ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Υποχρεωτική πιστοποίηση για την αγορά γεωργικών φαρμάκων μετά από τις 26 Νοεμβρίου 2015


Σύμφωνα με την µε αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883) κοινή Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θεσπίστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, µε στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Στις διατάξεις των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ (άρθρα 2 έως 15) της µε αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883) Κ.Υ.Α. περιγράφεται η διαδικασία κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι από τις 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση των γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ σε πρόσωπα που θα διαθέτουν το παραπάνω πιστοποιητικό.

Το αρμόδιο Υπουργείο έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης και προετοιμασίας για την κατάρτιση και την πιστοποίηση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Με την πρόσφατη ΚΥΑ 2/34/02-01-15 "Τροποποίηση ύψους τελών συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικών γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων" (ΦΕΚ Β΄67/16-1-2015 και με βάση το νέο ν. 4036/2012 - ΦΕΚ Α'8) ορίστηκαν τα εξέταστρα (τέλη) για τη συμμετοχή στις εξετάσεις:
  • Μέχρι την 31η Αυγούστου 2015, ορίζονται σε είκοσι πέντε ευρώ (25€).
  • Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 ορίζονται σε πενήντα ευρώ (50€).
bitlab.gr
Υποχρεωτική πιστοποίηση για την αγορά γεωργικών φαρμάκων μετά από τις 26 Νοεμβρίου 2015 Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 10:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: