ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Το Ψηφισθέν νομοσχέδιο για Βοσκήσιμες Γαίες....


Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις Βοσκήσιμες Γαίες, οι ενότητες του οποίου είναι οι ακόλουθες:


Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο αναλυτικά, εδώ
 • Ορισµός
 • Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδοµένων
 • Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης
 • Προθεσµία εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
 • Δαπάνη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
 • Δικαιώµατα χρήσης βοσκής
 • Μίσθωµα δικαιώµατος χρήσης βοσκής
 • Αποτύπωση βοσκήσιµων γαιών – Εξαιρέσεις
 • Επιτροπές παρακολούθησης και εφαρµογής διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
 • Βοσκήσιµες γαίες Ο.Τ.Α.
 • Εξουσιοδοτικές διατάξεις
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4056/2012 (Α΄52)
 • Τροποποίηση διατάξεων των νόµων 3877/2010 (Α΄ 160) και 2342/1995 (Α΄ 208)
 • Παράταση παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων και λειτουργίας επαγγελµατικών σχολών ΕΠΑΣ
 • Εθνικό πρόγραµµα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1564/1985 (Α΄164)
 • Ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης και τα ζωικά υποπροϊόντα
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4036/2012 (Α΄ 8)
 • Μεταβατικές διατάξεις

Τα οριζόμενα του νομοσχεδίου των Βοσκήσιμων Γαιών βρίσκονται στις πρώτες οκτώ σελίδες του Ν/Σ, καθώς μετά ακολουθούν άλλες τροπολογίες άσχετες.

Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο αναλυτικά, εδώ.

taxcoach.gr
Το Ψηφισθέν νομοσχέδιο για Βοσκήσιμες Γαίες.... Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 3:45 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: