Η Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων :... δίνει ώθηση στις βιώσιμες επενδύσεις

Περιβάλλον – Ενέργεια – Οικολογία Ώθηση στις βιώσιμες επενδύσεις αναμένεται να δώσει το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA (Κοινοί Ευρ...

Περιβάλλον – Ενέργεια – Οικολογία


Ώθηση στις βιώσιμες επενδύσεις αναμένεται να δώσει το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα) που αναπτύχθηκε από την Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA αποτελεί νέο τρόπο αξιοποίησης των χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, μεταξύ άλλων, αναμένεται να προάγει σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη στις αστικές περιοχές.

Το καινοτόμο εργαλείο ουσιαστικά εισαγάγει μια σειρά νέων διαδικασιών, βάση των οποίων παρέχεται στα κράτη μέλη η ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν μέρος των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν από την Ε.Ε., ώστε να δημιουργήσουν ένα νέο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης.

Οι πόροι του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης, το οποίο θα διαχειρίζεται ειδική επιτροπή, θα επενδύονται σε έργα που αποτελούν μέρος ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε συνέχεια της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομίας, ανέθεσε στην ένωση νομικών προσώπων ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. και Ε.Π.Τ.Α. Ε.Π.Ε. τη «Μελέτη αξιολόγησης των δυνατοτήτων εφαρμογής του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA για τη χρηματοδότηση έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα».

Στόχοι της μελέτης, είναι η ανάπτυξη ενός μηχανισμού εφαρμογής του χρηματοδοτικού εργαλείου για την διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, καθώς και η αξιολόγηση και πρόταση συγκεκριμένων έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, τα οποία θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το εργαλείο JESSICA.

econews

Σχόλια

[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ][gallery][#266d07]