ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Επιδοτήσεις από το ΕΣΠΑ για 50 επαγγέλματα


Πενήντα επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες δίνουν ευκαιρίες σε ανέργους, αλλά και σε όσους ήδη ασχολούνται με αυτές, καθώς επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ σε ποσοστά από 40% έως και 100%. 

Τη λίστα των επαγγελμάτων αυτών παρουσιάζουν σήμερα οι «Επαγγελματικές Ευκαιρίες», με τη συνεργασία του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, γενικού διευθυντή της εταιρείας συμβούλων PK Consulting. Πρόκειται για τις δραστηριότητες, τις οποίες με μία πρώτη ανάγνωση των όσων έχουν δημοσιευτεί για τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ μπορεί κανείς να διακρίνει πως είναι επιλέξιμες για επιδότηση.

Για την ακρίβεια πρόκειται για το «Επιχειρηματική Ευκαιρία» ύψους 50 εκατ. ευρώ και το «Επιχειρούμε Δυναμικά» με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Αυτά εντάσσονται στην κατηγορία προγραμμάτων του ΕΣΠΑ «Επανεκκίνηση - ΕΠΑνΕΚ»

Το «Επιχειρηματική Ευκαιρία» απευθύνεται σε ανέργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχεδίων τους με κάλυψη λειτουργικών εξόδων (ενοίκια, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, πρώτες ύλες, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.) καθώς και θέσεων απασχόλησης. Τα έργα που μπορούν να υπαχθούν κυμαίνονται από 28.000 έως 40.000 ευρώ, με 100% ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της Δημόσιας Δαπάνης.

Το δεύτερο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» απευθύνεται σε υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος των ενισχύσεων είναι η αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των μικρομεσαίων, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές. 

Σημειώνεται ότι η δράση αφορά επενδύσεις από 20.000 μέχρι και 300.000 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση έχει οριστεί μέχρι και στο 40% του συνολικού ποσού της επένδυσης. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης. Οι κλάδοι που έχουν προτεραιότητα σε αυτά τα δύο προγράμματα είναι:

• Αγροδιατροφή/Βιομηχανία τροφίμων
• Εφοδιαστική αλυσίδα
• Ενέργεια
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
• Τουρισμός
• Υγεία
• Υλικά - Κατασκευές
• Πολιτιστική - Δημιουργική βιομηχανία.

Από το πρόγραμμα για τις υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαιρείται ο τομέας του τουρισμού.

Αναλυτικά ανά τομέα οι επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στους κλάδους είναι:

Αγροδιατροφή/Βιομηχανία τροφίμων

• Τομέας Κρέατος
• Τομέας Ψαριών και Θαλασσινών γενικότερα
• Τομέας Φρούτων και Λαχανικών
• Τομέας Λαδιού
• Τομέας Γαλακτοκομικών προϊόντων
• Προϊόντα Αλευρόμυλων
• Αμυλούχα Προϊόντα 
• Είδη Αρτοποιίας
• Ζυμαρικά
• Παραγωγή Ειδών Ζαχαροπλαστικής
• Παρασκευή Ζάχαρης
• Αρτύματα - Καρυκεύματα
• Ετοιμα γεύματα\
• Παραγωγή Ζωοτροφών
• Αλκοολούχα προϊόντα
• Μεταλλικό νερό
• Χυμοί
• Αναψυκτικά
• Παραγωγή Προϊόντων Καπνού.

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

• Εκτυπωτικές δραστηριότητες
• Αναπαραγωγή Προεγγεγραμμένων Μέσων
• Εκδόσεις
• Ηχογραφήσεις και Μουσικές εκδόσεις
• Κατασκευή Κοσμημάτων
• Κατασκευή Μουσικών οργάνων
• Κατασκευή Παιχνιδιών
• Είδη Ενδυσης.

Υλικά/Κατασκευές

• Κατασκευή Πλαστικών προϊόντων
• Κατασκευή Υεταλλικών προϊόντων
• Οικοδομικά υλικά
• Μονωτικά υλικά.

Εφοδιαστική Αλυσίδα

• Υπηρεσίες Τομέα Μεταφορών
• Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) για προϊόντα τρίτων (3PL) 
• Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες.

Ενέργεια

• ΑΠΕ
• Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών
• Αύξηση της διείσδυσης εφαρμογών γεωθερμίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας

Περιβάλλον

• Διαχείριση αποβλήτων
• Ανακύκλωση
• Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων.

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

• Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
• Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
• Εκδοση και κατασκευή λογισμικού
• Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
• Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
• Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
• Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες.

Υγεία

• Κέντρα Αποκατάστασης
• Υπηρεσίες Τηλε-Ιατρικής
• Θεραπευτικά κέντρα. 

Τουρισμός (μόνο για το πρόγραμμα Επιχειρηματική Ευκαιρία)

• Ξενοδοχειακές μονάδες κλασικού τύπου
• Ενοικιαζόμενα δωμάτια
• Τουριστικές Οργανωμένες κατασκηνώσεις (camping)
• Θεματικά Πάρκα.

Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά»
Επιχορηγήσεις για την αναβάθμιση επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές. Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι οκτώ, οι προαναφερόμενοι, αλλά χωρίς τον τουρισμό. Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγχρόνως, με τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 20.000 έως 300.000 ευρώ.

Δυνατότητα προκαταβολής
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:

1. Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ προαναφερόμενους στρατηγικούς τομείς.

2. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013) και τον Κανονισμό για τις Ενισχύσεις Ησσονος Σημασίας-De minimis, (ΕΚ.1407/2013), καθώς επίσης οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.

Προϋποθέσεις
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:

• να λειτουργούν νόμιμα εντός της ελληνικής Επικράτειας
• να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ και ΙΚΕ) και ατομικές επιχειρήσεις,
• να μη βρίσκονται υπό πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση,
• να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης, 
• να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο,
• να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

Επιλέξιμες ενέργειες είναι:

• Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων.
• Προβολή - Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές-στόχους.
• Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.
• Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω αύξησης της χρήσης τεχνολογίας.
• Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στη βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές.
• Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για τη λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
• Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1.1.2014, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

Πρόγραμμα «Επιχειρηματική ευκαιρία»
50 εκατ. € για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Μέσα από το πρόγραμμα επιδιώκεται η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς, νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για τον λόγο αυτόν το πρόγραμμα στοχεύει:

• Στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων, και
• Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:

• Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.
• Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ατομική επιχείρηση και κοινωνική επιχείρηση.
• Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους εννέα στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 25.000 έως 40.000 ευρώ. 

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την ΕΕ με συνολικό ποσό 50 εκατ. ευρώ.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

• Λειτουργικές (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, έξοδα προβολής & διαφήμισης).
• Εξοπλισμός, προμήθεια πρώτων υλών.
• Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης κ.λπ.).
• Ασφαλιστικές εισφορές.
• Μισθολογικό κόστος για νέα θέση ή νέες θέσεις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής τους μετά το πέρας της επιχορήγησής της/τους.

Πού θα απευθυνθώ

PK Consulting Group Μοναστηρίου 9, Θεσσαλονίκη., τηλ.: 2310512409, κιν.: 6973648225, www.pkcgroup.gr

Τηλεφωνικές Γραμμές Γενικής Πληροφόρησης ΕΣΠΑ: 210 3726011 και 210 3726029. Εργάσιμες ημέρες 9.00 π.μ. έως 5.00 μ.μ.


ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

http://jobgr.blogspot.gr/2015/01/50.html#.VKa7J9KsUTl
Επιδοτήσεις από το ΕΣΠΑ για 50 επαγγέλματα Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: