Διπλή αύξηση εισφορών για 650.000 ασφαλισμένους του ΟΓΑ...

Αυξημένα κατά 44,40% ασφάλιστρα για ασθένεια θα καταβάλουν φέτος, παράλληλα με τα αυξημένα κατά 42,86% ασφάλιστρα για σύνταξη, οι 650.00...Αυξημένα κατά 44,40% ασφάλιστρα για ασθένεια θα καταβάλουν φέτος, παράλληλα με τα αυξημένα κατά 42,86% ασφάλιστρα για σύνταξη, οι 650.000 ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

Την αύξηση της εισφοράς ασθενείας από 2,5% επί της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας (26,64 ευρώ τον μήνα) σε 3,61% (38,47 ευρώ τον μήνα) υπενθυμίζει εγκύκλιος που εξέδωσε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλος σε εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, ο οποίος προβλέπει σταδιακή αύξηση της συγκεκριμένης εισφοράς σταδιακά έως το 2019 (αν και οι Θεσμοί έχουν θέσει θέμα να μην υπάρχουν μικρότερες εισφορές ασθενείας για καμιά κατηγορία ασφαλισμένων στη μεταβατική αυτή περίοδο). Τα νέα αυξημένα ασφάλιστρα του πρώτου εξαμήνου θα πρέπει να πληρώσουν οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ πριν από τα τέλη Ιουλίου, μετά την παράταση που έχει δώσει η διοίκηση του Ταμείου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο «η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των αναφερομένων προσώπων στο άρθρο 40 του νόμου αυτού, που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, αυξάνεται σταδιακά από 1/1/2016 έως 31/12/2019, και διαμορφώνεται ως εξής:

α) από 1/1/2016 έως 31/12/2016 σε ποσοστό 3,61% επί των υφιστάμενων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ασφαλιστικών κατηγοριών και κατανέμεται κατά 3,35% για παροχές σε είδος και 0,26% για παροχές σε χρήμα.

β) από 1/1/2017 έως 31/12/2017 σε ποσοστό 4,73% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά 4,39% για παροχές σε είδος και 0,34% για παροχές σε χρήμα.

γ) από 1/1/2018 έως 31/12/2018 σε ποσοστό 5,84% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά 5,42% για παροχές σε είδος και 0,42% για παροχές σε χρήμα. δ) από 1/1/2019 έως 31/12/2019 σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα».

Οι εισφορές

«Για το τρέχον έτος ο υπολογισμός της ασφαλιστικής εισφοράς γίνεται επί της υφιστάμενης ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία έχει καταταγεί ο ασφαλισμένος και η ασφαλιστική εισφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν που αναλογεί στο ποσό της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας».

Έτσι, η μηνιαία εισφορά για την ασθένεια διαμορφώνεται στα 38,47 ευρώ για όσους έχουν ενταχθεί έως και την 5η ασφαλιστική κατηγορία (οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν για σύνταξη 106,58 ευρώ πλέον, αντί 74,60 ευρώ) στην 6η η νέα μηνιαία εισφορά είναι 44,56 ευρώ (από 30,86 ευρώ) και στην 7η φτάνει τα 50,61 ευρώ από 35,05 ευρώ που ήταν το 2015.

Με βάση το εισόδημα

Με βάση τον νόμο και την εγκύκλιο, από την 1/1/2017 οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και εφεξής η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης θα υπολογίζεται επί του ασφαλιστέου εισοδήματος όπως επιμέρους ορίζεται στο άρθρο 40 του ως άνω νόμου, το οποίο θα εξειδικευτεί περαιτέρω με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται με την παρ.12, του άρθρου αυτού, αναφέρει η Ημερησία. Οι ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2017 θα καταβάλλονται ανά τακτικά περιοδικά διαστήματα που θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 43 του αναφερομένου νόμου, σε εναρμόνιση με την καταβολή των φόρων.
 
enikonomia
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια

[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ][gallery][#266d07]