ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Αίτημα σύστασης μητρώου εκτιμητών Γεωτεχνικών από το ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας- Χωρίς τους Γεωτεχνικούς Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης...


Αίτημα για  Θέσπιση μητρώου Πραγματογνωμόνων από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε από  το παράρτημα ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας , στο οποίο βέβαια δεν υπάρχουν οι Γεωτεχνικοί Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, γιατί και το μητρώο των Εκτιμητών - Πραγματογνωμόνων θέλει τον Πανεπιστήμονα του...


Θέμα: «Θέσπιση μητρώου Πραγματογνωμόνων από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.»

Αξιότιμοι κύριοι, μέλη του Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Αφορμή της παρακάτω πρότασης μας αποτελεί ένα παραγνωρισμένο και παραμελημένο κομμάτι της Γεωτεχνικής Επιστήμης που αποτελεί και αναφαίρετο επαγγελματικό δικαίωμα των Γεωτεχνικών, αυτό της διενέργειας μιας Πραγματογνωμοσύνης - Εκτίμησης. Στο παράρτημα μας γινόμαστε δέκτες πολλαπλών αιτημάτων πολιτών και νομικών προσώπων για την διενέργεια πραγματογνωμοσυνών – εκτιμήσεων από συναδέλφους Γεωτεχνικούς τους οποίους όμως δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Το επαγγελματικό αυτό δικαίωμα της διενέργειας Πραγματονωμοσύνης αναφέρεται αρχικά στον Ν.1474/1984 (άρθρο 13 παρ. στ) και εξειδικεύτηκε αργότερα με το Π.Δ. 344/2000 για την «Άσκηση του Επαγγέλματος του Γεωτεχνικού» όπου εκεί καθορίζονται τα αντικείμενα της Πραγματογνωμοσύνης - Εκτιμήσεων ανά ειδικότητα (π.χ. στα άρθρα 9ιστ., 11ε, 13ζ κ.α.) ως υποχρεωτική απασχόληση για τους Γεωτεχνικούς.

Έκτοτε το αντικείμενο αυτό ασκείται ελάχιστα από συναδέλφους Γεωτεχνικούς που είτε δεν το γνωρίζουν γιατί δεν το έχουν διδαχθεί από το Πανεπιστήμιο (εκτός ορισμένων εξαιρέσεων π.χ. Δασολόγοι), είτε γιατί το αντικείμενο αυτό υποκλέπτεται και ασκείται από άλλες ειδικότητες (τοπογράφους, τεχνολόγους γεωπονίας κ.α.), είτε κυρίως γιατί δεν υπάρχει ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας με την μορφή ενός θεσπισμένου μητρώου.

Η πρόταση που σας υποβάλουμε και ακολουθεί αναλυτικά παρακάτω έρχεται να καλύψει τα παραπάνω κενά. Η εφαρμογή της πρότασης μας μέσω της δημιουργίας ενός θεσμοθετημένου μητρώου Πραγματογνωμόνων- Εκτιμητών θα δημιουργήσει έναν ακόμα τομέα απασχόλησης των συναδέλφων Γεωτεχνικών, εξασφαλίζοντας απασχόληση σε μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που όλοι βιώνουμε. Επιπρόσθετα θα προσφέρει φορολογικά έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό και στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. Τέλος θα αναβαθμίσει το κύρος των Γεωτεχνικών και της Γεωτεχνικής Επιστήμης τόσο ενώπιων της δικαιοσύνης όσο και ενώπιων όλης της Ελληνικής κοινωνίας. Για να εφαρμοστεί όμως το προτεινόμενο μητρώο πραγματογνωμόνων – εκτιμητών θα πρέπει αυτό να θεσπιστεί με Π.Δ. ή έστω με κάποια υπουργική απόφαση. Για αυτό ζητάμε από το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ώστε να μεσολαβήσει προς την κατεύθυνση της θέσπισης αυτού του μητρώου.

Η αποτελεσματική προσέγγιση της εκτιμητικής, περάν των ανωτέρω αναμένεται να βοηθήσει στην μείωση της ανεργίας των Γεωτεχνικών, δίνοντας επιπλέον εφόδια για την κάλυψη αναγκών, που μέχρι τώρα δεν καλύπτονταν με τον πλέον επιστημονικό τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση, το Γεωτεχνικό επιμελητήριο έχει άμεση υποχρέωση να μεριμνήσει για την κάλυψη αυτού του τεράστιου κενού που υπάρχει σε αυτόν τον τομέα, μιας και είναι ο αρμόδιος φορέας όπως καθορίζεται από τον Ν.1474/1984 και κατά παράδοση μέσω των μελών του είναι ο πρώτος που οσφραίνεται τις ανάγκες της αγροτικής κοινωνίας.

Ακολουθεί παρακάτω αναλυτικά η πρόταση μας και παραμένουμε πάντοτε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.του ΓΕΩΤΕ.Ε.Ανατολικής Μακεδονίας

Ζαφείρης Μυστακίδης

Πρόταση για την δημιουργία Μητρώου Πραγματογνωμόνων - Εκτιμητών από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Αιτιολογική έκθεση

Πολλοί από τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς, στα πλαίσια της επαγγελματικής μας δραστηριότητα (που αυτή καθορίζεται από το Π.Δ. 344/2000 περί της άσκησης του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού) όπως και της προσφοράς μας στην κοινωνία, έχουμε βρεθεί κατά καιρούς, μπροστά στην ανάγκη εκτίμησης ζημιών και της σύνταξης πραγματογνωμοσυνών στην φυτική ή ζωική παραγωγή, σε δασικές εκτάσεις, σε λατομεία, σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και σε πολλούς άλλους Γεωτεχνικούς τομείς που προκλήθηκαν από διάφορες αιτίες και δεν αποτελούν αντικείμενο του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Οι ζημιές αυτές συνήθως αποτελούν αντικείμενο δικαστικών διενέξεων ή μη είτε μεταξύ πολιτών (π.χ. ανεξέλεγκτη βόσκηση σε καλλιέργειες), είτε μεταξύ εταιριών και πολιτών (π.χ. κακή ποιότητα πολλαπλασιαστικού υλικού) είτε μεταξύ του δημοσίου με πολίτες (εκτιμήσεις ζημιών ή εκτιμήσεις για απαλλοτριώσεις κ.λ.π.) είτε τέλος μεταξύ δημοσίου και εταιριών.

Στα πλαίσια λοιπόν της επαγγελματικής μας δραστηριότητας καλούμαστε να καταθέσουμε ενώπιον των δικαστηρίων ως αρμόδιοι επιστήμονες την επιστημονική μας άποψη και να εκτιμήσουμε το οικονομικό ύψος μιας τέτοιας ζημιάς. Τις περισσότερες όμως φορές αντιμετωπίζουμε το κενό επιστημονικής γνώσης και τεκμηρίωσης που υπάρχει σ’ αυτόν τον τομέα. Από πολλά Γεωτεχνικά τμήματα απουσιάζει η σχετική εκπαίδευση στην εκτιμητική που θεωρείται κεφαλαιώδους σημασίας και θα έπρεπε να γίνεται με τον πλέον πλήρη τρόπο από το Πανεπιστήμιο. Όση βιβλιογραφία κι αν αναζητήσαμε σε αυτόν τον τομέα, δεν είναι αρκετή ώστε να μας παρέχει σίγουρη, αξιόπιστη και συγκρίσιμη τεκμηρίωση για την ασφαλή και ορθή εκτίμηση μιας ζημίας.

Η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον τομέα αυτό είναι η πλήρης ασυδοσία. Συντάκτες τέτοιων Γεωτεχνικών πραγματογνωμοσυνών και εκτιμήσεων είναι ακόμα και άνθρωποι που βρίσκονται εκτός του Γεωτεχνικού επαγγέλματος (π.χ. τοπογράφοι, τεχνολόγοι γεωπονίας) χωρίς τις στοιχειώδεις έστω επιστημονικές γνώσεις κατά παράβαση και του Π.Δ. 344/2000 περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των Γεωτεχνικών. Επιπρόσθετα αυτές οι εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες συντάσσονται και αμείβονται χωρίς να εκδίδονται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ούτε τα στοιχειώδη φορολογικά παραστατικά (αποδείξεις, τιμολόγια) με αποτέλεσμα το κράτος να χάνει σημαντικά έσοδα από την φορολογία και τον ΦΠΑ και να μην αποδίδεται το νόμιμο ποσοστό του 5% υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί των πραγματογνωμοσυνών που καθορίζεται από τον νόμο 1474/1984. Επιπλέον η ασυδοσία που υπάρχει σε αυτόν τον τομέα δεν δίνει στα δικαστήρια που καταθέτονται αυτές οι εκτιμήσεις - πραγματογνωμοσύνες ούτε την δυνατότητα να ελέγξουν την ύπαρξη του συντάκτη τους ούτε την επιστημονική του ειδίκευση και αξιοπιστία μέσω της εγγραφής του σε σχετικό μητρώο. Η ασυδοσία αυτή έχει ως τελική συνέπεια την μη σωστή εκπροσώπηση είτε του πολίτη είτε του νομικού προσώπου ενώπιων των δικαστηρίων, πέραν της απώλειας εσόδων για το κράτος και της απαξίωσης της Γεωτεχνικής Επιστήμης. 

Οι ζημίες στην αγροτική παραγωγή, οφείλονται σε φυσικά αίτια (αβιοτικά αίτια που συνήθως καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ), σε βιοτικά αίτια και στον παράγοντα άνθρωπο. Πρόκειται για ένα συχνό φαινόμενο, απόλυτα φυσιολογικό, το οποίο αντί να το εξορκίζουμε, λόγω άγνοιας, θα πρέπει να το δεχτούμε σαν μια πραγματικότητα και να προσπαθήσουμε να συστηματοποιήσουμε την προσέγγισή του με επιστημονικό τρόπο. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο όμως θα πρέπει να υπάρξει ριζική αντιμετώπιση του φαινομένου «εκτίμηση ζημιών & πραγματογνωμοσυνών» που φυσικά θα στηρίζεται σε διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές αρχές ώστε να αποκλειστεί κάθε υποκειμενικός παράγοντας στη λήψη τέτοιων αποφάσεων. Στο κομμάτι των εκτιμήσεων μέσω του ΕΛΓΑ σύμφωνα με το κανονισμό κάλυψης που υπάρχει, έχει ήδη γίνει σε μεγάλο βαθμό μια επιστημονική προσέγγιση με την έκδοση σχετικών εγχειριδίων εκτιμητικής στις κυριότερες καλλιέργειες. Το πρόβλημα υπάρχει στις περιπτώσεις και στα αίτια που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ και αποτελούν συνήθως αντικείμενα εξωδικαστικού συμβιβασμού και δικαστικής διένεξης.

Για να φτάσουμε όμως σε ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα με αυτό των εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ στις υπόλοιπες των περιπτώσεων, χρειάζεται να ενσκήψουμε στο θέμα της εκτίμησης ζημιών - πραγματογνωμοσυνών με σοβαρό σχεδιασμό. Μόνο έτσι θα συμβάλουμε τόσο στην δικαιότερη απονομή δικαιοσύνης (δικαστικές ή μη διαμάχες) όσο και στην ταχύτερη επίλυση των ζητημάτων που αφορούν και την υλοποίηση δημοσίων έργων (πραγματογνωμοσύνες για απαλλοτριώσεις). Για αυτό το λόγο θα πρέπει να οργανωθεί το σύστημα σύνταξης εκτιμήσεων – πραγματογνωμοσυνών με την θεσμοθέτηση από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας μητρώου Πραγματογνωμόνων – Εκτιμητών για τα αντικείμενα εκτός του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Φορέας υλοποίησης και τήρησης του μητρώου θα είναι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). Η υλοποίηση αυτού του μητρώου και η αντίστοιχη κατάρτιση που θα το συνοδεύει, θα πρέπει να ανατεθεί από το Υπουργείο στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με Π.Δ. ή έστω με σχετική Υπουργική απόφαση στην οποία θα καθορίζονται οι βασικές λεπτομέρειες αυτού του μητρώου τις οποίες αναλύουμε παρακάτω.

Βασικές λεπτομέρειες της Πρότασης

Αυτές οι λεπτομέρειες θα αφορούν τα παρακάτω:

Α) Το μητρώο θα υλοποιηθεί θα τηρείται και θα επικαιροποιείται από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Το μητρώο θα είναι ανοικτό. Για την εισαγωγή σε αυτό θα πρέπει να γίνεται σχετική αίτηση και θα ακολουθούν υποχρεωτικά επιμορφωτικά σεμινάρια από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στα οποία θα παρέχονται οι απαραίτητες γνώσεις στους Γεωτεχνικούς για την πραγματοποίηση των εκτιμήσεων - πραγματογνωμοσυνών. Τα σεμινάρια θα γίνονται συστηματικά και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάθε χρόνο. Όσοι Γεωτεχνικοί παρακολουθούν «επιτυχώς» τα σεμινάρια μετά από σχετικές εξετάσεις, θα καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο εκτιμητών – πραγματογνωμόνων δίνοντας τους και τον σχετικό αριθμό μητρώου. Στο μητρώο αυτό θα έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και δημόσιοι φορείς και οι δικαστικές αρχές.

Β) Στην Υ.Α. θα καθορίζονται οι ειδικότητες και προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό. Θα υπάρχει ένα συμβολικό κόστος που θα καλύπτει το κόστος τήρησης του μητρώου και κάθε ένας Γεωτεχνικός που θα συμμετάσχει σε αυτό θα έχει τον δικό του μοναδικό αριθμό μητρώου.

Γ) Συγκεκριμένα οι επιστημονικές ειδικότητες που θα συμμετάσχουν σε αυτό το μητρώο καθώς και οι τομείς του ενδεικτικά και σύμφωνα με το Π.Δ. 344/2000 περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των Γεωτεχνικών μπορεί να είναι:

1) Γεωπόνοι αναλόγως της κατεύθυνσης σπουδών τους (και των μεταπτυχιακών – διδακτορικών τους σπουδών) θα μπορούν να συντάσσουν εκτιμήσεις – πραγματογνωμοσύνες σε τομείς, Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Αγροτικής Οικονομίας, Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανολογίας, Τεχνολογίας Τροφίμων

2) Δασολόγοι στους ανάλογους τομείς.

3) Κτηνίατροι στους ανάλογους τομείς.

4) Γεωλόγοι στους ανάλογους τομείς.

5) Ιχθυολόγοι στους ανάλογους τομείς.

Δ) Το δημόσιο, τα δικαστήρια, οι δικαστικές αρχές και οι δικηγόροι θα δέχονται πραγματογνωμοσύνες Γεωτεχνικής φύσεως που θα συντάσσονται μόνο από Γεωτεχνικούς που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αυτό και στην αντίστοιχη ειδίκευση. Οι φορείς αυτοί όπως και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στο μητρώο αυτό. Μια εκτίμηση – πραγματογνωμοσύνη για να είναι έγκυρη και αναγνωρίσιμη από οποιονδήποτε θα πρέπει να συνοδεύεται από την νόμιμη απόδειξη – τιμολόγιο, από τον αριθμό ένταξης στο μητρώο του εκτιμητή, καθώς και από τις νόμιμες κρατήσεις 5% υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. όπως καθορίζονται από τον Νόμο 1474/1984.

Ε) Η ένταξη στο μητρώο και τα σεμινάρια ένταξης σε αυτό θα μπορούν να τα παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι Γεωτεχνικοί, τόσο του Δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, γιατί, είναι ανάγκη να γνωρίζουν όλοι οι Γεωτεχνικοί το πώς συντάσσεται μια τέτοια εκτίμηση – πραγματογνωμοσύνη έτσι ώστε οι μεν Γεωτεχνικοί του ιδιωτικού τομέα να μπορούν να τις συντάσσουν για βιοποριστικούς λόγους, οι δε Γεωτεχνικοί του δημοσίου τομέα να μπορούν να τις συντάσσουν για τις υπηρεσιακές τους ανάγκες ή όταν τους ανατίθεται από τις δικαστικές αρχές όσο και να μπορούν να αξιολογούν άλλες που κατατίθενται σε δημόσιες υπηρεσίες από ιδιώτες.

Στ) Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα υποχρεούται να καθορίσει τα πρότυπα σύνταξης τέτοιων εκτιμήσεων – πραγματογνωμοσυνών για να υπάρχει τόσο ομοιομορφία όσο και συγκρισιμότητα μεταξύ τους καθώς και να συντάξει σχετικούς οδηγούς- εγχειρίδια με οδηγίες σύνταξης αυτών ανά κλάδο ή τομέα.

με πληροφορίες από:http://www.e-geoponoi.gr/2009-12-09-10-56-10/10686-2015-02-27-18-10-10.html
Αίτημα σύστασης μητρώου εκτιμητών Γεωτεχνικών από το ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας- Χωρίς τους Γεωτεχνικούς Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης... Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:22 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: