ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΟΣΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ !!!


Εκτός κοινοτικών ενισχύσεων όσοι θα χρησιμοποιούν γεωργικά φάρμακα χωρίς συνταγή χρήσης 


Σύμφωνα με όσα προβλέπει η Υπουργική Απόφαση για την συνταγογράφηση γεωργικών φαρμάκων που βρίσκεται σε διαβούλευση έως και 24 Μαρτίου, εκτός κοινοτικών ενισχύσεων θα μένουν οι παραγωγοί οι οποίοι διαπιστώνεται ότι χρησιμοποιούν γεωργικά φάρμακα χωρίς την έκδοση της σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή χωρίς να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στη σχετική συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Για τον λόγο αυτό σύμφωνα με την Υ.Α. οι εκδότες συνταγών (υπεύθυνοι επιστήμονες στα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων) θα οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και να παρέχουν πρόσβαση σε έγγραφα, στο ηλεκτρονικό τους αρχείο και σε κάθε σχετικό στοιχείο με τη συνταγογράφιση.

Επίσης από την πλευρά τους οι παραγωγοί από εδώ και στο εξής θα οφείλουν να διατηρούν τις χορηγηθείσες συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων για χρονικό διάστημα 3 ετών και τις επιδεικνύουν στις ελεγκτικές αρχές, εφόσον ζητηθούν.

Αρμόδια αρχή για τη ρύθμιση θεμάτων συνταγής και συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων θα είναι η Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ), Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των προσόντων των συνταγογράφων είναι οι ΔΑΟΚ των Π.Ε. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων ορίζονται οι ΔΑΟΚ και τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του ΥπΑΑΤ, ενώ αρμόδιος φορές για τη δημιουργία, ενημέρωση και τήρηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του μητρώου των επιστημόνων που μπορούν να εκδώσουν συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων θα είναι η Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥπΑΑΤ.

Κυρώσεις

Σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 10 «Αναστολή και ανάκληση δυνατότητας συνταγογράφησης», της Υπουργικής Απόφασης, η οποία βρίσκεται σε διαβούλευση:
  • Σε όποιον εκδίδει συνταγές κατά παράβαση των οριζομένων στην απόφαση επιβάλλεται αναστολή δυνατότητας συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων για χρονικό διάστημα από 1 μήνα έως 2 έτη από την επίδοση της απόφασης.
  • Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης μέσα σε χρονικό διάστημα 3 ετών από την έκδοση της προηγούμενης απόφασης επί παραβάσεων, επιβάλλεται αναστολή δυνατότητας συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων για χρονικό διάστημα διπλάσιο της προηγούμενης απόφασης ή η δυνατότητα συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων ανακαλείται οριστικά.
  • Η δυνατότητα συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων αναστέλλεται για χρονικό διάστημα από 1 μήνα έως 2 έτη από την επίδοση της απόφασης, σε περίπτωση επιβολής διοικητικών κυρώσεων στον συνταγογράφο για παράβαση του ν. 4036/2012 (Α΄8). Σε περίπτωση επανάληψης επιβολής διοικητικών κυρώσεων στον συνταγογράφο για παράβαση του ν. 4036/2012 (Α΄8) μέσα σε χρονικό διάστημα 3 ετών από την έκδοση προηγούμενης απόφασης, η δυνατότητα συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων ανακαλείται οριστικά.
Για την επιμέτρηση της διάρκειας της αναστολής ή της επιβολής της ανάκλησης της δυνατότητας συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων, συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:
α) η επικινδυνότητα της παράβασης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον,
β) η αναλογικότητα του επιβαλλόμενου μέτρου ως προς τη διαπιστωθείσα παράβαση,
γ) η αποτελεσματικότητα του επιβαλλόμενου μέτρου και
δ) η αποτρεπτικότητα του επιβαλλόμενου μέτρου.

Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr
agrotypos
ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΟΣΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ !!! Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 8:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: