ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Τι πρέπει να ξέρετε αν θα υπογράψετε μία σύμβαση...

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή 


Ως καταναλωτής, προστατεύεστε από τη νομοθεσία έναντι των καταχρηστικών ρητρών των συμβάσεων, αν συνάψετε σύμβαση με έναν επαγγελματία. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή δίνει συμβουλές για το πώς θα προστατευθείτε και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες.Οι καταχρηστικές ρήτρες ρυθμίζονται δια νόμου. Ορίζει ότι καταχρηστικές είναι οι ρήτρες που έχουν σαν αποτέλεσμα τη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή.

Προσοχή: Εάν συναντήσετε καταχρηστικές ρήτρες, έχετε δικαίωμα να τις αμφισβητήσετε ή απλώς να μην τις τηρήσετε, διότι οι ρήτρες αυτές δεν σας δεσμεύουν.

Για παράδειγμα: Αγοράζετε μια οικιακή ηλεκτρική συσκευή και οι γενικοί όροι πώλησης που εφαρμόζει ο πωλητής αποκλείουν κάθε ευθύνη του σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης του προϊόντος, ή ακόμη διευκρινίζουν ότι η εταιρεία δεν είναι με κανέναν τρόπο υπεύθυνη για ζημίες που θα μπορούσαν να προκληθούν λόγω ενός ή περισσοτέρων μη εμφανών ελαττωμάτων της συσκευής.

Ο νόμος καθιερώνει επίσης το γενικό κανόνα που ορίζει ότι οι ρήτρες πρέπει να συντάσσονται με σαφή και κατανοητό τρόπο, στην ελληνική γλώσσα (εξαιρούνται οι γενικοί όροι των διεθνών συναλλαγών) και να εκτυπώνονται ευανάγνωστα.

Κατά την ερμηνεία τους λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ερμηνεύονται υπέρ του καταναλωτή.

Από το Ν. 2251/1994 προβλέπεται εξ' άλλου:
Συλλογική αγωγή ή, όπως εναλλακτικά λέγεται, αγωγή παράλειψης κατά περισσοτέρων επαγγελματιών χωριστά ή από κοινού ή κατά των ενώσεών τους για χρήση ή για σύσταση χρήσης τέτοιων ρητρών. Συλλογική αγωγή είναι η αγωγή που μπορεί να υποβάλει μια ένωση καταναλωτών, η οποία πληροί ορισμένες προϋποθέσεις εξ ονόματος των καταναλωτών, όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα τους.
Εξώδικη επίλυση των διαφορών από επιτροπή φιλικού διακανονισμού που λειτουργούν στις Περιφέρειες.

Αρμόδια αρχή για καταχρηστικές ρήτρες είναι η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και ειδικότερα η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή για την υποβολή παραπόνων εκ μέρους των καταναλωτών (τηλ 1520). Η παράβαση επισύρει τις ποινές.

Πρέπει να γνωρίζετε επίσης ότι η απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις σε 4 κατηγορίες συμβάσεων (συμβάσεις στεγαστικών δανείων, χορήγησης πιστωτικών καρτών, λογαριασμού καταθέσεως και ασφάλισης).

Πηγή: capital.gr
Τι πρέπει να ξέρετε αν θα υπογράψετε μία σύμβαση... Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 7:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: