ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Εθνικό Κτηματολόγιο: διαγωνισμός €527 εκ. για 28 Μελέτες

Ενημερώθηκαν οι Ευρωπαίοι


To «Πρακτικό Ι» της Επιτροπής του Διαγωνισμού των28 Μελετών που δημοπρατήθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο για την κτηματογράφηση αντίστοιχων Νομών της χώρας ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα το το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΧΑ Α.Ε, παρουσία του Γιάννη Μανιάτη και του γγ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη.

Οι 28 μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 527 εκατομμυρίων ευρώ, αφορούν σε 16 εκατομμύρια δικαιώματα, δηλαδή το εναπομείναν 42% επί των συνολικών, τα οποία καλύπτουν περίπου το 65% της έκτασης της Ελλάδας.

Πρόκειται για την πρώτη φάση της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή των υποψηφίων που έχουν τεχνική επάρκεια, διαθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία, αλλά και το απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση του έργου. Η δεύτερη και τελική φάση του διαγωνισμού θα είναι η αποσφράγιση των φακέλων με τις οικονομικές προσφορές.

Στη διαδικασία δημοπράτησης των 28 Μελετών, ενδιαφέρον εκδήλωσαν είκοσι (20) διαγωνιζόμενα σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε μεμονωμένα, ή μέσω συνεργασιών και κοινοπραξιών, που υπέβαλλαν συνολικά 61 προσφορές. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκρίνεται στην επόμενη και τελευταία φάση του διαγωνισμού σχεδόν το σύνολο των υποψηφίων (19 από τους 20 υποψηφίους).

Μετά την παρέλευση του 10ημέρου που ορίζει ο νόμος για την υποβολή προσφυγών, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη του τελικού μειοδότη σε κάθε Μελέτη.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης ο Γιάννης Μανιάτης, χαρακτήρισε την κτηματογράφηση ως τον ”καταλύτη που θα σπάσει τα στεγανά προηγούμενων δεκαετιών και θα δώσει ώθηση στην αναπτυξιακή δυναμική που έχει ανάγκη ο τόπος, με στήριξη των νέων επιχειρήσεων και της καινοτομίας και δημιουργία τουλάχιστον 12.000 νέων θέσεων εργασίας μηχανικών, δικηγόρων, στελεχών πληροφορικής και άλλων ειδικοτήτων”.

—Ενημέρωση για το Κτηματολόγιο

Εντωμεταξύ χθες ο Γιάννης Μανιάτης ενημέρωσε τους Πρέσβεις των 27 κρατών-μελών της ΕΕ χωρών και τα μέλη της Task Force στην Ελλάδα για την πορεία του Κτηματολογίου.

Στόχος της συνάντησης που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να παρουσιαστεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί, καθώς το έργο χαρακτηρίζεται ως “στρατηγικής προτεραιότητα” από το ΥΠΕΚΑ και την Ελληνική Κυβέρνηση διότι “συνιστά σε μεγάλο βαθμό σημαντικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Κράτους”.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΚΑ”η ολοκλήρωση του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου έως το 2020 είναι η βάση για την αξιοποίηση της δημόσιας και ιδιωτικής γης, την προσέλκυση νέων επενδύσεων και για την άσκηση δίκαιης φορολογικής πολιτικής”.

Ο Γιάννης Μανιάτης τόνισε: «Εργαζόμαστε σκληρά κι ήδη έχουν επιτευχθεί οι περισσότεροι από τους όρους που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και τη δημιουργία ενός σύγχρονου οργανισμού, ώστε να λειτουργήσει πλήρως το Κτηματολόγιο μέχρι το 2020. Προσαρμόζουμε στα ελληνικά δεδομένα τις βέλτιστες πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με συνέπεια και διαφάνεια. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και υπάρχει βούληση από όλες τις πλευρές να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε ένα αξιόπιστο έργο».

Όπως είπε ο Υπουργός ΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των κτηματογραφήσεων πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

*Απλοποίηση του πλαισίου ανάθεσης έργων: Μετά από νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου, πλέον τα έργα κτηματογράφησης, ανατίθενται με τη συντομότερη διαδικασία, χρησιμοποιώντας ως κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

*Προκηρύχθηκε εντός του 2013, η κτηματογράφηση του συνόλου των μη κτηματογραφημένων περιοχών της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 527 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά στο 42% των δικαιωμάτων για ακίνητα και περίπου το 65% του εδάφους της Ελλάδας.

*Με την συνεργασία της Task Force, ενισχύουμε τη δυνατότητα διαχείρισης έργων από την ΕΚΧΑ με την ίδρυση Γραφείου Διοίκησης Έργων (Project Management Office).

Επιπλέον, ο Γιάννης Μανιάτης ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ στη χώρα μας ότι εντός του 2014 προχωρά η μεγάλη τομή του ανοίγματος των πρώτων μη μεταβατικών Κτηματολογικών Γραφείων, που θα ανήκουν στο ΥΠΕΚΑ, ενώ αναφέρθηκε και στην διασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου, που είναι μια από τις κρίσιμες παραμέτρους για τη διασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμβάλει χρηματοδοτικά στην ολοκλήρωση αυτής της τόσο σημαντικής μεταρρύθμισης για το Ελληνικό Κράτος έχει διατυπωθεί επανειλημμένα, ενώ με τη βοήθεια της τεχνικής βοήθειας ο βασικός σχεδιασμός για την ολοκλήρωση του έργου εξετάστηκε σε βάθος, έτσι ώστε να συμφωνηθούν οι βασικές στρατηγικές επιλογές για την ολοκλήρωση του έργου (αριθμός και μέγεθος συμβάσεων, κόστος έργου).

Τελικός στόχος είναι η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου σε όλη τη χώρα που θα άρει οριστικά το ασαφές και ρευστό πλαίσιο ως προς τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο των ιδιωτών όσο και του δημοσίου, με αποτέλεσμα να υπάρξει πλέον ασφάλεια και εγγύηση στις συναλλαγές γης και να μη καθυστερούν ή σε πολλές περιπτώσεις να ακυρώνονται επενδυτικά σχέδια. Μια τέτοιας έκτασης θεσμική μεταρρύθμιση απαιτεί επίμονη προσπάθεια, γνώση και δέσμευση στο αποτέλεσμα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Σήμερα, αυτές οι προϋποθέσεις είναι πλέον πραγματικότητα και αποτελούν εγγύηση για την επίτευξη του στόχου που είναι η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου έως το 2020.

Κλείνοντας την παρουσίασή του, ο Γιάννης Μανιάτης δήλωσε: “Βρισκόμαστε στην κορύφωση της εθνικής προσπάθειας για την υλοποίηση του εθνικού κτηματολογίου, στην Ελλάδα που ξεπερνά την κρίση.

Είναι ένα έργο που θα βοηθήσει τη χώρα να διασφαλίσει την ιδιωτική και δημόσια περιουσία, να σχεδιάσει με αξιοπιστία και προοπτικές μέλλοντος την ανάπτυξή της στο χώρο, να διαμορφώσει συνθήκες προσέλκυσης επενδυτών, δίνοντας ώθηση στην δυναμική που έχει ανάγκη ο τόπος, με στήριξη των νέων επιχειρήσεων και της καινοτομίας.

Υλοποιούμε το μεγάλο άλμα, ώστε το 2014 να αποτελέσει τη χρονιά πλήρους ανάθεσης για το σύνολο των εμπράγματων δικαιωμάτων της χώρα.

Αποτελεί για εμάς κορυφαία πολιτική και αναπτυξιακή προτεραιότητα να διαμορφώσουμε μέσω του Εθνικού Κτηματολογικού Συστήματος μια νέα Δημόσια Διοίκηση

-που θα εξυπηρετεί με ταχύτητα και αξιοπιστία τους πολίτες και τους επενδυτές,

-που θα προστατεύει και θα διασφαλίζει τη δημόσια περιουσία,

-που θα αποτελέσει το υπόβαθρο για ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο θα στηρίζεται στα φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της γης και του φυσικού μας περιβάλλοντος και στις αστείρευτες δυνάμεις των ανθρώπων μας”.

econews
Εθνικό Κτηματολόγιο: διαγωνισμός €527 εκ. για 28 Μελέτες Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 11:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: