Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ Π.Ε.ΛΑΚΩΝΙΑΣ: «Μαϊμού μελέτες & σκουπίδια»


«Μαϊμού μελέτες και σκουπίδια»
Ενώ προτρέπει τους υπευθύνους «Mαζέψτε τους, σε όποια θέση και αν βρίσκονται και στείλτε τους στο σπίτι τους» .Σε νέα επιστολή της προς το ΥΠΑΑΤ η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος Δημήτρης Καραμπάσης, με θέμα «μαϊμού μελέτες και σκουπίδια», αναφέρονται τα εξής:

Κύριοι,

Με αφορμή απάντησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α (2014-2020) προς την ηλεκτρονική σελίδα «Αγρότυπος» διαπιστώνουμε ότι το «έγκλημα» ενάντια στους Βιοκαλλιεργητές και Βιοκτηνοτρόφους της Επικράτειας δεν έχει τελειωμό.

Το ερώτημα που είχε υποβληθεί ήταν «γιατί για μια ακόμη φορά οι καλλιέργειες κηπευτικών δεν ήταν στο πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων (2014-2020);». Οι αρμόδιοι στην απάντηση τους, προσπάθησαν να δικαιολογηθούν δηλώνοντας εγγράφως ότι «Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε καλλιέργεια έχει προσδιοριστεί από ανεξάρτητο μελετητή και ότι η μελέτη είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου». Άρα τα προϊόντα κηπευτικών βιολογικής γεωργίας έχουν προστιθέμενη αξία και δεν χρειάζονται ενίσχυση. Αγνοούν φαίνεται όπως όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους γεωργούς και η στήριξη παρέχεται ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης (και όχι καλλιεργήσιμης) και αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση τη στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας όπως ορίζεται στον κανονισμό ΕΚ 834/2007 και οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών (άρθρο 9 του ΕΚ 1307/2013).

Εμείς κύριοι, η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας, επανειλημμένα με έγγραφα μας προς το Υπουργείο εδώ και μήνες, έχουμε ζητήσει την «Μελέτη κρατικό μυστικό» αλλά κανείς έως τώρα δεν απάντησε στο αίτημα αυτό. Εκτός από την Μελέτη, ζητούσαμε να μας ενημερώσουν ποιος ήταν ο «ανεξάρτητος μελετητής» διότι είχαμε πληροφορίες ότι δεν ήταν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που μας λέγανε. Για το λόγο αυτό ψάξαμε και βρήκαμε την «Μελέτη Κρατικό Μυστικό» και διαπιστώνουμε ότι για μια ακόμη φορά διαπράττονται εγκληματικές πράξεις προς όλους τους Βιοκαλλιεργητές και Βιοκτηνοτρόφους της επικράτειας. Στο συμπέρασμα της μελέτης, η οποία έχει γίνει από την εταιρία INTRAWAY το Σεπτέμβριο του 2014 και αφορά το άρθρο 29 του ΕΚ 1305/2013 προκύπτει ότι: η προσέγγιση με βάση τα δεδομένα για το έτος 2012 δεν αποδίδει αξιόπιστα αποτελέσματα. Πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές δοκιμές και προέκυψαν μη αξιόπιστα στοιχεία.

Επίσης πριν το συμπέρασμα αυτό αναφέρεται ότι:

Α) ψάξανε για στοιχεία από Συμβατική Γεωργία από μελέτη που αφορούσε το πρόγραμμα 2007-2013

Β) είχαν επικοινωνία με φορείς πιστοποίησης και άλλους φορείς

Γ) ο προσδιορισμός τιμών εμπορίας των προιόντων έγινε τηλεφωνικά σε επικοινωνία με γεωπόνους μελετητές και γεωπόνους πολλών ΕΑΣ

Δ) είχανε επικοινωνία με την κ. Ι. Κακαμπούκη, επιθεωρητή στη βιολογική γεωργία πέρα των δέκα ετών

Στη συνέχεια αυτού του συμπεράσματος υπάρχουν πίνακες με το ύψος ενίσχυσης ανά κατηγορία βάση των μηαξιόπιστων στοιχείων που προέκυψαν.

Για την ορθότητα των όσων γράφουμε εμείς, παραπέμπουμε στην μελέτη για να ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι ανά την επικράτεια, για το τι είδους παιχνίδια παίζονται στην πλάτη τους (Σχετικό 1).

Κύριοι, στον ΕΚ 1305/2013, άρθρο 25 παράγραφος 5, αναφέρεται ρητά: «η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ». Στο παράρτημα ΙΙ αναφέρεται ότι:

Τιμές ανά ha (εκτάριο) α) 600€* για ετήσιες καλλιέργειες

Τιμές ανά ha (εκτάριο) α) 900€* για ειδικές πολυετείς καλλιέργειες

Τιμές ανά ha (εκτάριο) α) 450€* για άλλες χρήσεις γης

Τα ποσά αυτά καταβάλλονται ετησίως από τα κράτη μέλη. Ο δε αστερίσκος δίπλα στα ποσά επεξηγείται ως ακολούθως: «Τα ποσά αυτά μπορούν να προσαυξηθούν σε δεόντως τεκμηριωμένες περιπτώσεις λαμβανομένων υπόψη ειδικών συνθηκών, οι οποίες πρέπει να αιτιολογούνται στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης» (εννοεί προβληματικές, μειονεκτικές και ορεινές περιοχές).

Επίσης για την ορθότητα των ανωτέρω παραπέμπουμε και στον ΕΚ 1305/2013 άρθρο 29 Βιολογική Γεωργία (Σχετικό 2).

Όμως επειδή προκύπτουν καίρια ερωτήματα, σας καλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα και εγγράφως για τα εξής: 

Γιατί εφόσον από τη μελέτη που πλήρωσε ο Ελληνικός λαός προέκυψαν μη αξιόπιστα στοιχεία,δεν κάνατε χρήση του ΕΚ 1305/2013 (άρθρο 29, παράγραφος 5);

Με ποιους φορείς πιστοποίησης και άλλους φορείς έγινε επικοινωνία; Και έγινε κάποια επικοινωνία εγγράφως ή όλα συζητήθηκαν πρόχειρα, ανεπίσημα και τηλεφωνικά;

Η τηλεφωνική επικοινωνία με γεωπόνους, μελετητές και γεωπόνους πολλών ΕΑΣ για τον προσδιορισμό τιμών εμπορίας, ακολουθήθηκε από κάποια έγγραφη επικοινωνία; Θα πρέπει να αναφέρετε ονόματα και τις θέσεις του καθενός από τους ανωτέρω.

Η κ. Ι. Κακαμπούκη, επιθεωρητής στη Βιολογική Γεωργία πέρα των δέκα ετών, σε ποιον οργανισμό πιστοποίησης ανήκει ή συνεργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης;

Επειδή πιστεύουμε ότι το ίδιο έγκλημα έχει γίνει και κατά την προηγούμενη περίοδο (2007-2013) για το οποίο είμαστε ακόμη απλήρωτοι (ορισμένοι 2012, όλοι οι βιοκτηνοτρόφοι για το 2012, όλοι για τα έτη 2013-2014-2015) και βάση του ΕΚ 1306/2013 άρθρο 75 οι ενισχύσεις καταβάλλονται το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 έπρεπε να έχει πληρωθεί και το 2015, ζητούμε να μας κοινοποιήσετε και την μελέτη για το πρόγραμμα 2007-2013.

Κύριε Υπουργέ, η επιστολή αυτή είναι η Τρίτη από τις 15 Ιουνίου 2016 και μέχρι σήμερα. Αναμένουμε απαντήσεις!! Μην ξεχνάτε ότι είχατε υποσχεθεί πολιτική βούληση!! Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι «μαζέψτε τους», σε όποια θέση και αν βρίσκονται και στείλτε τους στο σπίτι τους. Όπως και να έχει, εμείς πρέπει να αποζημιωθούμε οικονομικά και ηθικά. Ερώτημα τελευταίο: Οι Ευρωπαίοι που έλεγξαν και ενέκριναν τα μη αξιόπιστα στοιχεία της μελέτης, ασχολήθηκαν καθόλου ή τους εξυπηρετούσε το συμπέρασμα;;;

Η επόμενη επιστολή θα αφορά τα Γεωχωρικά Δεδομένα και τις μη επιλέξιμες καλλιέργειες (ή συγκαλλιέργειες) και τον ΕΚ 1306/2013.
 
 
agroekfrasi.gr
 
 
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ Π.Ε.ΛΑΚΩΝΙΑΣ: «Μαϊμού μελέτες & σκουπίδια» Reviewed by Τεχνολόγος Γεωπόνος on 8:45 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

All Rights Reserved by Γεωπόνος Τ.Ε. ''Τεχνολόγος'' © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme, Installed By Bloggertips

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.