ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Διευκρινήσεις για τις Άδειες Γεωτρήσεων ζητούν μετά την ΚΥΑ για το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας μελετητές και αγρότες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ


Μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης των γεωτρήσεων θέτουν καθημερινά στον ΑγροΤύπο, αγρότες και μελετητές, μετά την έκδοση της ΚΥΑ για το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ). Η τελευταία απόφαση που εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ δίνει περιθώριο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2014 για την υποβολή φακέλου καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο όμως δεν απαντά σε βασικά ερωτήματα όπως αν θα επιβληθούν πρόστιμα. 

Επίσης μελετητές μας αναφέρουν ότι θα πρέπει να υπάρξει σύντομα απόφαση η οποία να περιγράφει με σαφήνεια το νέο πλαίσιο της αδειοδότησης των σημείων υδροληψίας του ΕΜΣΥ ενώ πολύ σημαντικό είναι να ξεκαθαριστεί τι μέλει γενέσθαι μετά από 1/1/2015 που θα ισχύσει η Νέα ΚΑΠ σε σχέση με τις άμεσες ενισχύσεις όταν δεν υπάρχει, σε ποτιστικά αγροτεμάχια η άδεια χρήσης νερού. 

Ο ΑγροΤύπος από τις 10 Ιανουαρίου που έγινε γνωστή τη έκδοση της νέας ΚΥΑ για το ΕΜΣΥ, συγκέντρωσε τα ερωτήματα και τις προτάσεις αγροτών και μελετητών που ασχολούνται με το θέμα και τα συνόψισε ως εξής:

Με βάση το σχέδιο της ΚΥΑ που αφορά το «Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ)», δεν γίνεται λόγος σχετικά με τα πρόστιμα. Αν υπάρξει νέα ΚΥΑ θα πρέπει να συμπεριληφθεί διάταξη όπου να απαλείφει ή να διαγράφει τυχόν πρόστιμα της παλαιότερης ΚΥΑ ΦΕΚ 1190-Β΄11.04.2012, όπου στο άρθρο 1 παραγρ. 2. αναφέρεται η επιβολή προστίμου από 200 ευρώ έως 500 ευρώ, όμως στο άρθρου 10 – κυρώσεις η μη αίτηση στο Ε.Μ.Σ.Υ, η μη έκδοση άδειας χρήσης νερού – επιφέρουν μεγάλα πρόστιμά που επιβάλλονται από το Γενικό Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 Ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της απολήψιμης ποσότητας ύδατος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Πρέπει σύντομα η να υπάρξει απόφαση η οποία να περιγράφει με σαφήνεια και να απλοποιεί το νέο πλαίσιο της αδειοδότησης των σημείων υδροληψίας του ΕΜΣΥ, όπως για παράδειγμα να δίνει λύσεις όπου αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Κάτοχοι και χρήστες υδρογεωτρήσεων και αρδευτικών πηγαδιών δεν έχουν υποβάλει φάκελο λόγω του ότι δεν έχουν συμβόλαια τόσο για το αγροτεμάχιο όπου βρίσκεται η γεώτρηση όσο και για τα υπόλοιπα αγροτεμάχια. Θα μπορούσε με το μηχανογραφημένο Ε9 και με υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής να δέχονται ως τεκμήριο κατοχής την ακίνητη περιούσια του κάθε χρήστη. Δεν μπορεί το Υπ. Οικονομικών να επιβάλει φόρο ακίνητης περιουσίας βάση του Ε9 και οι υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες να ζητάνε για όλα τα αγροτεμάχια συμβόλαια με πιστοποιητικά μεταγραφής και μη μεταβολής της ιδιοκτησίας.

Επίσης πρέπει να κινηθεί γρήγορα η διαδικασία των αδειοδοτήσεων διότι από 01/01/2015 με την Νέα ΚΑΠ, θα υπάρξουν πρόστιμα, μειώσεις ή και αποκλεισμοί δικαιούχων άμεσων ενισχύσεων όταν δεν υπάρχει, σε ποτιστικά αγροτεμάχια η άδεια χρήσης νερού.

Στο άρθρο 6 “Αίτημα για εγγραφές στο ΕΜΣΥ” στην παράγραφο 6, αναφέρεται ότι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ο ενδιαφερόμενος χρήστης κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας, υποχρεούται να προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής αποτελεί προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας αδειοδότησης και δεν δεσμεύει την αδειοδοτούσα αρχή ως προς τη χορήγηση ή μη της άδειας χρήσης νερού. 

Tο ερώτημα που τίθεται είναι: Θα ισχύσει η υπ’ αριθ. 43504/2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» (Β΄ 1784), ή υπ’ αριθ. 150559/2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» (Β΄ 1440), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή θα υπάρξει νεότερη ΚΥΑ;


Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr

agrotypos
Διευκρινήσεις για τις Άδειες Γεωτρήσεων ζητούν μετά την ΚΥΑ για το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας μελετητές και αγρότες Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 8:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: