Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Θλίψη για τις προτάσεις του Εθνικού Διαλόγου για τη Ανώτατη Εκπαίδευση από τον Μ. Μπρατάκο


Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας και προεδρεύων της Συνόδου Προέδρων ΤΕΙ Καθηγητής Μιχάλης Μπρατάκος απέστειλε την ακόλουθη επιστολή στον προεδρο της Εθνικής Επιτροπής Διαλογου Α. Λιάκο και στην Αν. Υπουργό Παιδείας Σ. Αναγνωστοπούλου:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Μελετώντας τα πεπραγμένα της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία που μας κοινοποιήσατε, διαπιστώνω με θλίψη ότι οι τεκμηριωμένες προτάσεις των δύο συμμετεχόντων εκπροσώπων των ΤΕΙ (Μπρατάκος-Μιαούλης) όχι μόνο δεν ελήφθησαν υπόψη, αλλά αντίθετα εμφανίζεται ότι η επιτροπή για την αναμόρφωση του Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης υιοθέτησε πλήρως το αρχικό κείμενο της πρώτης συνάντησης των κ.κ. Γεωργάτου - Γαβρόγλου με κάποια επιπρόσθετα στοιχεία επί του ιδίου βασικού κειμένου των Γεωργάτου – Γαβρόγλου – Μακατσώρη.

Συγκεκριμένα διαφωνώ:

1. Ως προς τη γενικότητα «ότι υπάρχουν ΤΕΙ που δεν αντέχουν σε κανένα είδος αξιολόγησης και δεν ικανοποιούν καμία γνωσιακή ανάγκη ή ανάγκη αγοράς». Είναι εντελώς ανεύθυνο το συμπέρασμα αυτό καθ’ ότι 9 ΤΕΙ που έχουν έως σήμερα υποστεί εξωτερική αξιολόγηση έχουν κριθεί θετικά έως άριστα. Σε ό,τι αφορά στη γνωσιακή ανάγκη ή ανάγκη αγοράς για την ύπαρξη τέτοιων Τμημάτων και όχι ΤΕΙ, τα συμπεράσματα αυτά πρέπει να προκύπτουν μετά από εμπεριστατωμένες μελέτες ετών και συγκέντρωση στοιχείων των Γραφείων Διασύνδεσης για τον αριθμό των αποφοίτων των Τμημάτων και την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας. Ωστόσο μελέτη της Οριζόντιας Δράσης των Γραφείων Διασύνδεσης των ΤΕΙ των ετών 1999-2003 καταδεικνύει ότι η απορρόφηση των αποφοίτων κυμαίνεται στο ποσοστό του 78-90%.

Στη σημερινή οικονομική κρίση, στοιχεία από την Πρακτική Άσκηση του ΕΣΠΑ 2008-2013 καταδεικνύει ότι το 25-27% των φοιτητών ΤΕΙ παραμένουν εργαζόμενοι στο Φορέα Υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης, σε αντίθεση με την υπερπληθώρα πτυχιούχων θεωρητικών και όχι μόνον των Πανεπιστημιακών Σχολών (Φιλόλογοι, Θεολόγοι, Φυσικοί, Χημικοί, Μαθηματικοί κλπ) που η αγορά εργασίας ούτε μπορεί να τους απορροφήσει, ούτε υπάρχει αγορά στην Ελλάδα για όλα αυτά τα επαγγέλματα, εκτός αν επιθυμείτε να συνεχίζεται η διαρροή εγκεφάλων στην ευρωπαϊκή αγορά!

2. Ως προς το χαρακτηρισμό ότι «μείζον θέμα προς αντιμετώπιση είναι καταρχήν η επαναξιολόγηση και ποιοτική αναβάθμιση των ΤΕΙ». Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Τεχνολογικού Τομέα είναι τα πρώτα ΑΕΙ που επιζήτησαν των εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση με ενιαίο πλαίσιο και κανόνες για όλα τα ΑΕΙ από την ΑΔΙΠ κατά τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Σας παραπέμπω στην Έκθεση της ΑΔΙΠ, τα αποτελέσματα της οποίας έως τώρα δείχνουν ότι Τμήματα και Ιδρύματα διατηρούν υψηλή ποιότητα σπουδών παρά τις τεράστιες δυσκολίες σε έλλειψη διδακτικού προσωπικού και της έλλειψης τρίτου κύκλου σπουδών που θα έδινε τη δυνατότητα περαιτέρω εμβάθυνσης στην επιστήμη και εφαρμοσμένη έρευνα. Συνεπώς, η ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου των ΤΕΙ είναι η εξέλιξή τους σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών και η ακαδημαϊκή τους ολοκλήρωση με τη δυνατότητα λειτουργίας Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών, εφόσον διέπονται από το ίδιο ακριβώς θεσμικό πλαίσιο με τα Πανεπιστήμια, ήτοι:

- έχουν 4ετή διεθνώς ανταγωνιστικά Προγράμματα Πρώτου Κύκλου Σπουδών με 240 ECTS

- Προγράμματα Δεύτερου Κύκλου Σπουδών – Μεταπτυχιακά/Master με 60-120 ECTS

-υποστηρίζονται από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που συνδυάζει υποχρεωτική επαγγελματική προϋπηρεσία κατάλληλου επιπέδου και ακαδημαϊκά προσόντα (διδακτορικό δίπλωμα και ερευνητική εμπειρία).

3. Ως προς την αντιμετώπιση «Τμημάτων των ΤΕΙ (και όχι η λειτουργία ΤΕΙ, όπως γράφεται) που προσελκύουν ελάχιστους φοιτητές ή ταυτίζονται θεματικά με αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα». Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι πολλά Πανεπιστημιακά Τμήματα είναι αυτά που ταυτίστηκαν θεματικά με Τμήματα των ΤΕΙ και όχι Τμήματα των ΤΕΙ με αυτά των Πανεπιστημίων, καθ’ ότι αυτά τα γνωστικά αντικείμενα λειτουργούσαν ήδη αποκλειστικά στα ΤΕΙ (ΤΕΙοποίηση των Πανεπιστημίων). Συνεπώς το πρόβλημα αυτό αφορά περισσότερο στα Πανεπιστημιακά Τμήματα που μιμήθηκαν Τμήματα των ΤΕΙ και όχι τα ίδια τα ΤΕΙ. Σε ό,τι αφορά «στην προσέλκυση μικρού αριθμού φοιτητών σε Τμήματα των ΤΕΙ» οι λόγοι εντοπίζονται σε δύο παραμέτρους:

α) οι υποψήφιοι φοιτητές, λόγω της κοινωνικής διάστασης προτίμησης Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ και της οικογενειακής παρότρυνσης, προτιμούν τα Πανεπιστημιακά Τμήματα αποκλειστικά και μόνο

λόγω του όρου Πανεπιστήμιο, διότι η κοινωνική αποδοχή της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης δίνει τη δυνατότητα στον απόφοιτο της αναγνώρισης και ανέλιξης στην κοινωνία και στο δημόσιο βίο.

β) οι αδιατάραχτες σπουδές, μετά τον Πρώτο Κύκλο (Προπτυχιακά), σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και συνέχιση σε Διδακτορικές Σπουδές αποτελεί σοβαρό κίνητρο απόκτησης ακαδημαϊκού προφίλ, σε αντίθεση με τον απόφοιτο ΤΕΙ που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα συνέχισης των ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών του.

Κύριε Πρόεδρε,

Αν πραγματικά επιθυμείτε να εκλείψουν τα προβλήματα αυτά που αναφέρθηκαν στο Διάλογο για το καλό της Παιδείας, των νέων και της οικονομίας της χώρας και ειλικρινώς επιζητείτε την αναβάθμιση των ΤΕΙ –όπως διακηρύττετε- άμεσα απαιτούνται:

1. η εξέλιξη των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών

2. η ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των ΤΕΙ με δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών

3. η έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων Τμημάτων των ΤΕΙ που εκκρεμούν από το 2008

4. η ενίσχυση του διδακτικού προσωπικού με την επιλογή νέων μελών σε αντίθετη περίπτωση, θα θεωρήσω τον έως τώρα διάλογο για την Ανώτατη Εκπαίδευση προσχηματικό, που δεν μπορεί να τύχει εμπιστοσύνης, αφού οι συζητήσεις που ακολούθησαν σε όλες τις συναντήσεις της Επιτροπής είχαν ως βασικό κείμενο το κείμενο Γεωργάτου – Γαβρόγλου – Μακατσώρη, το οποίο ήταν ήδη προετοιμασμένο και ουδεμία διαφοροποίηση επήλθε, παρά τις διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν στις συναντήσεις της Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 
esos.gr
Θλίψη για τις προτάσεις του Εθνικού Διαλόγου για τη Ανώτατη Εκπαίδευση από τον Μ. Μπρατάκο Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 1:45 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: