ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΝΕΑ ΚΑΠ - Τρεις κατηγορίες δικαιούχων, γκρίνιες από Παλαιούς & Νέους Αγρότες


Το 2013 είναι έτος κατοχύρωσης δικαιώµατος της ενιαίας ενίσχυσης, το 2014 µεταβατικό, ενώ το 2015 βγάζει τις νέες µοναδιαίες αξίες, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο ο εθνικός φάκελος της νέας ΚΑΠ. Μάλιστα, ο αριθµός των δικαιωµάτων θα διαµοιραστεί ανάλογα µε τον αριθµό των εκταρίων, η αξία των δικαιωµάτων θα είναι µεταβλητή στα έτη µε σύγκλιση όπου χρειάζεται.Tο 2015 θα βγουν νέα δικαιώµατα που θα αναφέρονται συνολικά σε µια αξία, η οποία θα συγκριθεί µε την αξία που λαµβάνεται το 2014.Επιπρόσθετα τα δικαιώµατα εθνικού αποθέµατος που θα αρχίσουν να δίνονται µε τα κριτήρια που θα οριστούν από το 2015 και µετά θα έχουν εξαρχής και σταθερή την αξία του δικαιώµατος της περιφέρειας.

Για παράδειγµα αν κάποιος ενεργοποιεί δικαιώµατα εθνικού αποθέµατος στην περιφέρεια των αροτραίων και η αξία είναι 43 ευρώ το στρέµµα, το δικαίωµα του εθνικού αποθέµατος θα είναι άπαξ και σταθερό από την αρχή, στα 43 ευρώ το στρέµµα, σε όσα στρέµµατα µπορεί να ενεργοποιήσει. ∆εν υπάρχει δηλαδή διαδικασία σύγκλισης προς τα κάτω ή προς τα πάνω.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την ενηµερωτική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας πριν από λίγες ηµέρες µε κεντρικό οµιλητή το Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιεθνών Σχέσεων ∆ηµήτρη Μελά, µε θέµα «Ανάλυση της νέας ΚΑΠ 2015-2020». Μάλιστα, όπως ειπώθηκε οι αγρότες θα πρέπει να παρακολουθούν την αγορά ώστε να αυξήσουν το εισόδηµά τους µέσα από αυτή κι όχι το ύψος της επιδότησης, αφού από το 2020 και µετά, αλλάζουν ακόµα περισσότερα οι πολιτικές που θα εφαρµοστούν.

Σύµφωνα µε τον τεχνοκράτη του υπουργείου, το 2015 θα βγουν νέα δικαιώµατα που θα αναφέρονται συνολικά σε µια αξία, η οποία θα συγκριθεί µε την αξία που λαµβάνεται το 2014, έτος που χαρακτηρίζεται ως µεταβατική περίοδος. 

«Ερχόµαστε λοιπόν το 2015 και µελετάµε αξία δικαιωµάτων και βαθµό ασφάλειας στη σύγκλιση έως το 2019, όταν τα δικαιώµατα αυτά έχουν διατηρηθεί. Αν κάποιος δηλαδή είχε 100 δικαιώµατα µιας Α αξίας, το 2015 θα έχει 100 δικαιώµατα Α µείον ένα ποσοστό της αξίας και θα δικαιούται σε αυτά τα δικαιώµατα της ωφέλειας από την ασφάλεια του 30% έως το 2019. Αν αντίθετα κάποιος έπεσε από τα 100 δικαιώµατα, στα 50 δικαιώµατα, τώρα θα έρθει να του εφαρµοστεί αυτή η ασφάλεια της αξίας στα 50 δικαιώµατα και όχι στα 100», εξήγησε και διευκρίνισε ότι «η διαφορά είναι ότι, τελικά, διατηρείται και µπαίνει στη διαδικασία προστασίας ή βαθµιαίας µείωσης ένας παραγωγός όταν έχει κάνει αυτά που πρέπει για να διατηρήσει τα χωράφια του ή για να τα αυξήσει».

«Σε αυτούς που επαναπαύτηκαν και έδωσαν τα χωράφια τους, γιατί τους κάλυπτε το προηγούµενο καθεστώς, δεν θα εφαρµοστεί στο σύνολο της αξίας την οποία λάµβαναν το 2014, παρά µόνο στο κοµµάτι που αντιστοιχεί σε ό,τι έχουν σήµερα», εξήγησε ο κ. Μελάς.

Το νέο καθεστώς 

Ο υπολογισµός του ύψους της επιδότησης στη νέα ΚΑΠ θα προκύπτει από το ύψος των δικαιωµάτων του 2014 µείον το 15%. 
Αυτοί που λαµβάνουν υψηλές επιδοτήσεις θα χάσουν µέρος αυτών, ώστε να προσεγγίσουν το µέσο όρο της περιφέρειας όπου εντάσσονται (250 ευρώ/εκτάριο στους βοσκοτόπους, 420 ευρώ/εκτάριο στις αρόσιµες και 500 ευρώ/εκτάριο στις δενδρώδεις), ενώ όσοι παίρνουν χαµηλές θα ανεβαίνουν κάθε χρόνο για να πιάσουν το µέσο όρο. Καλό θα είναι οι αγρότες να δηλώσουν ενόψει νέας ΚΑΠ εκτάσεις προς επιδότηση, που δεν τις δήλωναν µέχρι τώρα.

Σε 5 ισόποσα βήματα οι μεταβολές ως το 2019

Η αρχική µοναδιαία αξία του δικαιώµατος το 2015, σε σχέση µε αυτή του 2014, θα είναι µειωµένη περίπου 15%, το οποίο προκύπτει αν προστεθούν τα ποσά που έχουν διατεθεί από τον εθνικό φάκελο για τους νέους αγρότες, το 5% των περιοχών µε φυσικούς περιορισµούς, για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις κ.λπ. Όλα αυτά αφαιρούνται από έναν κουµπαρά ο οποίος καταλήγει τελικά σε ένα ποσό που είναι για την κατανοµή των δικαιωµάτων. Αντίστοιχα, για την τελική µοναδιαία αξία του δικαιώµατος το 2019, θα είναι κοντά στη µέση αξία της περιφέρειας για τους περισσότερους από όσους κατείχαν δικαιώµατα χωρίς µεγάλες αποκλίσεις.

Έτσι, όσοι είχαν υπερβολικά υψηλά δικαιώµατα, η απώλεια θα είναι µέγιστο 30% έως το 2019, σε σχέση µε την αξία του 2015, ενώ όσοι διέθεταν υπερβολικά χαµηλά, θα ανέβουν τουλάχιστον στο 60% της µέσης αξίας της περιφέρειάς ως το 2019. Οι µεταβολές θα γίνουν σε πέντε ισόποσα βήµατα και µε κοινοποίηση της αξίας, από το 2015, στους γεωργούς για όλα τα έτη, ώστε να γνωρίζουν µε τι τιµή θα τα µεταβιβάσουν. «Σε όσους υπόκεινται στη σύγκλιση, τα δικαιώµατα τους θα βγαίνουν από το 2015 και θα αναφέρονται κάθε χρονιά µέχρι και το 2019. Όπως µάλιστα διευκρίνισε ο κ. Μελάς «µε αυτή την προοπτική, θα ξέρει ο γεωργός ή µε όποιον έχει να συναναστραφεί για µεταβιβάσεις δικαιωµάτων γης ή ποια τιµή θα έχει το δικαίωµα για δύο ή τρία χρόνια, για µεταβίβαση».


Eμπόδια για τους νεοεισερχόμενους

Σε καθε περίπτωση, το γεγονός είναι ότι ο δρόμος για το ευνοϊκό καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων κάθε άλλο παρά με ροδοπέταλα είναι στρωμμένος για τους νεοεισερχόμενους στο αγροτικό επάγγελμα. 
Η σαφής βούληση της κυβέρνησης να ικανοποιήσει τους παραδοσιακούς της ψηφοφόρους και κατόχους ιστορικών δικαιωμάτων, προκρίνει την παράταση ζωής του καθεστώτος μέχρι το 2017, κάτι που δυσκολεύει πολύ τη ζωή των νέων στο αγροτικό επάγγελμα.
Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει ξανά ο κ. Μελάς στις 3 Οκτωβρίου σε εκδήλωση που διοργάνωσε η ΕΑΣ Θεσσαλονίκης  , το 2015 κλειδώνουν ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων και η πλήρης σύγκλιση θα γίνει έως το 2027. 
Επιπλέον, το 2017 θα είναι έτος επαναξιολόγησης των συνδεδεμένων ενισχύσεων ενώ το 2020 θα γίνει επαναπροσδιορισμός, αν κριθεί σκόπιμο, του τρόπου εφαρμογής της ΚΑΠ

http://www.agronews.gr/?pid=186&aid=120529&la=1
ΝΕΑ ΚΑΠ - Τρεις κατηγορίες δικαιούχων, γκρίνιες από Παλαιούς & Νέους Αγρότες Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: