ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Πρόγραμμα για τον Οινοτουρισμό στην Αιγιάλεια


Το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με το Δήμο Αιγιαλείας και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, και στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του νέου διακρατικού Προγράμματος «Βαλκανικής-Μεσογείου» (Balkan-Mediterranean) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, υπέβαλε πρόταση με θέμα τον Οινοτουρισμό.

Το νέο Πρόγραμμα έρχεται να ενισχύσει τους ήδη υπάρχοντες δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών της περιοχής της Βαλκανικής Χερσονήσου και Ανατολικής Μεσογείου και να προωθήσει την οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και θεσμική συνοχή μέσω της βελτίωσης της κοινωνικο-οικονομικής ανταγωνιστικότητας και τις θεσμικής επάρκειας στην ευρύτερη περιοχή.

Για το σκοπό αυτό, το Επιμελητήριο Αχαΐας, με τη συνεργασία του Δήμου Αιγιαλείας, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Λεμεσού από Κύπρο, τον Εκτελεστικό Οργανισμό Οίνου και Αμπέλου της Βουλγαρίας και το Επιμελητήριο Τιράνων από Αλβανία, συνέταξε και υπέβαλε στην αρμόδια διαχειριστική αρχή του Προγράμματος πρόταση με θεματικό αντικείμενο την ανάπτυξη του Οινοτουρισμού στη Βαλκανική Μεσόγειο.

Βασικός σκοπός της πρότασης είναι η ανάπτυξη των τοπικών και διεθνών συνεργασιών φορέων για την καθιέρωση μιας ενιαίας οινοτουριστικής ταυτότητας της ευρύτερης περιοχής της Βαλκανικής Μεσογείου. Βασικός πυλώνας σχεδιασμού και υλοποίησης της εν λόγω πρότασης αποτελεί η ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας, η οποία συνδυάζει την αμπελουργία, την παραγωγή ποιοτικού οίνου, το τουρισμό και τον πολιτισμό. Ουσιαστικά για την στόχευση του έργου η Αιγιάλεια θα αποτελέσει περιοχή εφαρμογής καλής πρακτικής για το σχεδιασμό και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την ανάπτυξη του οινοτουρισμού.

Μια βασική ενέργεια του έργου είναι η δημιουργία ενός σημείου αναφοράς για τον Οινοτουρισμό στην περιοχή της Αιγιάλειας, η οποία θα υλοποιηθεί από το Δήμο Αιγιαλείας με τη συνδρομή του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν υποδομές του Δήμου, οι οποίες θα φιλοξενήσουν με οργανωμένο τρόπο δράσεις πολιτισμού, προβολής και επιχειρηματικής ανακάλυψης. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι να κεφαλαιοποιηθούν οι διάφορες δράσεις που συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο τον οίνο με τον πολιτισμό, το τουρισμό και άλλων πτυχών της ανθρώπινης δραστηριότητας της περιοχής, ενδεικτικά αναφέρονται τα «Οινοξένεια» κλπ.

Απώτερος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη διεθνών συνεργειών με περιοχές της Βαλκανικής Μεσογείου με αντίστοιχα χαρακτηριστικά και η διαμόρφωση ενός βιώσιμου, περιβαλλοντικά φιλικού, διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος με επίκεντρο τον οίνο και τον άνθρωπο.
 
 tempo24.gr
Πρόγραμμα για τον Οινοτουρισμό στην Αιγιάλεια Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 5:15 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: