ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΚΑΠ 2014-2020: Το ισπανικό μοντέλο για τη νέα ΚΑΠ με 4 ζώνες ταιριάζει και στην Ελλάδα ;
Οι Ισπανοί δείχνουν ήδη το δρόμο για τη νέα ΚΑΠ, την ώρα που ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ψάχνει εθνική στρατηγική πριν δώσει τις προτάσεις του. Η επιλογή τους αναφέρεται σε ένα μοντέλο άμεσων ενισχύσεων με τέσσερις περιφέρειες για ξηρικά, ποιοτικά, πολυετείς καλλιέργειες και βοσκοτόπους, λύση που ταιριάζει γάντι και στην Ελλάδα.Πρόκειται για ένα μοντέλο περιφερειοποίησης των ενισχύσεων που προσομοιάζει με αυτό που έχει διαρρεύσει από το ΥΠΑΑΤ.

Πιο αναλυτικά, μοντέλο µε τέσσερις περιφέρειες, όπου θα διαχωρίζονται τα χωράφια σε ποτιστικά και ξηρικά, υιοθετεί η Ισπανία για την εφαρµογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από το 2015. Παράλληλα, θα εφαρµόσει το ξεχωριστό «τσεκ» ή «βασική ενίσχυση» όπως θα ονοµάζεται επίσηµα, για τις µόνιµες δενδρώδεις καλλιέργειες.

Σύµφωνα, λοιπόν, µε την πρόταση του υπουργείου Γεωργίας της Ισπανίας η χώρα και ως εκ τούτου η κατανοµή των άµεσων ενισχύσεων θα χωριστεί στις εξής κατηγορίες δικαιωµάτων:
-Αρδευόµενες καλλιέργειες,
-ξηρικές καλλιέργειες,
-πολυετείς καλλιέργειες, 
-βοσκότοποι. 

Πρόκειται για ένα µοντέλο περιφερειοποίησης των ενισχύσεων που προσοµοιάζει µε αυτό που έχει διαρρεύσει από το ελληνικό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί επίσηµα. Η µόνη διαφορά του ισπανικού µε το επικρατέστερο ελληνικό είναι ότι χωρίζει τις ετήσιες καλλιέργειες (αροτραίες) σε ποτιστικές και ξηρικές. 

Όσον αφορά τα επιµέρους καθεστώτα ενίσχυσης, η Ισπανία έχει ανακοινώσει ότι θα υιοθετήσει το ειδικό καθεστώς για τους µικρούς καλλιεργητές, το 2% του εθνικού της φακέλου θα το διαθέσει για τους Νέους Αγρότες και τους νεοεισερχόµενους έως 40 ετών.

Σηµαντικές χώρες για την ευρωπαϊκή αγροτική οικονοµία έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα µεταφέρουν κονδύλια από 1ο Πυλώνα (άµεσες ενισχύσεις) στον 2ο Πυλώνα της ΚΑΠ (αναπτυξιακά προγράµµατα. Συγκεκριµένα, για το 2014 ήδη η Γαλλία µετέφερε το 3% των πόρων της, η Γερµανία το 4,5% και το Ηνωµένο Βασίλειο το 11%. Για τις υπόλοιπες χρονιές µέχρι το 2020, τα κράτη θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τις προθέσεις τους µέχρι την 1η Αυγούστου.

Συνδεδεµένες ενισχύσεις
Γερµανία, Ολλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο (Ουαλία και Αγγλία) δήλωσαν ότι δεν θα κάνουν χρήση αυτού του µέτρου. Φινλανδία και Ισπανία θα κάνουν χρήση των συνδεδεµένων ενισχύσεων προς την κτηνοτροφία, η Γαλλία στα γαλακτοκοµικά και στο βοδινό κρέας, η Ιταλία στη κτηνοτροφία και στα γαλακτοκοµικά, η Πολωνία στο βοδινό και στο αιγοπρόβειο κρέας, η Βουλγαρία σε κηπευτικά και κτηνοτροφία, η Σκωτία στο βοδινό κρέας. Γαλλία, Ιρλανδία, Πολωνία, Ρουµανία και Ισπανία αναµένεται να κάνουν χρήση του µέτρου για τα όσπρια.

Για τα πρώτα στρέµµατα
Όπως έχουµε ξαναγράψει, τα κράτη-µέλη µπορούν να αποφασίσουν αν θέλουν να εισάγουν ή όχι αναδιανεµητικές πληρωµές, προκειµένου να ενισχύσουν τις µικρότερες εκµεταλλεύσεις, µέσω της επιδότησης των πρώτων εκταρίων. Η Γαλλία θα προσφέρει επιπρόσθετες πληρωµές στα πρώτα 52 εκτάρια, µε επιπλέον 5% το 2015, 10% το 2016 και 20% έως το 2018. Η Γερµανία θα κάνει χρήση του 7% του εθνικού αποθεµατικού για την ενίσχυση των πρώτων 30 εκταρίων και ένα πρόσθετο πριµ 30 ευρώ/εκτάριο για τα επόµενα 16 εκτάρια. Η Ρουµανία έχει δηλώσει ότι θα δώσει πριµ για τα πρώτα 5-30 εκτάρια.

Τι αποφάσισαν για την περιφερειοποίηση
Αρκετές διαφοροποιήσεις υπάρχουν στα κράτη-µέλη όσον αφορά την εφαρµογή της ΚΑΠ µετά το 2015 και την περιφερειοποίηση των δικαιωµάτων. Μέχρι στιγµής έχουν γίνει γνωστές οι προθέσεις των περισσότερων «παλαιών» κρατών-µελών. Για παράδειγµα:
-Η Φινλανδία θα χωριστεί σε 2 περιφέρειες, βοσκότοπους και καλλιέργειες.
-Η ∆ανία θα προχωρήσει σε τέτοια περιφερειοποίηση, ώστε να ωφεληθούν γαλακτοκοµικά και βοδινά.
-Η Σκωτία θα χωριστεί σε αροτραίες καλλιέργειες, µόνιµα βοσκοτόπια και λειµώνες.
-Η Αγγλία θα συνεχίσει το µοντέλο των τριών περιφερειών, µε πεδινές εκτάσεις, ηµιορεινά λιβάδια και ορεινές και µειονεκτικές περιοχές. Με τη διαφορά ότι θα αυξήσει το «τσεκ» για τα ηµιορεινά, έτσι ώστε να πλησιάσουν περισσότερο τις ορεινές περιοχές.
-Η Γερµανία θα διατηρήσει το ενιαίο δικαίωµα για όλη τη χώρα, αλλά µε διαφοροποιήσεις ανά κρατίδιο και την πολιτική που ασκεί το καθένα.

Αναφορικά µε τους στόχους σύγκλισης, Ιταλία και Ιρλανδία θα προχωρήσουν προς τους στόχους σύγκλισης µέσω θέσπισης εθνικού και περιφερειακού µέσου όρου µεταξύ του 2015 και του 2019. Η Ολλανδία θα περάσει σε µετάβαση µέσω πέντε ίσων βηµάτων και η Γαλλία θα υλοποιήσει προοδευτική σύγκλιση στο 70% του εθνικού της µέσου όρου. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, η Β. Ιρλανδία θα θέσει ενιαίο χώρο πληρωµών σε µία 10ετία και η Ουαλία θα κινηθεί στα βήµατα της Ολλανδίας µέσω της θέσπισης των 5 βηµάτων µετάβασης.

Παπανικολάου Κωνσταντίνος
agronews

ΚΑΠ 2014-2020: Το ισπανικό μοντέλο για τη νέα ΚΑΠ με 4 ζώνες ταιριάζει και στην Ελλάδα ; Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 3:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: