ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ: Όχι στη διάλυση των υπηρεσιών του ΤΕΕ από το Σύστημα Αξιολόγησης του Προσωπικού ....

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

.....υπογραμμίζεται από τον κ. Χρ.Σπιρτζή ότι το ΤΕΕ είναι ΝΠΔΔ με αιρετή διοίκηση, λειτουργεί με ίδιους πόρους, δεν επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, οι εν γένει δαπάνες του βαρύνουν αποκλειστικά το ίδιο, όπως επίσης ότι δεν ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης!!!


Απόφαση πήρε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, η οποία προβλέπει τη μη εφαρμογή των διατάξεων και διαδικασιών του Ν.4250 /2014, που αφορούν στη χρήση της προκαθορισμένης ποσόστωσης στο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού, τουλάχιστον έως ότου κριθεί η συνταγματικότητα ή μη του νόμου με αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Η απόφασή του, όπως τονίζει, ο πρόεδρος του ΤΕΕ επιβάλλεται από τη θεμελιώδη αρχή της ασφάλειας του δικαίου και την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του ΤΕΕ. Η απόφαση συνοδεύεται από διεξοδικότατη νομική τεκμηρίωση, ενώ γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη να ανταποκριθεί το ΤΕΕ στην εξυπηρέτηση του πλήθους των δραστηριοτήτων, που έχει αναλάβει έναντι της πολιτείας και των μελών του διπλωματούχων μηχανικών, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως είναι διαρθρωμένο το ΤΕΕ με τα 17 Περιφερειακά Τμήματα του, τόσο με κριτήρια γεωγραφικά και διοικητικής διαίρεσης, όσο και με βάση την κατανομή του τεχνικού δυναμικού της χώρας.

 Αναφέρεται η κατάργηση πόρων του ΤΕΕ,(2% εισφορών και το 2‰ εκ των Έργων), που επιβλήθηκε με τις διατάξεις του «άρθρου Νόμου» του μεσοπρόθεσμου μνημονικού νόμου, ενώ μεταξύ του πλήθους των δεδομένων που λαμβάνονται υπόψη στην απόφαση του προέδρου ΤΕΕ υπογραμμίζεται ότι το ΤΕΕ είναι ΝΠΔΔ με αιρετή διοίκηση, λειτουργεί με ίδιους πόρους, δεν επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, οι εν γένει δαπάνες του βαρύνουν αποκλειστικά το ίδιο, όπως επίσης ότι δεν ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται επίσης στον συνεχώς διευρυνόμενο ρόλος του Τ.Ε.Ε. ως Τεχνικού Συμβούλου της Κυβέρνησης με νέες αρμοδιότητες και δράσεις (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων, Πιστοποίηση Ενεργειακών Επιθεωρητών, αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον τεχνικό κόσμο, δημιουργία και διαχείριση Ψηφιακής Ταυτότητας των Κτηρίων, Σύστημα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων για την απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού, άδειας Ελεγκτή ∆όμησης, Ενεργειακού Επιθεωρητή, ηλεκτρονικό σύστημα υπολογισμού αμοιβών των ιδιωτικών έργων, ηλεκτρονικό σύστημα νομιμοποίησης αυθαιρέτων και υπολογισμού προστίμων, υπηρεσία μιας στάσης για τις τεχνικές εταιρίες κ.λπ.).

 Τέλος υπογραμμίζεται η πρόθεση του Τ.Ε.Ε. να καταθέσει αίτηση ακυρώσεως και να παρέμβει κατά των διοικητικών αποφάσεων εφαρμογής του ν. 4250/2014. Ολόκληρη η απόφαση του προέδρου ΤΕΕ (Αρ. Πρωτ.: 17051 /27/6/2014) δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα «Διαύγεια».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

«Χαιρετίζουμε την απόφαση του προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη»

Με ανακοίνωση του το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. χαιρετίζει την απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. κ. Χ. Σπίρτζη, για τη μη εφαρμογή των διατάξεων και διαδικασιών του Ν.42 50 /2014 που αφορούν στη χρήση της προκαθορισμένης ποσόστωσης στο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού , τουλάχιστον έως ότου κριθεί η συνταγματικότητα ή μη του νόμου με αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφασή του, όπως τονίζει, επιβάλλεται από τη θεμελιώδη αρχή της ασφάλειας του δικαίου και την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών. 

Η απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. κινείται στην κατεύθυνση ανάσχεσης της εφαρμογής του αναχρονιστικού και ανθρωποφαγικού συστήματος αξιολόγησης του Ν.4250, που έχουμε επανειλημμένως καταγγείλει και για το οποίο υπήρξε ταύτιση απόψεων στη συνάντηση που πραγματοποίησε το προεδρείο της Ομοσπονδίας μαζί του, όσον αφορά τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει η εφαρμογή του, τόσο στις υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε., όσο και στις υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., με αποτέλεσμα τη μείωση της διαχειριστικής τους ικανότητας στην απορρόφηση των σημαντικών πόρων του ΕΣΠΑ και στην εκπλήρωση των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. 

Σε κάθε περίπτωση, η Ομοσπονδία μας θα συμβάλλει με κάθε μέσο και τρόπο και θα στηρίξει κάθε ενέργεια, που θα αποσκοπεί στην εξάλειψη των παθογενειών στη Δημόσια Διοίκηση, στον εξορθολογισμό και την αναβάθμισή της, μέσα από ένα σύστημα αξιολόγησης, το οποίο θα βασίζεται στην επίτευξη προκαθορισμένων στόχων και στη μέτρηση της αποδοτικότητας με σαφώς προσδιορισμένα και διεθνώς αποδεκτά κριτήρια, ώστε να δημιουργηθεί μια Διοίκηση σύγχρονη, αξιοκρατική, λειτουργικά ανεξάρτητη και αποτελεσματική με αναβαθμισμένες παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

πηγή: http://web.tee.gr/oxi-sti-dialysi-tvn-yphresivn-toy-tee/
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ: Όχι στη διάλυση των υπηρεσιών του ΤΕΕ από το Σύστημα Αξιολόγησης του Προσωπικού .... Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 10:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: