ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΥΠ.Α.Α.Τ.: Εγκύκλιος για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους
1) Σύμφωνα με τον ν. 4039/2012 (Α’ 15), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση των κτηνιάτρων η καταγραφή των ζώων που σημαίνουν στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων του άρθρου 4, αφού προηγουμένως πιστοποιηθούν για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την αριθ. 1697/74031/22.07.2015 (Β’ 1544) Υπουργική Απόφαση. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr και βρίσκεται στη διαδρομή: Πολίτης Ζώα Συντροφιάς – Κτηνιατρεία.

2) Από τις 18.08.2015 έχει ενεργοποιηθεί η πρόσβαση στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να πιστοποιηθούν κατά την εγγραφή τους ως χρήστες της βάσης δεδομένων, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2 ή, εναλλακτικά, από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμωνwww.minagric.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ

3) Η διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥπΑΑΤ για τη σήμανση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους έχει βασικά πεδία που αφορούν τον ιδιοκτήτη και τα ζώα και είναι εμπλουτισμένη με πεδία για την καταχώρηση πληροφοριών σε ότι αφορά την απώλεια ή/και την ανεύρεση σεσημασμένων ζώων που έχουν ήδη καταγραφεί σε αυτήν.

4) Στην εν λόγω βάση δεδομένων για τη σήμανση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους υπάρχει διαθέσιμο για τους πιστοποιημένους κτηνιάτρους εγχειρίδιο χρήσης της.

5) Για πρώτη γενική ενημέρωση σχετικά με την βάση για τη σήμανση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, οι κτηνίατροι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΥπΑΑΤ καλώντας τον τετραψήφιο αριθμό 1540.

6) Σε ότι αφορά την ανεύρεση ζώων συντροφιάς μέσω του ηλεκτρονικού αριθμού σήμανσης οι πιστοποιημένοι κτηνίατροι μπορούν να κάνουν την αναζήτηση ιδιοκτήτου στο ήδη υπάρχον αρχείο της βάσης (με στοιχεία που έχουν εισαγάγει οι πιστοποιημένοι κτηνίατροι από την έναρξη εφαρμογής της).

Η ενσωμάτωση των ιστορικών στοιχείων της βάσης δεδομένων που διατηρεί ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος (ΠΚΣ) καθυστερεί λόγω του ότι τα παραδοθέντα αρχεία παρουσιάζουν ελλείψεις (αριθ. πρωτ. 2887/145026/23-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥπΑΑΤ προς τον ΠΚΣ) γεγονός που καθιστά αναγκαία την επεξεργασία αυτών, η οποία είναι χρονοβόρα. Μέχρι να ενσωματωθούν τα ιστορικά στοιχεία της βάσης του ΠΚΣ στην βάση του ΥπΑΑΤ επισημαίνεται ότι οι κτηνίατροι δύνανται να αναζητούν στοιχεία στα εν λόγω ιστορικά αρχεία στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα e-mail: info@minagric.gr και elenaskatsika@minagric.grή εφόσον είναι ανάγκη να επικοινωνούν απευθείας με τον αριθμό 210 212 5378.

7) Όταν κατά την είσοδο τους στην βάση οι κτηνίατροι αντιμετωπίζουν προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα της εφαρμογή, μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 210 212 5383 κα Γκίκα Μαρία & 210 212 5353 κα Σπυροπούλου Φανή (e-mail:a381u001@minagric.gr).

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω υπάλληλοι δεν υποστηρίζουν τηλεφωνικά ιδιώτες – πολίτες, καθώς μπορεί να γίνει κατάχρηση του τηλεφωνικού αριθμού και για κάθε άλλο σχετικό θέμα. Λόγω της έλλειψης ενημέρωσης των κτηνιάτρων που διαπιστώνει τις τελευταίες ημέρες η υπηρεσία μας σχετικά με τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως άμεσα ενημερώσετε με κάθε πρόσφορο μέσο τους κτηνιάτρους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ
ΥΠ.Α.Α.Τ.: Εγκύκλιος για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 6:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: