Γεωργικές Προειδοποιήσεις & Οδηγίες Φυτοπροστασίας για την Αμυγδαλιά

Οι Γεωργικές Προειδοποιήσεις και οι Οδηγίες Φυτοπροστασίας για την  Αμυγδαλιά  στην Περιοχή της Μαγνησίας από το Περιφερειακό Κέντρο Π...


Οι Γεωργικές Προειδοποιήσεις και οι Οδηγίες Φυτοπροστασίας για την Αμυγδαλιά στην Περιοχή της Μαγνησίας από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας.

Για να διαβάσετε αναλυτικά πατήστε :Αμυγδαλιά (30-3-2016)

minagric.gr

Σχόλια

[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ][gallery][#266d07]