ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

'Ιδρυση επιχείρησης με μια απλή γνωστοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία


Με μία απλή γνωστοποίηση στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία και χωρίς την υποχρέωση υποβολής πλειάδας δικαιολογητικών θα δίνονται από τον Ιούνιο οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η «ΗτΣ» αποκαλύπτει το σχέδιο της υφυπουργού Βιομηχανίας Θ. Τζάκρη για την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στους προαναφερόμενους κλάδους.

Ομάδα εργασίας σε συνεργασία με κλιμάκια της Παγκόσμιας Τράπεζας έχουν ολοκληρώσει την καταγραφή των πολυάριθμων δικαιολογητικών που χρειάζονται για τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών και μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν ετοιμάσει τη σχετική νομοθεσία που θα καταργεί σειρά διαδικασιών. Η βασική φιλοσοφία είναι η επιχείρηση να ξεκινά αμέσως τη δραστηριότητά της και ο έλεγχος των δικαιολογητικών να γίνεται εκ των υστέρων. Για τον λόγο αυτό οι κλάδοι θα κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου.

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τη μεταποίηση τροφίμων και ποτών, μέχρι σήμερα η αδειοδότηση γίνεται ως εξής:

Βήμα 1: Άδεια εγκατάστασης με κατάθεση δικαιολογητικών. Τα πιο βασικά δικαιολογητικά είναι:

Βεβαίωση χρήσεων γης. Είναι το πιο βασικό δικαιολογητικό, για να διασφαλισθεί ο επενδυτής ότι μπορεί να εγκατασταθεί στο συγκεκριμένο χώρο. Η βεβαίωση χρήσεων γης εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων.

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), αν πρόκειται για μεγάλη μονάδα. Εκδίδεται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και χρειάζεται αρκετό χρόνο.

Βήμα 2: Συγκέντρωση δικαιολογητικών και κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης (για λίγες δραστηριότητες, κυρίως τρόφιμα ζωικής προέλευσης) ή ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας (για τις περισσότερες δραστηριότητες του κλάδου μεταποίησης τροφίμων και ποτών ανεξαρτήτως μεγέθους).

Τα πιο βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσει ο επενδυτής (εκτός από διάφορες Υπεύθυνες Δηλώσεις) είναι:

Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Υγείας ή/και βεβαίωση καταλληλότητας από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ή την Περιφερειακή Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Αν στη μονάδα υπάρχει ατμολέβητας: Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας και πιστοποιητικό παραλαβής του ατμολέβητα.

Αν στη μονάδα υπάρχει δεξαμενή υγραερίου: πιστοποιητικό ελέγχου της δεξαμενής.

Αν στη μονάδα υπάρχει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος: άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

Αν απαιτείται (π.χ. υπάρχει γεώτρηση): άδεια χρήσης νερού.

Αν απαιτείται (σε πολύ λίγες δραστηριότητες): πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

Η διαφορά μεταξύ της κατάθεσης Υπεύθυνης Δήλωσης (ΥΔ) και της ανακοίνωσης έναρξης λειτουργίας είναι ότι στην πρώτη περίπτωση ο επενδυτής συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά και τα υποβάλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή μαζί με την ΥΔ, οπότε αν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, η Αδειοδοτούσα Αρχή σφραγίζει την ΥΔ. Στη δεύτερη περίπτωση ο επενδυτής διατηρεί τα δικαιολογητικά στη μονάδα του και απλώς ανακοινώνει στην Αδειοδοτούσα Αρχή την έναρξη λειτουργίας. Μετά τις αλλαγές η νέα διαδικασία θα προβλέπει:

Θα γίνεται εκτίμηση κινδύνου για τις διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων.

Με βάση τον κίνδυνο, οι επιχειρήσεις θα χωρισθούν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου, όπου θα μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν μόνο με γνωστοποίηση (notification) προς την αρμόδια αρχή.

Μόνο στις επιχειρήσεις που ο κίνδυνος θα εκτιμηθεί ως υψηλός θα γίνεται έλεγχος εκ των προτέρων.

Όλα τα απαραίτητα στάδια, τόσο από τη διοίκηση, όσο και από την επιχείρηση θα βασίζονται σε προτυποποιημένες διαδικασίες, έντυπα και χρόνους.

Η προσπάθεια που γίνεται είναι η μεγαλύτερη κατηγορία των επιχειρήσεων να μπορεί να λειτουργήσει μόνο με τη διαδικασία της γνωστοποίησης (notification). Η πολιτεία θα διατηρεί το δικαίωμα εν των υστέρων ελέγχων, όπως άλλωστε γίνεται και στα άλλα κράτη της Ε.Ε. Σε κάθε περίπτωση θα διατηρηθούν οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, που αποτελούν υποχρέωση για όλα τα κράτη-μέλη.

Ενδεχομένως θα διατηρηθεί η άδεια εγκατάστασης (με λιγότερα δικαιολογητικά) για την ασφάλεια του επενδυτή και θα επεκταθεί η γνωστοποίηση (notification) με τα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σίγουρα θα μείνουν οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η ομάδα εργασίας αυτή αφορά την απλοποίηση της αδειοδότησης για ένα ιδιαίτερα μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων, πολύ σημαντικό για τις θέσεις εργασίας που δημιουργεί. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι αυτές της μαζικής εστίασης όπως τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, τα ψητοπωλεία, οι πιτσαρίες, οι καφετέριες. Επίσης στην ίδια κατηγορία εντάσσονται επιχειρήσεις όπως τα ζαχαροπλαστεία, τα αναψυκτήρια, τα κυλικεία, τα κομμωτήρια, τα γυμναστήρια, οι υπεραγορές τροφίμων, οι επιχειρήσεις αναψυχής. Οι εργασίες της ομάδας με συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων γίνεται με παρουσία κλιμακίων της Παγκόσμιας Τράπεζας, που συνεισφέρουν με την τεχνική τους βοήθεια, καθώς και με παραδείγματα καλών πρακτικών από άλλες χώρες.

Στην παρούσα φάση η διαδικασία Αδειοδότησης για ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος γίνεται σε δύο στάδια:

1. Το στάδιο της προέγκρισης κατά την οποία εξετάζονται οι χωροταξικές/πολεοδομικές προϋποθέσεις ίδρυσης της δραστηριότητας και εκδίδεται σχετική άδεια.

2. Το στάδιο λειτουργίας στο οποίο εξετάζονται οι τεχνικές προϋποθέσεις λειτουργίας της δραστηριότητας και όπου ανάλογα με το υγειονομικό ρίσκο είτε εκδίδεται σχετική άδεια, μετά από σχετικό έλεγχο των υγειονομικών υπηρεσιών είτε γίνεται γνωστοποίηση στη δημοτική αρχή και υπόκεινται σε έλεγχο εκ των υστέρων από της αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Η απλοποίηση θα γίνει με βάση την ακόλουθη λογική που εισηγείται και η Παγκόσμια Τράπεζα και την οποία ακολουθούν πολλές ευρωπαϊκές χώρες:

Θα γίνεται εκτίμηση κινδύνου για τις διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων.

Με βάση τον κίνδυνο, οι επιχειρήσεις θα χωρισθούν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου, όπου θα μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν μόνο με γνωστοποίηση (notification) προς την αρμόδια αρχή.

Μόνο στις επιχειρήσεις που το υγειονομικό ρίσκο θα εκτιμηθεί ως υψηλό θα γίνεται έλεγχος εκ των προτέρων.

Όλα τα απαραίτητα στάδια, τόσο από τη διοίκηση, όσο και από την επιχείρηση θα βασίζονται σε προτυποποιημένες διαδικασίες, έντυπα και χρόνους.
 
enikonomia
'Ιδρυση επιχείρησης με μια απλή γνωστοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 12:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: