ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Το δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια της μηλιάς και της αχλαδιάς

 
 
Τεχνικό δελτίο για τα μηλοειδή  .Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου εξέδωσε δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια της μηλιάς και της αχλαδιάς.

1.ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ
Διαπιστώσεις: Τα μέτρα που συνιστώνται παρακάτω, στοχεύουν στη σοβαρή μείωση μέχρι και πλήρη καταστολή της παραγωγής των ασκοσπορίων που δημιουργούν τις πρωτογενείς μολύνσεις την ερχόμενη Άνοιξη. Λόγω της ευκολίας μεταφοράς των ασκοσπορίων με τον αέρα σε μεγάλες αποστάσεις, τα μέτρα αυτά είναι περισσότερο αποτελεσματικά όταν εφαρμόζονται σε όλα τα δενδροκομεία μιας περιοχής.

Οδηγίες: 1. Αφαίρεση με κλάδεμα και κάψιμο των προσβλημένων από το προηγούμενο έτος βλαστών.
Ψεκασμός, λίγο πριν την έναρξη πτώσης των φύλλων με ένα κατάλληλο μυκητοκτόνο σε λίγο αυξημένη δόση, εμποδίζει το σχηματισμό περιθηκίων και την παραγωγή ασκοσπορίων.
ή
2. Συγκέντρωση και κάψιμο ή παράχωμα των φύλλων των δένδρων (όπου είναι δυνατόν) , μόλις ολοκληρωθεί η πτώση τους ή ψεκασμός με διάλυμα ουρίας στα πεσμένα φύλλα.
Μπορεί επίσης να γίνει ψεκασμός των δένδρων με σκευάσματα ουρίας, λίγο πριν την έναρξη της πτώσης των φύλλων, που ευνοεί την μετέπειτα αποσύνθεση τους στο έδαφος. Σε αυτή την περίπτωση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί, για την αποφυγή δημιουργίας τοξικότητας .
Φυτ/κά προιόντα: Βλέπε προηγούμενα δελτία.

2.ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ
Οδηγίες :
- Αυστηρό κλάδεμα των προσβεβλημένων δένδρων, με αφαίρεση όλων των προσβεβλημένων τμημάτων μαζί με αρκετό τμήμα υγιούς ιστού 20-30 εκ. για την απομάκρυνση του μολύσματος. Τα προσβεβλημένα τμήματα να καίγονται, γιατί διαφορετικά θα έχουμε διασπορά του βακτηρίου.
- Ξερίζωμα και κάψιμο όλων των έντονα προσβεβλημένων δένδρων (προσβολή του κορμού ή των βραχιόνων σε απόσταση μικρότερη από 50 εκατ. από τον κορμό).
- Όπου υπάρχουν έλκη να καθαριστούν μέχρι να βρεθεί υγιές ξύλο, στη συνέχεια να γίνει επάλειψη με Φοσετύλ-αλ και από πάνω άσπρη μπογιά.
- Σημάδεμα με κορδέλα των δένδρων που παρουσίασαν συμπτώματα και όταν κλαδευτούν (τέλος χειμώνα) να μείνουν τελευταία.
- Κατά το κλάδεμα ή καθαρισμό των δένδρων, τα εργαλεία να απολυμαίνονται συνεχώς με εμβάπτιση σε οινόπνευμα ή διάλυμα φορμόλης 5%.
Άμεση επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα σε όλα τα κτήματα (και σε εκείνα που δεν έχουν εμφανιστεί συμπτώματα).

3.ΨΥΛΛΑ (ΑΧΛΑΔΙΑ)
Οδηγίες: Επειδή την φετινή χρονιά υπήρχαν σοβαρά προβλήματα από το έντομο, να γίνει επιμελημένος ψεκασμός στην έναρξη της πτώσης των φύλλων. Ο ψεκασμός να γίνει μια ζεστή ηλιόλουστη μέρα και να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων.
Φυτ/κά προϊόντα: Δελταμεθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Λάμδα Συαλοθρίν, Χλωρπυριφός μεθύλ.

4. ΣΕΖΙΑ
Οδηγίες: Οι προσβολές εντοπίζονται κυρίως στο κορμό και στη βάση των βραχιόνων των δένδρων. Η επάλειψη του κορμού με χρησιμοποιημένα λάδια μηχανής αυτοκινήτου προκαλεί ασφυξία στις υπάρχουσες προνύμφες. Μπορεί να γίνει επέμβαση στα τμήματα προσβολών, με σκοπό την θανάτωση των προνυμφών του εντόμου.
Φυτ/κά προϊόντα: Εγκεκριμένα σκευάσματα για Σέζια.

5. ΖΕΥΖΕΡΑ
Οδηγίες:
- Αφαίρεση και καταστροφή των προσβεβλημένων κλάδων και βραχιόνων (η προσβολή φαίνεται από τα περιττώματα των προνυμφών)
- Θανάτωση των προνυμφών μηχανικά (με χρήση σύρματος).
Η επέμβαση εναντίον της ψύλλας μπορεί να μειώσει τις υπάρχουσες προνύμφες του εντόμου.
Φυτ/κά προϊόντα: Δελταμεθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Χλωρπυριφός.

6.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ
Οδηγίες:
-Απομάκρυνση και καταστροφή καρπών που μένουν στον οπωρώνα μετά τη συγκομιδή.
-Τοποθέτηση κομματιών κυματοειδούς χαρτιού γύρω από τους κορμούς αρκετών δένδρων του οπωρώνα και καταστροφή τους στην συνέχεια, για την θανάτωση των προνυμφών πριν νυμφωθούν.

7. ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ
Οδηγίες: Συνδυασμένη καταπολέμηση με τα υπόλοιπα έντομα.
Φυτ/κά προϊόντα: Δελταμεθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Χλωρπυριφός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα δελτία υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΤ. ΤΣΟΛΗ

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου
Το δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια της μηλιάς και της αχλαδιάς Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 11:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: