ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Εγκρίθηκαν 242 εκατ. ευρώ για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις αγροτών 2015−2018Όπως αναφέρει η με αριθμό 5638/139025 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2739/Β/16.12.2015, τροποποιείται η αριθμ. 871/25739/4−3−2015 απόφαση των Υπουργών Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών «Έγκριση πιστώσεων για την πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων του μέτρου της Πρόωρης Συνταξιοδότησης για τα έτη 2015 έως και 2018» (Β΄ 318/10−3−2015), ως εξής:


1. «1. Για την υλοποίηση του προγράμματος της Πρόωρης Συνταξιοδότησης των Αγροτών σχετικά με τις νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για το εν λόγω πρόγραμμα στο πλαίσιο του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000−2006 Άξονας 1, Μέτρο 1 και τη συνέχιση των πληρωμών των δικαιούχων ως ανειλημμένες υποχρεώσεις, εγκρίνεται η διάθεση ποσού ύψους μέχρι 242.684.000 ευρώ για τα έτη 2015−2018.»

2. «2. Στην ανωτέρω εγκεκριμένη πίστωση των 242.684.000 ευρώ συμπεριλαμβάνεται προς διάθεση και η αμοιβή της Τράπεζας Πειραιώς για τα αντίστοιχα έτη 2015 εως και 2018 σύμφωνα με την από 07−07−2014 Πρόσθετη Πράξη μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Αναλυτικά οι πληρωμές δικαιούχων και η αμοιβή της Τράπεζας Πειραιώς για την τετραετία 2015−2018 διαμορφώνονται ως εξής:

Έτος
Πληρωμές Δικ/χων
Τράπεζα Πειραιώς
Σύνολο
2015
72.850.000 €
2.034.000 €
74.884.000 €
2016
70.000.000 €
1.800.000 €
71.800.000 €
2017
55.000.000 €
1.200.000 €
56.200.000 €
2018
39.000.000 €
800.000 €
39.800.000 €
Σύνολο
236.850.000 €
5.834.000 €
242.684.000 €

3. «5. Το ποσό της δαπάνης με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί ο ΕΛΕΓΕΠ τα έτη 2015 έως και 2018 για την πληρωμή των δικαιούχων, ανέρχεται σε ύψος μέχρι 236.850.000 ΕΥΡΩ με το αντίστοιχο κατ’ έτος ποσό χρηματοδότησης όπως στον ανωτέρω πίνακα.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 871/25739/4−3−2015 ΚΥΑ (318 Β΄).

enikonomia
Εγκρίθηκαν 242 εκατ. ευρώ για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις αγροτών 2015−2018 Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 12:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: