ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Γεωργική Στατιστική Έρευνα ΕΛΣΤΑΤ - ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ....Στα 36.766,1 χιλ. στρέμματα ανήλθαν το 2012 οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν στη χώρα μας, καταγράφοντας μείωση 1,4% έναντι του 2011 σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν (σύνολο αροτραίων, κηπευτικής γης και μόνιμων καλλιεργειών) παρουσίασαν μείωση 0,5% το 2009 σε σχέση με το 2008, αύξηση 0,1% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 0,6% το 2011 σε σχέση με το 2010 και μείωση 1,4% το 2012 σε σχέση με το 2011.

Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν ήταν:
32.535,0 χιλ. στρέμματα το 2008,
32.361,5 χιλ. στρέμματα το 2009,
32.380,2 χιλ. στρέμματα το 2010,
32.200,8 χιλ. στρέμματα το 2011,
31.745,5 χιλ στρέμματα. το 2012.

Η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη (αροτραίες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) της χώρας παρουσίασε μείωση 0,3% το 2009 σε σχέση με το 2008, αύξηση 0,2% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 0,2% το 2011 σε σχέση με το 2010 και μείωση 0,7% το 2012 σε σχέση με το 2011.

Συγκεκριμένα, η συνολική γεωργική γη ήταν:
37.091,0 χιλ. στρέμματα το 2008,
36.992,7 χιλ. στρέμματα το 2009,
37.080,3 χιλ. στρέμματα το 2010,
37.012,9 χιλ. στρέμματα το 2011,
36.766,1 χιλ στρέμματα το 2012.

Τέλος, οι αγραναπαύσεις παρουσίασαν αύξηση 1,7% το 2009 σε σχέση με το 2008, αύξηση 1,5% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 2,4% το 2011 σε σχέση με το 2010 και αύξηση 4,3% το 2012 σε σχέση με το 2011.

Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με αγραναπαύσεις ήταν:
4.556,0 χιλ. στρέμματα το 2008,
4.631,2 χιλ. στρέμματα το 2009,
4.700,2 χιλ. στρέμματα το 2010,
4.812,0 χιλ. στρέμματα το 2011 ,
5.020,6 χιλ. στρέμματα το 2012.

Οι σημαντικότερες μεταβολές ως προς τον όγκο παραγωγής, κατά είδη προϊόντων, είναι οι εξής:

• Στην παραγωγή του σκληρού σιταριού, αύξηση 9,0% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 5,0% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 5,8% το 2011 σε σχέση με το 2010 και μείωση 5,5 % το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 1.514,7 χιλ. τόνοι το 2008, 1.650,3 χιλ. τόνοι το 2009, 1.568,2 χιλ. τόνοι το 2010, 1.477,2 χιλ. τόνοι το 2011 και 1.395,3 χιλ. τόνοι το 2012.

• Στην παραγωγή του αραβόσιτου, μείωση 15,9% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 12,2% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 5,0% το 2011 σε σχέση με το 2010 και μείωση 0,1% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 2.891,2 χιλ. τόνοι το 2008, 2.432,2 χιλ. τόνοι το 2009, 2.135,9 χιλ. τόνοι το 2010, 2.242,4 χιλ. τόνοι το 2011 και 2.240,0 χιλ. τόνοι το 2012.

• Στην παραγωγή βαμβακιού, μείωση 10,5% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση13,8% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 17,1% το 2011 σε σχέση με το 2010 και μείωση 4,2% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 912,4 χιλ. τόνοι το 2008, 816,4 χιλ. τόνοι το 2009, 703,7 χιλ. τόνοι το 2010, 823,8 χιλ. τόνοι το 2011 και 789,0 χιλ. τόνοι το 2012.

• Στην παραγωγή ζαχαρότευτλων, αύξηση 60,9 % το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 34,5% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 34,3% το 2011 σε σχέση με το 2010 και αύξηση 3,7% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 852,9 χιλ. τόνοι το 2008, 1.372,3 χιλ. τόνοι το 2009, 898,5 χιλ. τόνοι το 2010, 590,7 χιλ. τόνοι το 2011 και 612,5 χιλ. τόνοι το 2012.

• Στην παραγωγή πατάτας, αύξηση 1,9 % το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 0,5% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 0,6% το 2011 σε σχέση με το 2010 και μείωση 6,4% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 913,5 χιλ. τόνοι το 2008, 930,8 χιλ. τόνοι το 2009, 926,3 χιλ. τόνοι το 2010, 920,7 χιλ. τόνοι το 2011 και 861,5 χιλ. τόνοι το 2012.

• Στην παραγωγή τομάτας, αύξηση 13,2 % το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 6,0% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 13,9% το 2011 σε σχέση με το 2010 και αύξηση 0,1% το 2012 σε σχέση με το 2011 . Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 1.379,0, χιλ. τόνοι το 2008, 1.561,3 χιλ. τόνοι το 2009, 1.467,3 χιλ. τόνοι το 2010, 1.263,4 χιλ. τόνοι το 2011 και 1.264,8 χιλ. τόνοι το 2012.

• Στην παραγωγή μούστου, μείωση 9,7% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 1,6% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 6,2% το 2011 σε σχέση με το 2010 και αύξηση 7,5% το 2012 σε σχέση με το 2011 . Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 400,4 χιλ. τόνοι το 2008, 361,7 χιλ. τόνοι το 2009, 355,9 χιλ. τόνοι το 2010, 333,8 χιλ. τόνοι το 2011 και 358,7 χιλ. τόνοι το 2012.

• Στην παραγωγή πορτοκαλιών, αύξηση 15,5% το 2009 σε σχέση με το 2008, αύξηση 0,8% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 11,7% το 2011 σε σχέση με το 2010 και μείωση 0,1% το 2012 σε σχέση με το 2011 . Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 827,7 χιλ. τόνοι το 2008, 956,3 χιλ. τόνοι το 2009, 964,0 χιλ. τόνοι το 2010, 851,4 χιλ. τόνοι το 2011 και 850,9 χιλ. τόνοι το 2012.

•Στην παραγωγή ροδάκινων, μείωση κατά 7,2 % το 2009 σε σχέση με το 2008, αύξηση 2,3% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 3,2% το 2011 σε σχέση με το 2010 και μείωση 5,4% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 807,3 χιλ. τόνοι το 2008, 748,8 χιλ. τόνοι το 2009, 766,1 χιλ. τόνοι το 2010, 790,9 χιλ. τόνοι το 2011 και 748,4 χιλ. τόνοι το 2012.

• Στην παραγωγή ελιών ελαιοποίησης, μείωση 20,9 % το 2009 σε σχέση με το 2008, αύξηση 15,5% το 2010 σε σχέση με το 2009, μικρή μείωση 0,2% το 2011 σε σχέση με το 2010 και αύξηση 1,3% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 2.516,6 χιλ. τόνοι το 2008, 1.991,1 χιλ. τόνοι το 2009, 2.299,0 χιλ. τόνοι το 2010, 2.293,6 χιλ. τόνοι το 2011 και 2.323,0 χιλ. τόνοι το 2012.

• Στην παραγωγή ελαιόλαδου, μείωση 7,1 % το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 3,4% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 16,7% το 2011 σε σχέση με το 2010 και αύξηση 1,4% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 328,3 χιλ. τόνοι το 2008, 305,0 χιλ. τόνοι το 2009, 294,6 χιλ. τόνοι το 2010, 343,7 χιλ. τόνοι το 2011 και 348,6 χιλ. τόνοι το 2012.

• Στην παραγωγή γάλακτος, μείωση 13,9% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 1,0% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 0,5 % το 2011 σε σχέση με το 2010 και μείωση 0,2% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 2.341,9 χιλ. τόνοι το 2008, 2.016,4 χιλ. τόνοι το 2009, 1.995,7 χιλ. τόνοι το 2010, 2.004,7 χιλ. τόνοι το 2011 και 2001,4 χιλ. τόνοι το 2012.

• Στη παραγωγή κρέατος, μείωση 12,5% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 2,6% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 0,2 % το 2011 σε σχέση με το 2010 και αύξηση 5,4% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 490,5 χιλ. τόνοι το 2008, 429,2 χιλ. τόνοι το 2009, 417,9 χιλ. τόνοι το 2010, 418,9 χιλ. τόνοι το 2011 και 441,5 χιλ. τόνοι το 2012.

πηγή: Κέρδος online
Γεωργική Στατιστική Έρευνα ΕΛΣΤΑΤ - ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ.... Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:25 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: