ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΑΓΡΟΤΕΣ- Φορολόγηση με 13% για τους παραγωγούς


Με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ και όχι 26%, όπως ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα φορολογηθούν οι αγρότες παραγωγοί για τις πωλήσεις των δικών τους προϊόντων υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποστεί μεταποίηση, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο, που υπέγραψε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Κατερίνα Σαββαΐδου. Προϋπόθεση για την εφαρμογή του συντελεστή 13% είναι τα πωλούμενα προϊόντα να παράγονται αποκλειστικά από τον πωλητή τους-παραγωγό και να μην έχουν υποστεί μεταποίηση (φωτογραφία αρχείου)

Με άλλη εγκύκλιο προβλέπεται ότι οι ασκούμενοι δικηγόροι και οι σπουδαστές που πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση θα φορολογηθούν για τα εισοδήματα του 2013 ως μισθωτοί και μάλιστα μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση και να ακυρώσουν τον φόρο 13% που έχει βεβαιωθεί στο αρχικό εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας. Αναλυτικότερα:
Για τους αγρότες ο φορολογικός συντελεστής 13% εφαρμόζεται επί των κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο (λιανικώς ή χονδρικώς) πώλησης των αγροτικών προϊόντων.

Επομένως τα έσοδα των παραγωγών γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων, που προέρχονται είτε από την πώληση των προϊόντων που παράγουν είτε από την εξαγωγή τους, φορολογούνται με φορολογικό συντελεστή 13%. Επίσης ορίζεται ότι οι παραγωγοί φορολογούνται με συντελεστή 13% μόνο στην περίπτωση πώλησης (χονδρικώς ή λιανικώς) των δικών τους προϊόντων, δηλαδή των προϊόντων που έχουν παραγάγει οι ίδιοι (και μόνο για αυτά) είτε από δικό τους κατάστημα είτε σε λαϊκές αγορές.

Επομένως, προϋπόθεση για την εφαρμογή του συντελεστή 13%, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι τα πωλούμενα προϊόντα να παράγονται αποκλειστικά από τον πωλητή τους-παραγωγό και να μην έχουν υποστεί μεταποίηση.

Στην έννοια της μεταποίησης δεν συμπεριλαμβάνεται η απλή συσκευασία. Στην περίπτωση που ο παραγωγός των παραπάνω προϊόντων πωλεί (λιανικώς ή χονδρικώς), παράλληλα με τα δικά του, και προϊόντα που έχει προμηθευτεί από άλλους παραγωγούς, τότε θεωρείται ότι ασκείται παράλληλα επιχειρηματική εμπορική δραστηριότητα και για τα έσοδα αυτά εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής 26% ή 33%.
Οι αμοιβές που λαμβάνουν οι ασκούμενοι δικηγόροι και οι σπουδαστές κατά το διάστημα της πρακτικής άσκησης φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών για τη χρήση του 2013, πράγμα που σημαίνει ότι διακαιούνται την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ.

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις δύο αυτές κατηγορίες και έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αρχική φορολογική τους δήλωση για τη χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014) μπορούν να υποβάλουν χειρόγραφα τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, με αίτησή τους στην αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση. Επισημαίνεται ότι με την αρχική εκκαθάρισή τους είχε βεβαιωθεί φόρος 13% από το πρώτο ευρώ εισοδήματος.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=64042944
ΑΓΡΟΤΕΣ- Φορολόγηση με 13% για τους παραγωγούς Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 1:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: