Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Τι αλλάζει στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων;


Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός της Κοινότητας σχετικά με τα κατάλοιπα γεωργικών φαρμάκων.
Αλλαγές και τροποποιήσεις όσον αφορά στα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων για τις ουσίες bifenazate, boscalid, cyazofamid, cyromazine, dazomet, τις διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις και τις ουσίες fluazifop-P, mepanipyrim, metrafenone, picloram, propamocarb, pyridaben, pyriofenone, sulfoxaflor, tebuconazole, tebufenpyrad και thiram μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.

Ειδικότερα ορίζονται τα ανώτατα όρια καταλοίπων αναφέρει τα εξής:(1) Για τις ουσίες bifenazate, cyazofamid, cyromazine, mepanipyrim, metrafenone, propamocarb και tebuconazole έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για τις διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις και την ουσία thiram έχουν καθοριστεί ΑΟΚ στο παράρτημα II και στο μέρος B του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για τις ουσίες boscalid, dazomet, fluazifop-P, picloram, pyridaben, pyriofenone και tebufenpyrad έχουν καθοριστεί ΑΟΚ στο μέρος A του παραρτήματος III του εν λόγω κανονισμού. Όσον αφορά την ουσία sulfoxaflor δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένο ΑΟΚ ούτε έχει συμπεριληφθεί η ουσία στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού και, ως εκ τούτου, ισχύει η εξ ορισμού τιμή του 0,01 mg/kg. Πρόκειται για τον Κανονισμό της ΕΕ της 3ης Δεκεμβρίου 2015 -2016/1 με υπογραφή Γιουνκέρ.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την έγκριση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία bifenazate στα μύρτιλλα, τα μακρόκαρπα μύρτιλλα, τα πράσινα φραγκοστάφυλα και τους αζαρόλους (μεσογειακά μούσμουλα), υποβλήθηκε αίτηση με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ.

Όσον αφορά στην ουσία boscalid, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για τα φασόλια και τα μπιζέλια (με λοβό). Για την ουσία cyazofamid, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για τις μελιτζάνες. Όσον αφορά στην ουσία cyromazine, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για τα «μαρούλια και σαλατικά», το «σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)» και τα «βότανα και βρώσιμα άνθη».

Για την ουσία dazomet, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για τα φρούτα με κωδικό αριθμό 0100000, τα καρότα, τα ραπάνια, τα καρποφόρα λαχανικά (εκτός από γλυκό καλαμπόκι), τις φυλλώδεις κράμβες, τα «μαρούλια και σαλατικά» και το «σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)».

Όσον αφορά στην ουσία fluazifop-P, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για τη χρήση της στα ραπανοσέλινα, τους κονδύλους ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), τα μπιζέλια (χωρίς λοβό), αγκινάρες, τα ξηρά φασόλια, τις φακές, τα λούπινα, τους λιναρόσπορους, τους σπόρους παπαρούνας, τα σπέρματα κνήκου, τα αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα, ρίζες) και τα μπαχαρικά (ρίζες ή ριζώματα). Όσον αφορά στην ουσία mepanipyrim, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για τη χρήση της στις φράουλες, τις ντομάτες, τις μελιτζάνες και τα αγγούρια. Όσον αφορά την ουσία metrafenone, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για τον λυκίσκο.

Όσον αφορά στην ουσία picloram, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για το βόραγο. Όσον αφορά την ουσία propamocarb, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για το σκόρδο, τα κρεμμύδια και τα ασκαλώνια. Όσον αφορά την ουσία pyridaben, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για τα κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό.

Για την ουσία pyriofenone, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για χρήση στα επιτραπέζια σταφύλια. Όσον αφορά την ουσία tebuconazole, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για χρήση σε αγγούρια και κολοκύθια. Όσον αφορά την ουσία tebufenpyrad, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για τα εσπεριδοειδή, τα δαμάσκηνα, τις φράουλες, τις ντομάτες, τις πιπεριές, τις μελιτζάνες, τα αγγουράκια, τα πεπόνια και τα καρπούζια.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, υποβλήθηκε αίτηση για χρήση της ουσίας thiram στο αβοκάντο. Ο άνθρωπος που υπέβαλε την αίτηση ισχυρίζεται ότι οι εγκεκριμένες χρήσεις της εν λόγω ουσίας στην καλλιέργεια αυτή στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία οδήγησαν στην υπέρβαση των ΑΟΚ που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 και ότι είναι απαραίτητο να καθοριστούν υψηλότερα ΑΟΚ για την αποφυγή εμπορικών φραγμών όσον αφορά στην εισαγωγή της εν λόγω καλλιέργειας.

Κατά το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, οι εν λόγω αιτήσεις αξιολογήθηκαν από τα οικεία κράτη μέλη και οι εκθέσεις αξιολόγησης διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο εξής «η Αρχή», αξιολόγησε τις αιτήσεις και τις εκθέσεις αξιολόγησης, εξετάζοντας ιδίως τους κινδύνους για τον καταναλωτή και, κατά περίπτωση, για τα ζώα και εξέδωσε αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με τα προτεινόμενα ΑΟΚ

( 1 ). Η Αρχή διαβίβασε τις εν λόγω γνώμες στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη και τις δημοσιοποίησε.

(7) Η Αρχή συμπέρανε, στις αιτιολογημένες γνώμες της, ότι όσον αφορά στη χρήση της ουσίας cyromazine στη σκαρόλα (πικρίδα) και τη χρήση της ουσίας tebufenpyrad στις πιπεριές, δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους καταναλωτές. Τα υφιστάμενα ΑΟΚ θα πρέπει, επομένως, να παραμείνουν αμετάβλητα.

Όσον αφορά στη χρήση της ουσίας cyromazine στο λυκοτρίβολο και στα νωπά αρωματικά φυτά και τη χρήση της ουσίας tebufenpyrad στα δαμάσκηνα, τα αγγουράκια, τα πεπόνια και τα καρπούζια, τα υποβληθέντα στοιχεία υποστηρίζουν τον καθορισμό χαμηλότερων από τα ισχύοντα ΑΟΚ.

Ωστόσο, δεδομένου ότι θα πρέπει να επαληθευτεί κατά πόσον αυτά τα χαμηλότερα ΑΟΚ αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις ορθές γεωργικές πρακτικές (ΟΓΠ) που εφαρμόζονται στην ΕΕ και, εφόσον τα υφιστάμενα ΑΟΚ είναι ασφαλή για τον καταναλωτή, είναι σκόπιμο να μην μειωθούν τα υφιστάμενα ΑΟΚ στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού, αλλά να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που προκύπτουν από τα υποβληθέντα στοιχεία κατά την αναθεώρηση όλων των υφιστάμενων ΑΟΚ για τις εν λόγω ουσίες.

Οι επιστημονικές εκθέσεις της EFSA είναι στο διαδίκτυο : http://www.efsa.europa.eu Εκεί βρίσκεται η άποψη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία bifenazate στα μύρτιλλα, τα μακρόκαρπα μύρτιλλα, τα πράσινα φραγκοστάφυλα και τους αζαρόλους (μεσογειακά μούσμουλα), για την ουσία boscalid στα φασόλια και τα μπιζέλια με τον λοβό, σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία cyazofamid στις μελιτζάνες, για την ουσία cyromazine σε διάφορα φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά, σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία mepanipyrim στις ντομάτες, τις μελιτζάνες, τις φράουλες και τα αγγούρια, σχετικά με τον καθορισμό νέου ανώτατου ορίου καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία metrafenone στους κώνους λυκίσκου. Επίσης, αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ανώτατου ορίου καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία picloram στο βόραγο και σε σπόρους λιθόσπερμου του αρουραίου, για την ουσία propamocarb στα κρεμμύδια, τα σκόρδα, τα ασκαλώνια και τα πράσα. Επίσης, αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση υφιστάμενου ανώτατου ορίουκαταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία pyridaben στα κολοκυν­θοειδή με βρώσιμο φλοιό. Υπάρχει επίσης αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση υφιστάμενου ανώτατου ορίου καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία pyriofenone στα επιτραπέζια σταφύλια, για την ουσία tebuconazole στα αγγούρια και τα κολοκύθια, σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία tebufenpyrad σε διάφορες καλλιέργειες, σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία thiram στα αβοκάντο.

Όσον αφορά στις διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να καθοριστεί νέο ΑΟΚ για τα αβοκάντο στο επίπεδο των 7 mg/kg για την επαρκή αντιμετώπιση της χρήσης thiram στην εν λόγω καλλιέργεια.

Το προτεινόμενο ΑΟΚ θεωρείται ασφαλές για τον καταναλωτή. Όσον αφορά όλες τις άλλες αιτήσεις, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνταν όλες οι απαιτήσεις σχετικά με τα στοιχεία και ότι οι τροποποιήσεις των ΑΟΚ που ζητούν οι αιτούντες ήταν αποδεκτές όσον αφορά την ασφάλεια των καταναλωτών, με βάση την εκτίμηση της έκθεσης του καταναλωτή για 27 ειδικές ομάδες Ευρωπαίων καταναλωτών.

Η Αρχή , σημειώνει, έλαβε υπόψη τα πλέον πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τις τοξικολογικές ιδιότητες των ουσιών. Δεν προέκυψε ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης της αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης (ΑDI) ή της δόσης αναφοράς οξείας έκθεσης (ARfD) ούτε ύστερα από την έκθεση στις εν λόγω ουσίες, καθ” όλη τη διάρκεια της ζωής, μέσω της κατανάλωσης όλων των ειδών τροφίμων που ενδέχεται να τις περιέχουν ούτε ύστερα από τη βραχυχρόνια έκθεση μέσω μεγάλης κατανάλωσης των σχετικών καλλιεργειών και προϊόντων.

Όσον αφορά στην ουσία sulfoxaflor, η Αρχή υπέβαλε συμπέρασμα σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της εκτίμησης επικινδυνότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία sulfoxaflor ( 1 ). Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή συνέστησε να καθοριστούν ΑΟΚ που να καλύπτουν τόσο τις αντιπροσωπευτικές χρήσεις σύμφωνα με τις ΟΓΠ που εφαρμόζονται στην Ένωση όσο και αιτήματα για «ανοχή κατά τις εισαγωγές» από διάφορες τρίτες χώρες. Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα κατάλληλα όρια προσδιορισμού (ΟΠ).

Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το υπό εξέταση θέμα παραγόντων, οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (14) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών.

Ο κανονισμός αυτός είναι δεσμευτικός για τις χώρες κράτη -μέλη κι αρχίζει να ισχύει 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_002_R_0001&from=EN

agrocosmos.com
Τι αλλάζει στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων; Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:45 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: