ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΟΑΕΔ: Οι μισοί απόφοιτοι των σχολών μαθητείας έχουν βρει δουλειά


Οι μισοί απόφοιτοι (47%) των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ των τελευταίων τριών ετών (2011 – 2014), εργάζονται, ενώ το 50% αυτών βρήκαν εργασία σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών. Τέσσερις στους δέκα απασχολούνται στης ειδικότητα που εκπαιδεύτηκαν, ενώ οι περισσότεροι εξ αυτών (70%) απασχολούνται πέραν του ενός έτους.

Η έρευνα της εταιρείας ΕΕΟ Group για λογαριασμό του ΟΑΕΔ, καταδεικνύει την επιτυχία του θεσμού της Μαθητείας τόσο στην κατάρτιση των αποφοίτων όσο και στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων.

Η έρευνα που παρουσιάσθηκε στην ημερίδα του ΟΑΕΔ για τις σχολές Μαθητείας και τα Γραφεία διασύνδεσης, έγινε σε πανελλαδικό δείγμα αποφοίτων των σχολών που ολοκλήρωσαν της σπουδές τους τα έτη 2012, 2013 και 2014.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας:

• Ηλικία φοίτησης: Οι μαθητές των Σχολών γράφονται σε αυτές μετά τα 18 έτη (68% των αποφοίτων), αφού πρώτα ολοκληρώσουν σπουδές σε άλλο εκπαιδευτικό σύστημα.

• Πρακτική άσκηση: Οι περισσότεροι (οκτώ στους δέκα) τοποθετήθηκαν σε θέσεις πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, ενώ εννέα στους δέκα πρακτικά ασκούμενους (88%) απασχολήθηκαν σε συναφές με την ειδικότητά τους αντικείμενο. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης ήταν τόσο στο δημόσιο (53%) όσο και στον ιδιωτικό (47%) τομέα.

• Εργασιακή κατάσταση: Το 52% (περίπου ένας στους δύο) είναι σήμερα άνεργοι και το 47% εργάζονται. Από τους εργαζόμενους αποφοίτους οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις πρακτικής άσκησης κατά τη φοίτησή τους το μεγαλύτερο μέρος (89,7%) δεν παρέμεινε στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης με το πέρας των σπουδών τους. Το 50% των εργαζόμενων αποφοίτων, βρήκε εργασία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (έως 6 μήνες) από την ολοκλήρωση της φοίτησής του στις σχολές Μαθητείας. Τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους απόφοιτους (38,4%) δηλώνουν ότι το τυπικό και ουσιαστικό προσόν που έλαβαν στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ τους βοήθησε κατά τη διαδικασία εύρεσης εργασίας. Ένα μικρό ποσοστό (15,7%) δήλωσε πως βοηθήθηκε και από τη Σχολή Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ) στην εύρεση της τρέχουσας θέσης εργασίας του.

• Ειδικότητα: Τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους αποφοίτους (39%) απασχολούνται στην ειδικότητά τους. Περίπου το 70,0% εξ αυτών απασχολείται στην ειδικότητα άνω του ενός έτους. Οι απόφοιτοι που απασχολούνται μεν αλλά όχι στην ειδικότητα τους, ανέφεραν ως αίτιο: Την οικονομική κρίση. Και την έλλειψη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή κάποιο επιπλέον προσόν το οποίο δεν παρέχεται από τις Σχολές Μαθητείας. Περίπου ένας στους πέντε εργαζόμενους στην ειδικότητα είναι αυτοαπασχολούμενος (16,4%), ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις στους πέντε εργάζονται με εξηρτημένη σχέση εργασίας (83,6%).

• Άνεργοι: Περίπου οι μισοί (50,7%) εκ των άνεργων αποφοίτων βρίσκονται πάνω από ένα χρόνο χωρίς απασχόληση. Το ποσοστό των «για μεγάλο χρονικό διάστημα» ανέργων αυξάνει αν προστεθεί και το 16,8% των αποφοίτων οι οποίοι είναι από 7 μήνες έως ένα χρόνο άνεργοι. Ένας στους δύο άνεργους αποφοίτους (50,7%) είχε εργασθεί κάποια χρονική στιγμή στο διάστημα μεταξύ της αποφοίτησής του μέχρι και τη διεξαγωγή της έρευνας (Νοέμβριος 2015). Από αυτούς οι περισσότεροι (το 65,2%) είχαν απασχοληθεί από έναν μήνα έως μισό χρόνο. Ενώ, ένας στους έξι (15,5%) απόφοιτους είχε απασχοληθεί πάνω από ένα χρόνο.

• Προτάσεις: Τρεις είναι οι δημοφιλέστερες προτάσεις ενίσχυσης της απασχολημότητας των αποφοίτων των σχολών μαθητείας στην αγορά εργασίας: Πρώτον, η παροχή καλύτερης επαγγελματικής κατάρτισης και μεγαλύτερης εργασιακής εμπειρίας από τη Σχολή Μαθητείας. Δεύτερον, η μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα του τυπικού προσόντος των σχολών Μαθητείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τρίτον, να συμπεριληφθεί η εκμάθηση ξένων γλωσσών στο πρόγραμμα σπουδών της σχολής.
 
enikonomia
ΟΑΕΔ: Οι μισοί απόφοιτοι των σχολών μαθητείας έχουν βρει δουλειά Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 3:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: