ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας -Τεχνικό δελτίο για την καρυδιά


Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας εξέδωσε δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια της καρυδιάς.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (Cydia pomonella)

Οι συλλήψεις ακμαίων του εντόμου στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων παραμένουν χαμηλές ως μηδενικές, ενώ κατά τόπους έχουν παρατηρηθεί και υψηλοί πληθυσμοί.

Επειδή οι καρποί αυτή την εποχή εξακολουθούν να είναι ευάλωτοι στις προσβολές από τις προνύμφες του εντόμου, θα πρέπει οι παραγωγοί να συνεχίσουν να επιθεωρούν τα κτήματά τους.

Σε περίπτωση προσβολής συστήνεται άμεσα ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη κάλυψη των δένδρων με το ψεκαστικό υγρό.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: chlorantraniliprole, deltamethrin, Cydia pomonella granulosis virus.

• Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
• Όλα τα δελτία υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας στο διαδίκτυο www.minagric.gr
• Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τις γεωργικές προειδοποιήσεις για τα ακρόδρυα, παρακαλούνται να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Υπηρεσία μας, στη διεύθυνση: fyto12@otenet.gr
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος α.α.

Δρ. Λύκας Δημήτριος

Πληροφορίες: Δρ. Φωτεινή Ανδρέογλου
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας -Τεχνικό δελτίο για την καρυδιά Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 4:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: