ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Εύβοια - 3η Πρόσκληση του προγράμματος LEADER Π.Α.Α , Αξονα 4 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007 - 2013


Περιοχή εφαρμογής των μέτρων, υπομέτρων και δράσεων, στα οποία αναφέρεται η πρόσκληση αποτελούν οι ακόλουθες Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες:Τοπική/Δημοτική Ενότητα : Δροσιάς, Λουκισίων, Βαθέως, Καλοχωρίου-Παντειχίου, Φάρου, Αγίου Νικολάου,Αφρατίου, Φύλλων,Μύτικα του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και οι εκτός Σχεδίου Περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Ερέτριας του Δήμου Ερέτριας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε προκηρύσσει την 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δράσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων) του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α) 2007-2013 (Προσέγγιση Leader).

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41 : «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER και συγκεκριμένα στα ακόλουθα Υπομέτρα των Μέτρων 411 «Ανταγωνιστικότητα» και 413 «Ποιότητα ζωής/Διαφοροποίηση».

Η συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται στα 2.943.482,95 € (ενδεικτικά) και το ποσοστό ενίσχυσης στο 35% - 40% ανάλογα με την δράση.

Η διαδικασία της επιλογής είναι η Ανοικτή Διαδικασία.

Η κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Γ.Τ.Α.Α) ανέρχεται στο 85% της Δημόσιας Δαπάνης και η Εθνική Συμμετοχή (Π.Δ.Ε) στο 15%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 12-2-2015.

Η παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε Δ/νση: Λεωφ. Χαϊνά 93, 1ος όροφος, Χαλκίδα, τηλ. 2221026626 , 2221089706 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 – 14:00).

Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. 

Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ: www.anevia.gr/www.evialeaderpaa.gr και την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας : www.naevias.gr/

Περιοχή εφαρμογής των μέτρων, υπομέτρων και δράσεων, στα οποία αναφέρεται η πρόσκληση αποτελούν οι ακόλουθες Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες :

Τοπική/Δημοτική Ενότητα : Δροσιάς,Λουκισίων,Βαθέως,Καλοχωρίου-Παντειχίου,Φάρου,Αγίου Νικολάου,Αφρατίου,Φύλλων,Μύτικα του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και οι εκτός Σχεδίου Περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Ερέτριας του Δήμου Ερέτριας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Χαλκίδα , 16-12-2014

http://notios-evoikos.blogspot.gr/2014/12/3-leader-4-2007-2013.html
Εύβοια - 3η Πρόσκληση του προγράμματος LEADER Π.Α.Α , Αξονα 4 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007 - 2013 Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 3:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: