ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ATEI ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Μεταπτυχιακό πρόγραμμα για «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής»


Εγκρίθηκε το 15μηνης διάρκειας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής», του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ−Θ).

Θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και θα έχει τρεις κατευθύνσεις. Αναλυτικά η απόφαση έγκρισης αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Άρθρο 2

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου, στους τομείς των γεωπονικών επιστημών και των τεχνολογικών εφαρμογών τους, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της αειφόρου γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων του αγροτικού τομέα.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη έρευνας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου (2ου κύκλου σπουδών ΑΕΙ) στα επιστημονικά πεδία της εφαρμοσμένης Γεωπονικής επιστήμης και Τεχνολογίας και ειδικότερα στα επιστημονικά πεδία της Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής καθώς και της Αγροτικής Οικονομίας με έμφαση την ανάπτυξη της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Μέσω τουΠΜΣ επιδιώκεται η εξειδίκευση στελεχών και συμβούλων, ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων, οργανισμών (δημόσιων και ιδιωτικών) του αγροτικού τομέα, με προσανατολισμό την εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων αειφόρου αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης.

Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρεις ειδικεύσεις:
  • «Αγροτική Επιχειρηματικότητα»
  • «Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή»
  • «Ορθολογική Διαχείριση Φυτικού Κεφαλαίου και Εδαφοϋδατικών Πόρων»
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ μπορούν να απασχολούνται βάσει των παρεχόμενων Ειδικεύσεων, ως:

α) Στελέχη υπηρεσιών παροχής συμβουλών (γεωργικοί, επιχειρηματικοί και επενδυτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι καινοτομίας),

β) στελέχη επιχειρήσεων αγροτικής παραγωγής και εμπορίας και

γ) ως σύγχρονοι επιχειρηματίες με εξωστρεφή προσανατολισμό.

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ δύναται να παρέχουν επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη:

α) στην εφαρμογή νέων καινοτόμων καλλιεργητικών πρακτικών, βελτίωση φυτών και ζώων και αειφορική διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων,

β) στην ανάπτυξη μεθόδων αειφόρου διαχείρισης φυτικού κεφαλαίου και χρήση σύγχρονων, καινοτόμων και οικολογικά αποδεκτών μεθόδων φυτοπροστασίας,

γ) στην αειφόρο εκτροφή των ζώων, στη διασφάλιση της υγείας τους και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων ζωικής προέλευσης,

δ) στη διάθεση της αγροτικής παραγωγής, βάσει της διεθνούς και εγχώριας ζήτησης,

ε) στην εφαρμοζόμενη αγροτική πολιτική, στο νομικό πλαίσιο και τα αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και στη δυναμική της εξέλιξης του αγροτικού τομέα σε εγχώριο και διεθνές περιβάλλον,

στ) στην ορθολογική διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και την ανάληψη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων.

Επίσης, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στο οικείο Τμήμα (όταν το θεσμικό πλαίσιο το επιτρέψει), ή σε άλλο ΑΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» με τρεις ειδικεύσεις:
  • «Αγροτική Επιχειρηματικότητα»
  • «Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή»
  • «Ορθολογική Διαχείριση Φυτικού Κεφαλαίου και Εδαφοϋδατικών Πόρων»
Συνοδευτικά αρχεία Η απόφαση έγκρισης
 
 
ATEI ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Μεταπτυχιακό πρόγραμμα για «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 12:09 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: