ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΑΨΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟ ΤΕ

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ    ΑΔΑ: ΒΙΦΧΟΞ3Μ-ΑΑΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Ινστιτούτο Σιτηρών 
Τμήμα: Διοικητικού-Οικονομικού 
Πληροφορίες: Ιωάννης Γιωτόπουλος 
E-mail: admin.ci@nagref.gr 
                                                                            Θεσσαλονίκη, 19 - 05 - 2014 
                                                                           Α.Π.: 645 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Ινστιτούτο Σιτηρών (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την σύναψη σύμβασης έργου με έναν Τεχνολόγο Γεωπονίας (ΤΕ) για 
την κάλυψη των αναγκών του υποέργου «Δημιουργία, διατήρηση, σποροπαραγωγή και 
διάθεση στην αγορά ποικιλιών σιτηρών», για το χρονικό διάστημα από 01/6/2014 και 
έως 31/07/2014 και μέχρι του ποσού των 2.200,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
23%). 

Τα καθήκοντα του εν λόγω Γεωπόνου ΤΕ θα είναι τα εξής: 

α)Καθαρισμός αγρών παραγωγής σπόρου καλλιτερευτή, προβασικού και βασικού 
σπόρου σιτηρών από αποκλίνοντα φυτά. 
β)Λήψη παρατηρήσεων σε γενεαλογικούς αγρούς και πειραματικούς αγρούς 
αξιολόγησης ποικιλιών σιτηρών. 
γ)Συγκομιδή γενετικού υλικού και σπόρων σποροπαραγωγής. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του Ινστιτούτου Σιτηρών που βρίσκονται στη 
Θέρμη-Θεσσαλονίκης, μέχρι και την Δευτέρα 26/05/2014. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα 
τηλ.2310-471544, 2310-471110 στον κ. Ιωάννη Γιωτόπουλο. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

α/α 
Δρ Κατερίνα-Μαργαρίτα Κουκ 
Αναπληρώτρια Ερευνήτρια
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΑΨΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟ ΤΕ Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 10:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: