ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Ερχονται μειωμένα τιμολόγια σε ΔΕΗ και Δήμους -Ποιοί τα δικαιούνται;

ΚΟΙΝΩΝΙΑ


Η θέσπιση των Κοινωνικών Τιμολογίων αναμένεται να προσφέρει ελαφρύνσεις σε εκατομμύρια πολίτες, καθώς, μέσω αυτών μπορούμε να πετύχουμε μειώσεις σχεδόν στο σύνολο των ΔΕΚΟ που παρέχουν υπηρεσίες στους καταναλωτές, αλλά και από τους δήμους που εντάσσουν κατηγορίες πολιτών στα μειωμένα τιμολόγια.
Οπως αναφέρει το dikaiologitika.gr αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 460.000 καταναλωτές που έχουν ήδη ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ μέχρι τον Δεκέμβρη του 2013, ενώ χιλιάδες είναι οι δικαιούχοι που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη πιθανότατα εξαιτίας ελλιπούς ενημέρωσης.

Επιπλέον, χιλιάδες είναι οι πολίτες που δεν γνωρίζουν πως οι δήμοι παρέχουν επίσης Κοινωνικά Τιμολόγια για τις ευπαθείς ομάδες αλλά και τους οικονομικά αδύναμους δημότες.

Ωστόσο, εκτός από τη ΔΕΗ και τους δήμους, και οι δύο μεγάλες εταιρείες ύδρευσης, ΕΥΔΑΠ – ΕΥΑΘ, συμμετέχουν στο θεσμό των Κοινωνικών Τιμολογίων προσφέροντας εκπτώσεις σε πολύτεκνους, υπερήλικες και οικονομικά αδύναμους καταναλωτές.

Πως μπορούν τα Κοινωνικά Τιμολόγια να μειώσουν του λογαριασμούς

Τι ισχύει για τη ΔΕΗ και ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Για να ενταχθεί κάποιος στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ μπορεί να το κάνει με ένα απλό τηλεφώνημα ή μια αίτηση, ενώ, το τιμολόγιο αυτό παρέχεται και από τους υπόλοιπους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Οποια και να είναι η εταιρεία παροχής ισχύουν τα ίδια κριτήρια.
Εκτός όμως από την έκπτωση στους δικαιούχους Κοινωνικού Τιμολογίου της ΔΕΗ παρέχετε και ακόμη μία ευνοϊκή για τους καταναλωτές παροχή.

Δικαιούχοι είναι οι ευπαθείς ομάδες καταναλωτών και πιο συγκεκριμένα άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, ΑΜΕΑ και άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης.

Μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο Κοινωνικό Τιμολόγιο όλοι οι δικαιούχοι καταναλωτές, ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει.

Το Κοινωνικό Τιμολόγιο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, παρέχεται καθ όλη τη διάρκεια του έτους, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων των αιτήσεων, από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονομικών, ΟΑΕΔ). Οσοι υποβάλλουν αιτήσεις στο χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 15 Δεκεμβρίου και εγκρίνονται οι αιτήσεις τους, είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου από την έναρξη του επόμενου έτους.

Αιτήσεις υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια έκαστου έτους και για όσες εγκρίνονται, παρέχεται το Κοινωνικό Τιμολόγιο για το υπόλοιπο διάστημα του έτους.

Διευκρινίζεται ότι για τους δικαιούχους στους οποίους χορηγήθηκε το Κοινωνικό Τιμολόγιο για ένα χρόνο, εφόσον δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής τους αίτησης, αυτό εξακολουθεί να χορηγείται και για το επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. Στην περίπτωση όμως που έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία της αρχικής τους αίτησης (όπως για παράδειγμα μία από τις προϋποθέσεις χορήγησης ή ο Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής) τότε απαιτείται υποχρεωτικά η υποβολή νέας αίτησης. Επιπρόσθετα, εάν κατά τον έλεγχο των στοιχείων μέσω των αρμόδιων φορέων (Υπ. Οικονομικών, ΟΑΕΔ) αποδειχθεί ότι δεν είναι πλέον δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, τότε θα διακόπτεται η χορήγησή του.

Για να δείτε λεπτομέρειες και να κάνετε την ηλεκτρονική αίτηση για το Κοινωνικό Τιμολόγιο μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ (http://www.deddie.gr).

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΕΥΔΑΠ

Στην περίπτωση της ΕΥΔΑΠ ισχύουν υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες, καθώς, το Κοινωνικό Τιμολόγιο παρέχεται σε πιο συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.

Το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ προσφέρεται μόνο σε τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με τρία παιδιά καθώς και σε υπερήλικες άνω των 75 ετών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την πρώτη ομάδα:
 • Για 4μελείς (μονογονεϊκή με τρία παιδιά) έως 6μελείς οικογένειες, έκπτωση 10% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
 • Για 7μελείς και 8μελείς οικογένειες, έκπτωση 35% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
 • Για 9μελείς έως 13μελείς οικογένειες, έκπτωση 60% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
 • Στους δικαιούχους της πρώτης ομάδας η έκπτωση χορηγείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται προσέλευση του ενδιαφερόμενου σε Περιφερειακό Κέντρο.

Οσον αφορά τους υπερήλικες:

Εκπτωση 30% ετησίως στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης εφόσον:

α) είναι άνω των 75 ετών και ζουν μόνοι (δεν φιλοξενούνται)

β) έχουν εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 ευρώ ετησίως και

γ) ο ετήσιος λογαριασμός ύδρευσης - αποχέτευσης δεν υπερβαίνει τα 150.

Για την χορήγηση της έκπτωσης, οι ενδιαφερόμενοι (ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους) απαιτείται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ με τα εξής δικαιολογητικά:

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατήριο εν ισχύ),

Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Σημειώνεται ότι το κοινωνικό πρόγραμμα είναι σε ισχύ από τις 23 Σεπτεμβρίου 2013 και η διάρκειά του είναι ένα έτος.

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΕΥΑΘ

Στο θεσμό του Κοινωνικού Τιμολογίου συμμετέχει από την 1η Ιανουαρίου 2014 και η ΕΥΑΘ στους λογαριασμούς της οποίας προβλέπονται μειώσεις έως και 50%.

Ειδικότερα, η έκπτωση θα αφορά σε:
 • οικογένειες με τρία προστατευόμενα παιδιά και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 17.000 ευρώ ετησίως.
 • υπερήλικες άνω των 75 ετών που ζουν μόνοι (δε φιλοξενούνται), με φορολογητέο εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 ευρώ ετησίως και κατανάλωση που δεν υπερβαίνει 30 κ.μ. ανά τετράμηνο.
 • μακροχρόνια ανέργους ή άτομα χαμηλού εισοδήματος με φορολογητέο εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 ευρώ ετησίως προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα.

Το κοινωνικό τιμολόγιο θα έχει ισχύ μέχρι το τέλος του 2014 και οι ενδιαφερόμενοι (απαραίτητα υπόχρεοι οι ίδιοι του λογαριασμού ύδρευσης) ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους απαιτείται να υποβάλουν σχετικό αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκκαθαριστικό, Ε1 και Ε9) στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Εγνατία 127, 6ος όροφος, Πρωτόκολλο).

Τι προσφέρουν οι Δήμοι

Πολλοί είναι πλέον και οι δήμοι της χώρας που παρέχουν μειωμένα δημοτικά τέλη, αλλά και μειωμένες χρεώσεις στους λογαριασμούς από τις Δημοτικές εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης.

Με βάση τα κριτήρια που θεσπίζει ο εκάστοτε δήμος οι ευπαθείς ομάδες δημοτών και οι οικονομικά αδύνατοι, όπως άνεργοι και πολίτες με πολύ χαμηλά εισοδήματα, μπορούν να απευθύνονται στους δήμους για να λάβουν εκπτώσεις σε λογαριασμούς ή στα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Για παράδειγμα σε μειώσεις των ανταποδοτικών τελών προχωρά ο Δήμος Ιωαννιτών για το 2014 ενώ για πρώτη φορά καθιερώνει κοινωνικό τιμολόγιο το οποίο θα καλύψει περισσότερα από τέσσερις χιλιάδες νοικοκυριά.

Επίσης ο δήμος Πάτρας θέσπισε το Κοινωνικό Τιμολόγιο Απόρων, ΑμεΑ, Πολύτεκνων-Τριτέκνων για τους λογαριασμούς νερού της ΔΕΥΑΠ

Δικαιούχοι είναι:
 • Εγγεγραμμένοι στην Τράπεζα Τροφίμων και σιτιζόμενοι από τις κοινωνικές δομές του Δήμου Πατρέων: Παρέχονται 120 κυβικά ανά τετράμηνο δωρεάν με μόνη χρέωση παγίου 6 ευρώ / δίμηνο.
 • Πολύτεκνοι και Τρίτεκνοι: 30% έκπτωση στην αξία του νερού που καταναλώνεται με εισοδηματικό κριτήριο 10.000,00 ευρώ αυξανόμενο κατά 3.000,00 ευρώ για κάθε παιδί.
 • AΜΕΑ με αναπηρία 67 % και άνω ή προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67 % και άνω που βαραίνουν τον υπόχρεο της παροχής: 50 % έκπτωση στην αξία του νερού που καταναλώνεται με εισοδηματικό κριτήριο 10.000,00 ? αυξανόμενο κατά 5.000,00 ? για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το dikaiologitika.gr, δεν είναι λίγοι οι δήμοι που παρέχουν απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη στις ευπαθείς ομάδες των δήμων τους.

Για παράδειγμα ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής παρέχει εξολοκλήρου απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη:
 • Σε ΑμεΑ πάνω από 67% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ.
 • Σε ΑμεΑ πάνω από 80% χωρίς όριο εισοδήματος.
 • Σε απόρους οικονομικά αδύνατους που διαθέτουν βιβλιάριο ανασφάλιστου και απορίας καθώς και σε πολύτεκνους με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενον κατά 2.000 για κάθε παιδί πλέον του τέταρτου, εφ΄όσον τα τέκνα αποτελούν προστατευόμενα μέλη.

Οι πολίτες των δήμων της χώρας το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να ρωτήσουν στον δήμο τους εάν παρέχονται οι εν λόγω διευκολύνσεις και εάν τις δικαιούνται ώστε να μειώσουν έστω και λίγο τους λογαριασμούς τους.

efimerida
Ερχονται μειωμένα τιμολόγια σε ΔΕΗ και Δήμους -Ποιοί τα δικαιούνται; Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 10:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: