ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νερό


Η Ευρωπαϊκή Ένωση το τελευταίο διάστημα δραστηριοποιείται έντονα γύρω από θέματα που αφορούν στο πόσιμο νερό και ειδικότερα στη διαχείρισή του. Έχει ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία προβολής του ζητήματος με τη συνήθη τακτική και κάλυψη που ακολουθεί, δηλαδή αυτή του να ζητάει -τάχα- τη γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών. Αν παρατηρήσει κανείς τις προσεκτικές διατυπώσεις που γίνονται από πλευράς της Ε.Ε. μπορεί να διακρίνει ποιος είναι ο απώτερος σκοπός της, δηλαδή ο πλήρης έλεγχος και η εποπτεία του πόσιμου νερού. Ακολουθεί ακριβώς την ίδια τακτική που εφάρμοσε στον αγροτικό τομέα με τη δημιουργία της τράπεζας σπόρων η οποία σήμερα ελέγχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τη διακίνηση των σπόρων για την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, απαγορεύοντας ταυτόχρονα στους αγρότες την δυνατότητα να διατηρούν δικούς τους σπόρους. Όλα αυτά στο όνομα της υγιεινής και της καλυτέρευσης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων. 

Η Ε.Ε. επισημαίνει πως άμεσο ενδιαφέρον της είναι να μάθει την άποψη των Ευρωπαίων πολιτών για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η παροχή πόσιμου νερού στην Ευρώπη, ώστε η πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές νερό να είναι οικονομικά προσιτή σε όλους. Η δημόσια διαβούλευση στην οποία καλεί του πολίτες καλύπτει θέματα όπως είναι (1) η ποιότητα του νερού, (2) οι κυριότεροι παράγοντες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή καθαρού νερού και (3) το αν οι πολίτες χρειάζονται καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με το πόσιμο νερό. Η διαβούλευση διοργανώνεται σε συνέχεια της εκστρατείας Right2Water, μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Οι πρωτοβουλίες αυτού του είδους, πάντα σύμφωνα με την Ε.Ε., δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να ζητήσουν από την Ε.Ε. να προτείνει τη θέσπιση νομοθεσίας για ένα συγκεκριμένο θέμα.

Ήδη, η κατευθυνόμενη και πλήρως ελεγχόμενη πρωτοβουλία Right2Water, έδωσε στην Ε.Ε. το δικαίωμα για (1) να διασφαλίσει το δικαίωμα όλων των κατοίκων της Ευρώπης σε νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής, (2) να εντείνει τις προσπάθειές της για καθολική πρόσβαση σε καθαρό, ασφαλές νερό και (3) να μεριμνήσει ώστε η παροχή και η διαχείριση υδάτινων πόρων να μην υπόκειται στους «κανόνες της εσωτερικής αγοράς», δηλαδή να εγγυηθεί ότι οι τοπικές αρχές μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης. Επίσης η Ε.Ε. θα εφαρμόσει διαδικασίες που αφορούν και περιλαμβάνουν στην μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και κυρίως στις εντονότερες προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εθνικές κυβερνήσεις εφαρμόζουν σωστά την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ύδρευση και τις εγκαταστάσεις υγιεινής, αυτό που στην ουσία ενδιαφέρει την Ε.Ε.

Το θέμα δεν είναι πρώτη φορά που αναδεικνύεται και σίγουρα θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Το πρόβλημα είναι πως βλέπουμε το τυρί, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε τη φάκα! Λέτε στα ξαφνικά να άρχισε να ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους ηγέτες η ποιότητα του πόσιμου νερού; Τι άλλο πρέπει να δούμε ή να ακούσουμε για να κατανοήσουμε πως όλα σχετίζονται με αυτό που λέγεται παγκόσμια κυριαρχία; Δεν υπάρχει τίποτε που να έχει αφεθεί στην τύχη! Ειδικά όταν μιλάμε για παιχνίδια εξουσίας, η τύχη δεν έχει καμία θέση!

Manuel V. Voloudakis
Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νερό Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 11:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: