ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Ποιές προτάσεις & μέχρι πότε εντάσσονται στο πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2015, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, για τη χρηματοδότηση έργων δράσης για το κλίμα και το περιβάλλον, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το νέο Πρόγραµµα LIFE περιλαμβάνει δύο υπο-προγράµµατα, ένα για το Περιβάλλον και άλλο για τη ∆ράση για το Κλίµα . Όπως σηµειώνεται, η δηµιουργία του υποπρογράµµατος για τη ∆ράση Κλίµα αναβαθµίζει την πρώην θεµατική ενότητα της “κλιµατικής αλλαγής” στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και του µέρους της ∆ιακυβέρνησης του LIFE+ .

Το µέρος του «Περιβάλλοντος» του νέου προγράµµατος καλύπτει τρεις τοµείς προτεραιότητας: περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων, φύση και βιοποικιλότητα, και περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.

Το µέρος της “∆ράσης για το Κλίµα» καλύπτει τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής, την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, και κλιµατική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.

Το πρόγραµµα αποτελείται επίσης από µια νέα κατηγορία έργων, που χρηµατοδοτούνται από κοινού, και τα οποία θα λειτουργήσουν σε µεγάλη περιφερειακή κλίµακα. Τα έργα αυτά θα έχουν ως στόχο την υλοποίηση της περιβαλλοντικής και κλιµατικής πολιτικής και να ενσωµατωθούν καλύτερα σε άλλους τοµείς πολιτικής.

Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις για τα δύο υπο-προγράμματα του LIFE (Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα) για «παραδοσιακά» έργα, προπαρασκευαστικά έργα, ολοκληρωμένα (integrated) έργα, έργα τεχνικής βοήθειας και έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µη- κερδοσκοπικοί οργανισµοί µπορούν να υποβάλλουν πρόταση µόνοι τους (coordinating beneficiary), ενώ ενθαρρύνεται η συνεργασία ενός ή περισσοτέρων φορέων είτε ως εταίροι (associated beneficiaries) είτε ως συγχρηµατοδότες (co-financer) εφόσον παρέχουν προστιθέµενη αξία στο έργο, ενισχύοντας την υλοποίηση της πρότασης ή την προώθηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα, την ευρωπαϊκή διάσταση, τον αντίκτυπο και τη διάδοση των αποτελεσµάτων του έργου

O συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 3,456,655,000 ευρώ µε το ποσοστό της κοινοτικής επιδότησης να κυµαίνεται µεταξύ 55-100%. Ο προϋπολογισµός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 240.811.337 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 184.141.337 εκ. ευρώ αφορούν το υπο-πρόγραµµα για το περιβάλλον και τα 56.670.000 εκ. ευρώ αφορούν το υπο-πρόγραµµα για το κλίµα. 
 
zougla.gr
Ποιές προτάσεις & μέχρι πότε εντάσσονται στο πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 7:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: