ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας : Καμία νέα επιβάρυνση στη φορολογία των αγροτών


Καμία νέα επιβάρυνση στη φορολόγηση των αγροτών δεν φέρνει το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, ισχυρίζεται με ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας.

Στην ανακοίνωση παρατίθενται τα σχετικά στοιχεία και γίνεται λόγος για σπέκουλα εκ μέρους της αντιπολίτευσης εξαιτίας έλλειψης πολιτικών επιχειρημάτων.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής :

«Επειδή η σπέκουλα με αφορμή το καθεστώς φορολόγησης των αγροτών-εξαιτίας έλλειψης πολιτικών επιχειρημάτων-αποτέλεσε το κύριο όπλο των χρεοκοπημένων κομματικών συνιστωσών της μείζονος και της ελάσσονος αντιπολίτευσης στην περιοχή μας ενάντια στην κυβέρνηση, σας παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία, σχετικά με το θέμα:

Α. ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (Ν. 4336/14.8.2015)

Ο προσδιορισμός του καθαρού αγροτικού εισοδήματος γίνεται λογιστικά , δηλαδή από τα έσοδα αφαιρούνται τα έξοδα.

Το καθαρό αγροτικό εισόδημα φορολογείται με συντελεστή φόρου εισοδήματος που είναι 13%.

Τα έξοδα που αναγνωρίζονται για να αφαιρεθούν, έχουν καθοριστεί με το Ν. 4172/2013 «για τη φορολογία εισοδήματος» και έχουν διευκρινιστεί με την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ πολ. 1116/2015. Περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες (αγορές σπόρων, νεογνών, λιπασμάτων, φαρμάκων, καλλιεργητικές δαπάνες, δαπάνες άρδευσης, δαπάνες για ημερομίσθια εργατών, κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, τόκους και έξοδα δανείων, αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, ασφαλιστικές εισφορές κλπ), εφόσον αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.

Δεν φορολογούνται οι αγρότες, για τις επιδοτήσεις που εισπράττουν μέχρι του ποσού των 12.000 €. Δεν φορολογούνται στο σύνολό τους οι αποζημιώσεις.

Για το πετρέλαιο κίνησης ντήζελ που χρησιμοποιούν λαμβάνουν επιστροφή φόρου κατανάλωσης που ανέρχεται σε 264 € ανά χιλιόλιτρο .

Β. ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (Ν. 4336/14.8.2015)

Από Οκτώβριο 2015 σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντήζελ σε δύο ίσα στάδια, από τον Οκτώβριο 2015 και τον Οκτώβριο 2016 . Συγκεκριμένα από 1/10/2015 μέχρι 30/9/2016 επιστρέφεται ποσό 130 € και από 1/10/2016 καταργείται η επιστροφή. Νομοθετήθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος Δ, Υποπ/φος Δ5 του Νόμου (σελίδα 966 και προαπαιτούμενα σελίδα 1015).

Από το έτος 2016 για τα εισοδήματα που αποκτώνται προβλέπεται σταδιακή κατάργηση της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών (στο πλαίσιο του κώδικα φορολογίας εισοδήματος) με ποσοστά που ορίζονται στο 20% για το φορολογικό έτος 2016 και στο 26% για το φορολογικό έτος 2017 (προαπαιτούμενα σελίδα 1016).

Γ. ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις».

Στο άρθρο 51 του Ν/Σ γίνεται νομοτεχνική διόρθωση σχετικά με τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντήζελ . Συγκεκριμένα συμπληρώνεται η ημερομηνία 30/9/2016 που είχε παραληφθεί στο κείμενο του Ν. 4336/2015. Δηλαδή με το νέο Ν/Σ για τους αγρότες ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ !!!

Δ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

Στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος που υποβλήθηκαν για το φορολογικό έτος 2014, 532.917 φορολογούμενοι δήλωσαν εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση. Από αυτούς δηλώθηκαν τα παρακάτω εισοδήματα:

Ποσό εισοδήματοςΑριθμός αγροτώνΠοσοστό
μηδενικό εισόδημα ή   ζημιά104.76819,60%
από 0 – 1.000 €233.67443,85%
από 1.001 – 2.000 €57.94110,88%
από 2.001 – 3.000 €33.4556,29%
από 3.001 – 4.000 €21.4484,02%
από 4.001 – 5.000 €15.2882,87%
από 5.001 – 9.000 €32.0536,01%
από 9.001 – 12.000 €10.9582,07%
από 12.001 – 20.000 €12.0582,27%
από 20.001 – 30.000 €5.5411,05%
από 30.001 και πάνω5.7331,09%
Σύνολο532.917100,00%

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι από το σύνολο των 532.917 φορολογουμένων με αγροτικό εισόδημα, οι 466.574 δηλαδή ποσοστό 87,55% δήλωσαν εισόδημα μέχρι 5.000 €

Το συνολικό εισόδημα που δηλώθηκε για να φορολογηθεί με συντελεστή 13% είναι 1.341.938.595,81 € .

Δηλαδή το μέσο εισόδημα για το οποίο φορολογείται ο κάθε αγρότης είναι 2.518,10 €.

Ο συνολικός φόρος εισοδήματος που αναλογεί για όλα τα αγροτικά εισοδήματα όλου του έτους 2014 ανέρχεται στο ποσό των 186.420.669,65 €

Δηλαδή ο μέσος φόρος εισοδήματος που αναλογεί στον κάθε αγρότη ανέρχεται σε 349,81 €.

Τα ακαθάριστα έσοδα που δηλώθηκαν είναι 4.873.441.752,39 €.

eleftheria
ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας : Καμία νέα επιβάρυνση στη φορολογία των αγροτών Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 5:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: