ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Μια σύντομη αναδρομή στην κοινή γεωργική πολιτικήΕίναι αλήθεια ότι σε αυτό τον τομέα διατίθεται το 40 % του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτό όμως οφείλεται στο ότι η κοινή γεωργική πολιτική αποτελεί έναν από τους ελάχιστους τομείς όπου εφαρμόζεται κοινή πολιτική εξ ολοκλήρου χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ. Αντιθέτως, οι περισσότερες άλλες δημόσιες πολιτικές χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από τα κράτη μέλη. 

Είναι λοιπόν σημαντικό να εξετάζεται ο προϋπολογισμός της κοινής γεωργικής πολιτικής υπό το πρίσμα των συνο- λικών δημόσιων δαπανών στην ΕΕ. Υπό το πρίσμα αυτό, ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη πολιτική είναι μικρός, καθώς αντιστοιχεί μόνο στο 1 % των συνολικών δημόσιων δαπανών στην ΕΕ. Το 2014 ήταν περίπου 58 δισεκατομμύρια. 

Τέλος, ως ποσοστό του προϋπολογισμού της ΕΕ, ο προϋπολογισμός της κοινής γεωργικής πολιτικής έχει μειωθεί κατά πολύ τα τελευταία 30 χρόνια, από το 75 % περίπου στο 40 %.
  • 1957 Με τη Συνθήκη της Ρώμης ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (πρόδρομος της σημερινής ΕΕ), μεταξύ έξι χωρών της Δυτικής Ευρώπης.
  • 1962 «Γεννιέται» η κοινή γεωργική πολιτική. Η ΚΓΠ λαμβάνει τη μορφή κοινής πολιτικής, στοχεύοντας στην παροχή οικονομικών τροφίμων για τους πολίτες της ΕΕ και σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους γεωργούς.
  • 1984 Η ΚΓΠ πέφτει θύμα της επιτυχίας της. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις καθίστανται τόσο παραγωγικές, που παράγουν περισσότερα τρόφιμα από όσα είναι απαραίτητα. Τα πλεονάσματα αποθηκεύονται και εξελίσσονται σε «βουνά από τρόφιμα». Λαμβάνονται διάφορα μέτρα, ώστε τα επίπεδα παραγωγής να προσεγγίσουν τις ανάγκες της αγοράς.
  • 1992 Η ΚΓΠ μετατοπίζει το κέντρο βάρους από τη στήριξη της αγοράς στη στήριξη των παραγωγών. Η στήριξη των τιμών περιορίζεται και αντικαθίσταται από τις πληρωμές άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς οι οποίοι παροτρύνονται να χρησιμοποιούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Η μεταρρύθμιση συμπίπτει με τη Διάσκεψη Κορυφής για το Περιβάλλον στο Ρίο το 1992, η οποία εισάγει την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης.
  • 2003 Η ΚΓΠ χορηγεί εισοδηματική ενίσχυση. Μια νέα μεταρρύθμιση της ΚΓΠ αποσυνδέει τις επιδοτήσεις και την παραγωγή. Οι γεωργοί πλέον λαμβάνουν εισοδηματική ενίσχυση, εφόσον φροντίζουν την εκμετάλλευση και πληρούν τα πρότυπα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την καλή μεταχείριση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων.
  • 2013 Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα, στην προώθηση της βιώσιμης γεωργίας και της καινοτομίας, και στη στήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.
agrocapital.gr
Μια σύντομη αναδρομή στην κοινή γεωργική πολιτική Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 11:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: