Σε ποια νησιά έγιναν πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πιο αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση του οργανισμού αναφέρει ότι στις 09/09/2015 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές: 1.Πληρωμή για τ...
Πιο αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση του οργανισμού αναφέρει ότι στις 09/09/2015 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές:

1.Πληρωμή για το Μέτρο 221 Δασώσεις με το ποσό των 964.434,08 ευρώ και πλήθος 1.253 παραγωγών.

2.Πληρωμή για το Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης με ποσό ύψους 171.355,40 ευρώ σε 6 αγρότες.

3.Πληρωμή για το Μέτρο 132 Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων με ποσό που ανέρχεται στα 9.507,08 ευρώ και πλήθος 10 ατόμων.

4.Πληρωμή για ενίσχυση εσπεριδοειδών Χίου του 2011 με το ποσό των 2.535 ευρώ και πλήθος 89 παραγωγών.

5.Πληρωμή για την ενίσχυση εσπεριδοειδών Σάμου του 2011 με ποσό στα 68,60 ευρώ και πλήθος 2 αγροτών.

6.Πληρωμή για ενίσχυση εσπεριδοειδών Δωδεκανήσων του 2011 με το ποσό των 90 ευρώ σε 2 παραγωγούς.

7.Πληρωμή για Ενίσχυση εσπεριδοειδών Καλύμνου του 2011 με ποσό 650 ευρώ σε 1 άτομο.

8.Πληρωμή για Ενίσχυση για κριθάρι Λήμνου του 2011 με το ποσό των 2.319 ευρώ και πλήθος 8 αγροτών.

9.Πληρωμή για Ενίσχυση για φάβα Σαντορίνης του 2011 με ποσό που ανέρχεται στα 328,70 ευρώ σε 2 δικαιούχους.

10.Πληρωμή για Ενίσχυση για την καλλιέργεια Μαστίχας του 2011 με ποσό ύψους 655,78 ευρώ σε 1 παραγωγό.

11.Πληρωμή για Ενίσχυση για Αίγειο Γάλα του 2011 με το ποσό των 64,08 ευρώ και πλήθος 1 άτομο.

12.Πληρωμή για Ενίσχυση για Πρόβειο Γάλα του 2011 με ποσό στα 76,46 ευρώ για 1 παραγωγό.

13.Πληρωμή για Ενίσχυση για Δαμάσκηνα του 2011 με το ποσό των 40 ευρώ σε 1 δικαιούχο.

14. Πληρωμή για την «Πρόσθετη Ενίσχυση Θηλαζουσών Αγελάδων 2011» με το ποσό των 160.799,73 ευρώ και πλήθος 56 αγροτών.

15.Πληρωμή για τη «Συμπληρωματική Πρόσθετη Ενίσχυση Θηλαζουσών Αγελάδων 2011» με ποσό ύψους 42.855,72 ευρώ σε 19 παραγωγούς.

16.Πληρωμή για ενίσχυση για τοματάκι Σαντορίνης του 2011 με ποσό στα 149,95 ευρώ και πλήθος 2 δικαιούχων.

Πηγή: agronews.gr

Σχόλια

[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ][gallery][#266d07]