Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Οι αλλαγές που σχεδιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ για την Αναθεώρηση της ΚΑΠ το 2017Ριζικές αλλαγές προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ενδιάμεση Αναθεώρηση της νέας ΚΑΠ το 2017, με βάση το κείμενο θέσεων της Γραμματείας του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής για συνδεδεμένες ενισχύσεις, περιφεριοποίηση, σύγκλιση Δικαιωμάτων και άρση αδικιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της κτηνοτροφίας και του αγροδιατροφικού τομέα, των νέων και νεοεισερχόμενων γεωργών, μέσω της αύξησης των ενισχύσεων, προτείνοντας παράλληλα και την άμεση σύγκλιση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων μέσα σε κάθε περιφέρεια αλλά και τη δημιουργία δύο νέων ξεχωριστών κατηγοριών περιφερειών για τα Ελαιόδεντρα και τα Σιτηρά. 


ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 

Το συγκεκριμένο κείμενο θέσεων, μετά τις προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί, θα εμπλουτιστεί και η οριστική διαμόρφωση του, θα ολοκληρωθεί σε διευρυμένη συνεδρίαση της γραμματείας την επόμενη εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μας θα παρουσιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα από μία πανελλαδική αγροτική συνδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί γι’ αυτό το θέμα.

Να σημειώσουμε ότι οι προτάσεις για την Αναθεώρηση της ΚΑΠ το 2017, θα πρέπει η χώρα μας να τις καταθέσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στον Αύγουστο, ώστε όποιες από αυτές τις κάνει δεκτές η Ε.Ε να ισχύσουν από 1-1-2017.

Ας δούμε αναλυτικά λοιπόν το σχετικό κείμενο θέσεων:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΠ 2017

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Παρατήρηση 1η: Η συζήτηση για ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΓΠ (σύμφωνα με την πάγια ευρωενωσιακή πολιτική τακτική και πρακτική) κινείται σε δύο επίπεδα :
Το «επίσημο» (κανονιστικό) είναι οι επιμέρους αλλαγές εκ μέρους των Κ-Μ, που αφορούν σε επιλογές τους ως προς τον τρόπο εφαρμογής συγκεκριμένων άρθρων των ΚAN που άπτονται του ΕΓΤΕ (ιδίως του 1307/13).

Αυτό σημαίνει ότι τυπικά/ κανονιστικά τόσο το πολιτικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, όσο και το περιεχόμενο της όλης συζήτησης για την ενδιάμεση αναθεώρηση έχει ήδη προδιαγραφεί και αποτυπωθεί στην πολιτική συμφωνία για την ΚΓΠ 2014-2020, δηλαδή στον ΚΑΝ 1307/13.
Το παράλληλο και εξαιρετικά σημαντικό, είναι επί της ουσίας το άνοιγμα της συζήτησης για τις πολιτικές κατευθύνσεις της ΚΓΠ της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2020-2027).

Αυτονόητα, αυτή η άτυπη συζήτηση οριοθετείται από την συνολική στρατηγική και το δημοσιονομική πλαίσιο που θα χαραχτεί στην ΕΕ και ταυτόχρονα από τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται από την ΕΕ στις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του ΠΟΕ.

Με αυτή την έννοια, η προετοιμασία της Ελλάδας οφείλει να συμπεριλαμβάνει:
πέρα από τις επιμέρους τροποποιήσεις του υπάρχοντος κανονισμού, τα κρίσιμα ζητήματα για τα οποία ο ΚΑΝ 1307/13 θίγει τα εγχώρια προϊόντα και αγνοεί τις ιδιαιτερότητες της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα μας (και εν γένει στις μεσογειακές χώρες)[1]
την μέριμνα για δημιουργία συμμαχιών, ιδίως με τις χώρες που βρίσκονται σε προγράμματα λιτότητας.

Παρατήρηση 2η: Οι συμφωνίες για διμερείς οικονομικές συνεργασίες μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών (ΕΕ με Νότια Αφρική, CETA, Σιγκαπούρη, Βιετνάμ και πάνω απ’ όλα η επερχόμενη ΤΤΙΡ), δημιουργούν εξαιρετικά δυσμενές διεθνές περιβάλλον για σημαντικά γεωργικά μας προϊόντα. Η εξάντληση όλων των «όπλων» που διαθέτει κάθε Κ-Μ είναι εκ των ων ουκ άνευ, εάν θέλουμε να μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση σε όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Επιπλέον, η άμβλυνση έστω των επιπτώσεων όσων συμφωνιών έχουν ήδη «κλείσει» (πχ με Νότια Αφρική, Καναδά) δεν αποτελεί μόνο θέμα προς διεκδίκηση, αλλά απαίτηση ευνοϊκών ρυθμίσεων για τα συμφέροντα της χώρας.

Παρατήρηση 3η : Οποιαδήποτε τεκμηριωμένη πρόταση για την ΚΑΠ οφείλει να εντάσσεται και να υπηρετεί, το στρατηγικό σχέδιο για την πρωτογενή παραγωγή και τον αγροδιατροφικό τομέα. Δυστυχώς, αυτός ο σχεδιασμός (για πολλούς και διαφορετικούς λόγους), απέχει πολύ από το να έχει αποτυπωθεί σε συγκεκριμένους άξονες και μέτρα.

Παρατήρηση 4η : Οι προτάσεις που διατυπώνονται στο κείμενο της γραμματείας του τμήματος, στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε πολιτικές εκτιμήσεις και πληροφορίες προφορικές ή μέσω των ΜΜΕ σχετικά με τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί κατά την εφαρμογή της τρέχουσας ΚΑΠ.

Καθώς το δημοσιονομικό πλαίσιο της τρέχουσας ΚΑΠ, όπως επίσης και το εθνικό ανώτατο όριο είναι δεδομένα, είναι προφανές ότι κάθε αύξηση κονδυλίων σε οποιοδήποτε τομέα/περιφέρεια ή είδος ενισχύσεων, συνεπάγεται αντίστοιχες μειώσεις στους υπόλοιπους επιμέρους τομείς/περιφέρειες/ είδη ενισχύσεων.

Ωστόσο, η ακριβής εικόνα και η τεκμηρίωση των προτάσεων που διατυπώνονται μπορεί να γίνει μόνο με πρόσβαση σε επίσημα στοιχεία και στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων, κυρίως εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ και της αρμόδιας Δ/νσης του ΥΠΑΑΤ.

Σύνοψη: Με βάση όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις και εκτιμήσεις, το κείμενο βάσης για την θέση του τμήματος Αγροτικής Πολιτικής είναι σαφώς μια πολιτική πρόταση που κινείται στα πλαίσια που ορίζουν οι προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και οι επιμέρους θέσεις του τμήματος.

Τέλος, οφείλουμε από σήμερα να ανοίξουμε τόσο τη συζήτηση για την επόμενη προγραμματική περίοδο, σε συνδυασμό με την εκπόνηση και εξειδίκευση του στρατηγικού σχεδιασμού μας για τον αγροδιατροφικό τομέα.

Γενικοί στόχοι αναθεώρησης

Στήριξη κτηνοτροφίας

Δεδομένου των πρόσφατων εξελίξεων ως προς την προστασία κρίσιμων κτηνοτροφικών προϊόντων (γιαούρτι, φέτα) στα πλαίσια της προτεινόμενης TTIP, της συμφωνίας με άλλες χώρες και της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, αλλά και δομικών προβλημάτων (π.χ σταβλικές εγκαταστάσεις) που αντιμετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην στήριξη της. Αυτό συνδυάζεται με την δέσμευση του ΠΘ για την άμεση εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου για την κτηνοτροφία. Επομένως, βασικός στόχος της αναθεώρησης της ΚΑΠ θα πρέπει να είναι η στήριξη του συγκεκριμένου κλάδου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με αύξηση του ποσού για την περιφέρεια των βοσκοτόπων, είτε με αύξηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων για κτηνοτροφικά φυτά (π.χ μηδική, καλαμπόκι για ενσίρωμα), είτε και τα δύο ταυτόχρονα. Αν και όχι άμεσα συνδεδεμένο με την αναθεώρηση της ΚΑΠ, εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας είναι η ταχεία ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων για τους βοσκοτόπους, έτσι ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των επιλέξιμων εκτάσεων.

Επίσης, θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα κάλυψης των υφιστάμενων ενισχύσεων που λαμβάνει η ενσταβλισμένη κτηνοτροφία αποκλειστικά και μόνο από το καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων, με στόχο την αποδέσμευση μεγάλων εκτάσεων βοσκοτόπων για τις ανάγκες της εκτατικής κτηνοτροφίας.

Στήριξη νέων/νεοεισερχόμενων γεωργών

Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, καθώς ένα από τα δομικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας είναι η μεγάλη ηλικιακή της σύνθεση και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο που συνεπάγεται. Ιδιαίτερα σήμερα, που η ανεργία και ιδιαίτερα των νέων αποτελεί το βασικό και μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, καθίσταται επιτακτική η στήριξη των νέων γεωργών. Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει να ζητηθεί η δυνατότητα αύξησης του ποσού του εθνικού αποθέματος και του φακέλου για την στήριξη των νεοεισερχομένων, καθώς και η δυνατότητα αύξησης του ορίου των 40 ετών.

Σύγκλιση δικαιωμάτων-άρση αδικιών παρελθόντος

Μία από τις αδικίες που υφίστανται, είναι αυτή των μεγάλων ανισοτήτων της ατομικής μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων, λόγω υψηλών “ιστορικών δικαιωμάτων”. Αυτή την αδικία την υφίστανται ως επί το πλείστον νεοεισερχόμενοι αγρότες, οι οποίοι για το ίδιο μέγεθος εκμετάλλευσης παίρνουν υποπολλαπλάσιες ενισχύσεις από όσους είχαν καταχυρώσει ιστορικά δικαιώματα. Επομένως θα πρέπει να υπάρξει άμεση σύγκλιση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων μέσα σε κάθε περιφέρεια, έτσι ώστε να εξαλειφθούν και φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Στήριξη προϊόντων εντάσεως εργασίας

Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας αποτελούν το σημαντικότερο πολιτικό και οικονομικό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η παρούσα κυβέρνηση. Επομένως στον σχεδιασμό των διαφόρων πολιτικών θα πρέπει να συνυπολογίζεται και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Γι αυτό τον λόγο η παράμετρος αυτή θα πρέπει να είναι βασικό κριτήριο τόσο για τον προσανατολισμό των συνδεδεμένων ενισχύσεων όσο και των μέτρων του ΠΑΑ. Ειδικότερα, στα κριτήρια επιλογής των συνδεδεμένων ενισχύσεων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται οι απαιτήσεις σε εργασία ανά προϊόν και αντίστοιχα η δημιουργία θέσεων στον τομέα της μεταποίησης (πολλαπλασιαστές εργασίας).


Αύξηση προστιθέμενης αξίας προϊόντων-Στήριξη εξαγωγών

Παρότι διαχρονικός διακηρυγμένος στόχος μας είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας και η στήριξη των εξαγωγών, πολύ λίγα έχουν επιτευχθεί στο παρελθόν για το θέμα αυτό. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η αποτυχία εκμετάλλευσης του εθνικού προϊόντος μας, του ελαιολάδου, το οποίο ακόμη και σήμερα εξάγεται στις μεγαλύτερες ποσότητες χύδην, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εθνική οικονομία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αναθεώρησης των συνδεδεμένων ενισχύσεων, εντάσσοντας σε αυτές το ελαιόλαδο προς τυποποίηση.

Μέσα επίτευξης των παραπάνω στόχων

Συνδεδεμένες ενισχύσεις

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις δεδομένου ότι είναι το μόνο κομμάτι των ενισχύσεων που έχει απομείνει να σχετίζεται άμεσα με την παραγωγή, το ποσοστό τους επί του προϋπολογισμού θα πρέπει να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερο.

Γενικά, θα πρέπει να κατευθύνονται σε προϊόντα εντάσεως εργασίας με στόχο τη μείωση της ανεργίας, εξαγωγικού χαρακτήρα για μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και προϊόντων που ενισχύουν την διατροφική επάρκεια της χώρας.

Πρωτίστως θα πρέπει να αξιολογηθεί η μέχρι σήμερα εφαρμογή των εθνικών επιλογών για τις συνδεδεμένες, τόσο όσο αφορά την επίτευξη των στόχων όσο και τον βαθμό απορρόφησης τους ανά προϊόν, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ όγκος εξαγωγών, ποσότητες που διατέθησαν στην βιομηχανία, διατήρηση εκτάσεων κλπ.)

Ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, το πρώτο που θα πρέπει να αποφασισθεί λαμβάνοντας υπόψη τόσο οικονομικούς όσο και κοινωνικούς παράγοντες, είναι εάν θα συνεχισθεί η διάχυση του προϋπολογισμού των συνδεδεμένων σε ένα τόσο μεγάλο αριθμό προϊόντων ή εάν επιλεγεί η κατεύθυνση της στοχευμένης στήριξης μικρού αριθμού στρατηγικών για τη χώρα μας προϊόντων.

Το δεύτερο που πρέπει να αποφασισθεί είναι εάν θα στηριχθεί το ελαιόλαδο μέσω των συνδεδεμένων με στόχο την εξαγωγική προώθηση του προϊόντος και την αύξηση της τυποποίησης του, επιλογή που έχει κάνει π.χ η ανταγωνιστική για μερίδια αγοράς Ιταλία. Αποτελεί κομβική επιλογή, δεδομένου ότι η απόφαση στήριξης θα απαιτήσει ένα σημαντικό ποσοστό του προϋπολογισμού για τις συνδεδεμένες.

Στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης, θα πρέπει να εξετασθεί εάν είναι σκόπιμο να ζητηθεί από τη χώρα στις αλλαγές που επιτρέπονται να συμπεριληφθεί και η αύξηση του ποσοστού των συνδεδεμένων. Επίσης, την δυνατότητα ένταξης στο καθεστώς των συνδεδεμένων του χοιρείου κρέατος, καθώς και την αύξηση του ποσοστού για κτηνοτροφικά φυτά.

Ευελιξία μεταξύ πυλώνων

Δεδομένου της δυνατότητας μεταφοράς πόρων από τον Πρώτο στον Δεύτερο Πυλώνα και το αντίστροφο και της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στον πρωτογενή τομέα, και την αναγκαστική λήψη μέτρων τα οποία έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα αγροτικά εισοδήματα, θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο να μεταφερθούν πόροι από τον ΙΙ στον Ι με γνώμονα να ενισχυθούν οι νεοεισερχόμενοι/ νέοι αγρότες και να στηριχθούν οι εκμεταλλεύσεις σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Συγκεκριμένα, προτείνουμε τη μεταφορά πόρων από μέτρα του ΠΑΑ με χαμηλή απορρόφηση ή μέτρα που δεν έχουν ουσιαστική συμβολή στην αγροτική ανάπτυξη, στο εθνικό απόθεμα και στους νεοεισερχόμενους γεωργούς.

Capping

Το κατώτατο όριο του capping (πλαφόν στις άμεσες ενισχύσεις) πάνω από το οποίο μπορούν να γίνουν περικοπές κατά 5% είναι στα 150.000 ευρώ. Στα πλαίσια τυχόν ευρύτερης αναθεώρησης της ΚΑΠ, θα πρέπει να εξετασθεί η μείωση του κατώτατου ορίου και η ανακατανομή των ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή του, να γίνεται σε επίπεδο Ε.Ε, μειώνοντας έτσι τις ενδοευρωπαϊκές ανισότητες.

Αλλαγές στην περιφεροποίηση

Θα πρέπει να εξετασθεί η αναδιάρθρωση των υφιστάμενων περιφερειών στην κατεύθυνση να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε καλλιέργειας (τουλάχιστον των σημαντικότερων για τη χώρα) από πλευράς οικονομικής βιωσιμότητας και της εξάρτησης της από τις ενισχύσεις. Για παράδειγμα προτείνεται η δημιουργία μίας ξεχωριστής περιφέρειας για τα ελαιόδενδρα, ώστε σε σχέση με τις άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες να απολαμβάνει υψηλότερο επίπεδο στήριξης για προφανείς λόγους (χαμηλότερο εισόδημα, μεγαλύτερη εξάρτηση από επιδοτήσεις, οριακή οικονομική βιωσιμότητα, κ.α). Ένα δεύτερο παράδειγμα για τους ίδιους λόγους είναι αυτό των σιτηρών (μαλακό, σκληρό σιτάρι, αραβόσιτος).

Αυτό το προτεινόμενο μοντέλο περιφεροποίησης αποτελεί και εργαλείο για την εξάλειψη αδικιών του παρελθόντος και φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού, χωρίς να παραγνωρίζονται οι όποιες ιδιαιτερότητες καλλιεργειών από πλευράς οικονομικής βιωσιμότητας τους.

Τελειώνοντας, ένα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη σε όλες τις σχεδιαζόμενες αλλαγές και προτάσεις αναθεώρησης της ΚΑΠ, είναι αυτό της ικανότητας του διοικητικού μηχανισμού να τις υλοποιήσει, χωρίς απώλειες πόρων προς τους γεωργούς. Επομένως, προτάσεις που απαιτούν ριζικές αλλαγές, παρότι μπορεί να είναι δίκαιες, θα πρέπει να εξετασθεί πρωτίστως εάν μπορούν να υλοποιηθούν, ποιο διοικητικό κόστος επιφέρουν καθώς και με ποιόν τρόπο θα διασφαλιστεί η έγκαιρη και πλήρης διοικητική προετοιμασία.

[1] Η πολιτική εκτίμηση του τμήματος για το σύνολο της ΚΑΠ 2014-2020 έχει αποτυπωθεί στο σχετικό κείμενο.
 agroekfrasi.gr
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Οι αλλαγές που σχεδιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ για την Αναθεώρηση της ΚΑΠ το 2017 Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 7:30 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: