ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Σε ισχύ οι επιλογές για νέα ΚΑΠ


Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι εθνικές επιλογές της χώρας μας για την εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε., οι οποίες θα ισχύουν από φέτος έως το 2020.

Η περιγραφή τους περιέχεται στην με αριθμό 104/7056 απόφαση του απελθόντος υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γ. Καρασμάνη, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147/Β/22/1.2015, με την οποία θεσπίζονται οι εθνικές επιλογές,τα διοικητικά μέτρα και οι διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση των σχετικών κοινοτικών κανονισμών Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, με την εν λόγω απόφαση θεσπίζονται:

1) Οι εθνικές επιλογές και οι διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση των κανονισμών υπ’ αριθμό (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εφεξής «κανονισμός», (ΕΕ) 639/2014 κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού και (ΕΕ) 641/2014 εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με σκοπό τη χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, τον υπολογισμό της αξίας και του αριθμού των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, τη διαχείριση και την κοινοποίησή τους στους γεωργούς.
2) Οι διαδικασίες εφαρμογής για το καθεστώς της ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (Εφεξής «πράσινη ενίσχυση») .
3) Οι διαδικασίες εφαρμογής για το καθεστώς της ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας.
4) Οι διαδικασίες εφαρμογής για το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών.
5) Οι βασικές διατάξεις για την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης− Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.
6) Οι βασικές διατάξεις για τη χορήγηση συνδεδεμένης στήριξης, σε εφαρμογή των άρθρων 52 και 53 του κανονισμού, καθώς και
7) οι βασικές διατάξεις για τη χορήγηση ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, σε εφαρμογή των άρθρων 56 ως 60 του κανονισμού.

ΠΑΣΕΓΕΣ
http://notios-evoikos.blogspot.gr/2015/01/blog-post_219.html
Σε ισχύ οι επιλογές για νέα ΚΑΠ Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 12:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: