ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Από το 2000 στην Ε.Ε. έχει εγκαταλείψει το επάγγελμά του το 1/3 των αγροτών ...

 
 
Τα εργαλεία και τις πολιτικές με τις οποίες θα μπορούσε να ενισχυθεί η απασχόληση στον γεωργικό τομέα, ώστε να εισέλθουν νέοι στο επάγγελμα ή οι υφιστάμενοι γεωργοί να γίνουν πιο παραγωγικοί, ήταν το αντικείμενο της άτυπης συζήτησης κατά το μεσημεριανό γεύμα της 13ης Ιουλίου των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέπτυξε η προεδρία του Λουξεμβούργου, οι αγροτικές περιοχές καλύπτουν περίπου το 90% του ευρωπαϊκού εδάφους και το 50% του πληθυσμού ζει σε αυτές. Θα συνεχίσουν, λοιπόν, να παίζουν ρόλο-κλειδί στην αειφορική οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης και να διασφαλίζουν την εδαφική ισορροπία, εφόσον ένας βιώσιμος αγροτικός τομέας θα μπορεί να τους προσφέρει μία θετική ώθηση στην απασχόληση. Όμως, όπως αναφέρει η προεδρία, από το γεγονός ότι αυτός ο ρόλος εξελίσσεται και από το ότι διαρθρωτικές αλλαγές συνεχώς μειώνουν το μερίδιο της γεωργίας σε σχέση με τη συνολική οικονομία προκύπτει το ερώτημα εάν η Κοινή Αγροτική Πολιτική μπορεί να διασφαλίσει ότι η γεωργία θα παίζει πιο αποτελεσματικά το ρόλο της στη δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης στην ύπαιθρο.

Θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα

Οι ευρωπαϊκές αγροτικές εκμεταλλεύσεις προσφέρουν δουλειά άμεσα ή έμμεσα σε 25 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία έχουν οδηγήσει το 1/3 των αγροτών να εγκαταλείψουν τον τομέα από το 2000 και μετά, σύμφωνα με τα στοιχεία. Αυτή η τάση θα συνεχιστεί, αν και η ταχύτητα της προσαρμογής θα εξαρτηθεί από το γεγονός ότι η Ε.Ε. διαθέτει ακόμα μεγάλο αριθμό πολύ μικρών εκμεταλλεύσεων.

Ανεξάρτητα από αυτή την εξέλιξη, ο αγροτικός τομέας, επίσης, λειτουργεί ως ανάχωμα στην ανεργία, ιδιαίτερα στα κράτη μέλη που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την οικονομική κρίση. Ο ρόλος των μικρών και μεσαίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην απασχόληση, δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί, ιδιαίτερα στην περίπτωση περιοχών της υπαίθρου όπου οι υπόλοιπες ευκαιρίες απασχόλησης είναι ελάχιστες.

Για να γίνει η γεωργία μία πιο ελκυστική επιλογή καριέρας, ειδικά για τη νέα γενιά, η πρόσβαση στον τομέα θα πρέπει να διευκολυνθεί και να ενθαρρύνουμε την ανανέωση των γενεών.

Η ΚΑΠ αυτή τη στιγμή διαθέτει κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, στην Ευρώπη υπάρχουν τα τεχνολογικά εργαλεία και η καινοτομία που χρειάζεται μία αγροτική εκμετάλλευση για να γίνει παραγωγική. Ταυτόχρονα, δίνεται η ευκαιρία για διαφοροποίηση του αγροτικού επαγγέλματος με την αυξανόμενη τάση για τουρισμό στην ύπαιθρο και άλλων υπηρεσιών, που μπορούν να αποφέρουν πρόσθετο εισόδημα στον αγρότη και καλύτερη ποιότητα ζωής. Τέλος, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της Ε.Ε. αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό περίπου 6%, καθώς ανοίγονται όλο και περισσότερες διεθνείς αγορές, σε Ασία, Αφρική και Λατινική Αμερική.

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, η προεδρία του Λουξεμβούργου απηύθυνε τις παρακάτω ερωτήσεις στους υπουργούς Γεωργίας των 28 κρατών μελών:

• Το παρόν μείγμα εργαλείων της ΚΑΠ είναι αρκετό για να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα και απασχόληση στις αγροτικές περιοχές;

• Με γνώμονα τις συνέργιες πέρα από την ΚΑΠ, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών χρηματοδοτικών εργαλείων, με στόχο την καλύτερη ανάπτυξη στην ύπαιθρο; Για παράδειγμα: α) Πώς μεγιστοποιούμε τα οφέλη από την έρευνα και την καινοτομία; β) Ποια είναι η μέχρι τώρα εμπειρία από την έξυπνη εξειδίκευση και το πρόγραμμα EIP-AGRI; γ) Πώς βελτιώνουμε την πρόσβαση στο ευρυζωνικό διαδίκτυο; δ) Πώς αυξάνουμε την παροχή ενημέρωσης για νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες σε νέες επενδύσεις, ιδιαίτερα στις περιοχές της υπαίθρου;

Η άποψη του κ. Αποστόλου

Σχετικά με τη συμβολή της γεωργίας στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, ο κ. Αποστόλου επισήμανε ότι «μια βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία αποτελεί προαπαιτούμενο της συνολικής ευρωπαϊκής προσπάθειας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδιαίτερα των νέων. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ώστε η ΚΑΠ να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, όπως η βελτίωση της θέσης των γεωργών στη διατροφική αλυσίδα, η αποτελεσματικότερη πρόληψη και διαχείριση των κρίσεων, η ιδιαίτερη φροντίδα που χρειάζονται οι νησιωτικές, οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, που είναι πιο ευάλωτες στην εγκατάλειψη. 
 
Ο συντονισμός των πολιτικών και των χρηματοδοτικών μέσων αυξάνει την προστιθέμενη αξία τους και οδηγεί σε πολλαπλασιαστικά οφέλη. Η περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι το σημαντικότερο εμπόδιο στη γεωργική επιχειρηματικότητα και ο σοβαρότερος λόγος για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Θα πρέπει η Επιτροπή να βοηθήσει ώστε να αξιοποιηθούν οι νέες ευκαιρίες, όπως το «Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη». Οι όροι της χρηματοδότησης πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες των περιφερειών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση βασίζεται στις αρχές της συνοχής και της χωρικής ισορροπίας. Και ότι θα προσεγγίσει τους στόχους της, για ανάπτυξη και εν τέλει για ευημερία, όταν όλοι οι πολίτες της ευημερούν, σε όλες τις περιφέρειές της». 
 
agro24.gr
Από το 2000 στην Ε.Ε. έχει εγκαταλείψει το επάγγελμά του το 1/3 των αγροτών ... Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: