ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών- ξεκινά το έργο Infocycle στην Ελλάδα


Ξεκινά το ευρωπαϊκό έργο INFOCYCLE για την ανάπτυξη επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής εκστρατείας για την ανακύκλωση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Το διετές έργο INFOCYCLEενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+, του χρηματοδοτικού μέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως συντονιστής δικαιούχος το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και ως συνδικαιούχοι οι Terra Nova ΕΠΕ Περιβαλλοντική – Τεχνική – Συμβουλευτική και η εταιρεία παραγωγής ΧΥΖ.

Το INFOCYCLE είναι ένα έργο που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος της μη περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στιςΠεριφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου, όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο.

Κατά την περίοδο των δέκα χρόνων λειτουργίας του εγκεκριμένου φορέα Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, η ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών παρουσιάζει σημαντική πρόοδο με αύξηση των ποσοτήτων ανακύκλωσης και ενημέρωσης των πολιτών. Το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον δεν σταμάτησε την ανάπτυξη των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας του Συστήματος, ενώ συνεχίστηκε και η προσπάθεια για ευαισθητοποίηση των πολιτών σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ωστόσο, η σχέση ανακύκλωσης παλιών συσκευών προς διάθεση νέων συσκευών στην αγορά παραμένει χαμηλή τα τελευταία 5 χρόνια, καθώς κυμαίνεται στη μία ανακυκλωμένη συσκευή προς τρεις που διατίθενται στην αγορά. Το χαμηλό ποσοστό συλλογής οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανεπαρκή γνώση κι ευαισθητοποίηση – σε ειδικά περιβαλλοντικά θέματα – μεγάλης μερίδας πολιτών και εμπλεκομένων στην ανακύκλωση φορέων. Ένα τέτοιο θέμα είναι και η επικινδυνότητα των αποβλήτων ηλεκτρικών συσκευών για το περιβάλλον και την υγεία και οι συνέπειες της λάθος διαχείρισης των αποβλήτων αυτών. Η έλλειψη εκπαίδευσης των εμπλεκομένων φορέων, όπως ΟΤΑ, έμποροι μετάλλων/ συλλέκτες ΑΗΗΕ και εταιρείες που συνεργάζονται με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. στη συλλογή και μεταφορά των συσκευών, έχει ως επιπλέον συνέπεια την είσοδο σημαντικού αριθμού «κατεστραμμένων» συσκευών στο Σύστημα, καθιστώντας ανέφικτη την αποτελεσματική διαχείριση τους και την διαδικασία «απορρύπανσης» τους .

Αποτέλεσμα είναι η συνεχιζόμενη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται στα κατασκευαστικά μέρη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων συσκευών. Η επιτακτική ανάγκη για αύξηση της ανακύκλωσης ΑΗΗΕ ως λύση για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων από την παραγωγή και τη διαχείριση αποβλήτων του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αντικατοπτρίζεται στην πρόσφατη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία που επιβάλλει αυξημένους στόχους συλλογής για τα ΑΗΗΕ και ποιοτικές/περιβαλλοντικές προδιαγραφές διαχείρισής του.

Με βάση τα παραπάνω, το έργο INFOCYCLE έχει εξειδικευμένους στόχους. Σημαντική επιδίωξη του έργου είναι η αύξηση της γνώσης της τοπικής κοινωνίας και των συνεργατών της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου για τον περιβαλλοντικό κίνδυνο από βλαπτικές ουσίες που περιέχουν οι συσκευές, αν αυτές εγκαταλειφθούν στο περιβάλλον, καούν ή καταστραφούν. Επίσης, στόχος του έργου είναι η αύξηση της γνώσης του κοινού γύρω από τις περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές διαχείρισης των παλιών τους συσκευών, καθώς και η εκπαίδευση των φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση ΑΗΗΕ σε όλα τα στάδια της αλυσίδας, προκειμένου να αυξηθεί η ποσότητα και να βελτιωθεί η ποιότητα των συλλεγμένων συσκευών.

Ο συνδυασμός των ενεργειών επικοινωνίας προς το κοινό και της εκπαίδευσης προς τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των ΑΗΗΕ – η οποία σημειωτέον θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά – υπόσχεται να φέρει το μέγιστο αποτέλεσμα στις δύο Περιφέρειες.

Οι τοπικές δράσεις προς το κοινό θα περιλαμβάνουν τοπική εκστρατεία με ραδιοφωνικά σποτ, onli+neεπικοινωνία και ενέργειες δημοσιότητας. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί Roadshow σε 15 πόλεις στη Θεσσαλία και την Ήπειρο, με επί τόπου συλλογή παλιών συσκευών και εκθεσιακό χώρο που θα αναπαριστά χώρο σε μονάδα επεξεργασίας. Οι πολίτες που θα συμμετέχουν στο Roadshow θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν γιατί και πώς να διαχειρίζονται με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο τις παλιές συσκευές τους και να γνωρίσουν από κοντά πώς γίνεται η επεξεργασία των αποβλήτων ηλεκτρικών συσκευών.

Οι δράσεις προς τα εμπλεκόμενα μέρη στη διαχείριση ΑΗΗΕ θα περιλαμβάνουν διοργάνωση ημερίδων με στόχο την ενημέρωση των συνεργατών της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. για τις ορθές πρακτικές διαχείρισης των ΑΗΗΕ στις οκτώ πρωτεύουσες των νομών Θεσσαλίας και Ηπείρου και εκπαίδευση επιλεγμένων ΟΤΑ κι επιχειρήσεων του δικτύου συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ. Παράλληλα θα διεξαχθούν «πιλοτικές» εκπαιδευτικές επιθεωρήσεις για την εφαρμογή των προδιαγραφών βάσει της πανευρωπαϊκής πλατφόρμας προτυποποίησης επεξεργασίας ΑΗΗΕWEEELabex.

http://www.econews.gr/2014/09/06/anakyklosi-ilektronikon-ellada-117355/
Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών- ξεκινά το έργο Infocycle στην Ελλάδα Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 11:30 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: