση κτηνοτροφίας – γεωργίας, την ανάπτυξη συστημάτων μεταποίησης και εμπορίας.

Η ΔΗΜΑΡ δεν βλέπει την πολιτική της παρουσία ως άμυνα σε χειρότερες επιλογές. Επειδή ξέρουμε τι δεν πάει καλά, οφείλουμε να δράσουμε με βάση αυτή τη γνώση και να μεταρρυθμίσουμε την υπάρχουσα ζοφερή πραγματικότητα.

agrocapital
Θ. Ψύρρας (Βουλευτής ΔΗΜΑΡ):Προτάσεις για την Aνάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 8:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: