Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Οι αγρότες ζητούν αποζημιώσεις για το χαλάζι & δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ για τον καύσωνα


“Είπαμε να βρέξει, αλλά όχι και να χιονίσει…” μέσα στη φράση αυτή θα μπορούσε να συνοψίσει κανείς την άποψη των αγροτών της Κρήτης, οι οποίοι μετά την παρατεταμένη ανομβρία και ξηρασία του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, είδαν μέσα σε λίγα λεπτά τις καλλιέργειες τους να καταστρέφονται από χαλάζι.

Η χθεσινή δυνατή νεροποντή, που σημειώθηκε ξαφνικά σε ολόκληρο σχεδόν το νησί, φέρνοντας μαζί της και χαλάζι, προκάλεσε ανεπανόρθωτες ζημιές στις καλλιέργειες, ιδιαίτερα στα οπωροκηπευτικά, αλλά και στις ελιές, με τους αγρότες πραγματικά να φτάνουν σε απόγνωση, δεδομένου της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και των εξόδων, που είχαν μέχρι τώρα κάνει για αυτές.

Οι αγρότες των περιοχών που επλήγησαν ζητούν άμεση καταγραφή των ζημιών, προκειμένου να αποζημιωθούν, τη στιγμή βέβαια που ακόμη περιμένουν τις αποζημιώσεις της περασμένης Άνοιξης, εξαιτίας των ζημιών που προκάλεσαν οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Μάλιστα τότε ο ΣΕΔΗΚ είχε αποστείλει έγγραφο αίτημα στον ΕΛΓΑ, όπου ζητούσε την καταβολή αποζημιώσεων, ύψους 75 εκ. ευρώ για τους ελαιοπαραγωγούς για ζημιές στην καρποδεσία.

Σε απάντηση του όμως ο ΕΛΓΑ, αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι δεν προβλέπεται να πάρουν καμία αποζημίωση οι αγρότες, καθώς το θερμόμετρο δεν έφτασε ή δεν ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία που θεωρείται “πλαφόν” για την καταβολή αποζημιώσεων.

Στην απάντηση του ο ΕΛΓΑ αναφέρει:

“Σε απάντηση στο αριθ. 35/12.07.2016 έγγραφό σας, το οποίο μας διαβιβάστηκε από το αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, σχετικά με τη χορήγηση αποζημίωσης για ζημιές από τους καύσωνες άνοιξης που σημειώθηκαν στην ελαιοπαραγωγή της Κρήτης και όσον αφορά στις αρμοδιότητες του Οργανισμού μας, σας γνωρίζουμε ότι

Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. α του «Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α.» (ΚΥΑ 157502/27.07.2011 – ΦΕΚ 1668/Β ́/27.07.2011) ο καύσωνας συμπεριλαμβάνεται στους φυσικούς κινδύνους που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 8 σημείο ε του προαναφερόμενου Κανονισμού, καύσωνας, θεωρείται η καταγεγραμμένη άνοδος της μέγιστης θερμοκρασίας του αέρα σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη των 40 οC, που σε συνδυασμό ή όχι με την έντονη ηλιακή ακτινοβολία έχει σαν συνέπεια ζημιά στη φυτική παραγωγή. Επομένως, οι αναφερόμενες στο έγγραφό σας συνθήκες καύσωνα της άνοιξης, δηλαδή οι υψηλές θερμοκρασίες, δεδομένου ότι ήταν χαμηλότερες από 40 οC, δεν μπορούν να καλυφθούν ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α.

ΙΙ. Αναφορικά με το αίτημά σας για τροποποίηση του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής, ώστε να απαλειφθεί η εξαίρεση του άρθρου 6 παρ. 4, σύμφωνα με την οποία δεν καλύπτονται ασφαλιστικά ζημιές που προξενούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια εκτός του παγετού, στα καρποφόρα δένδρα πριν από το δέσιμο των καρπών, σας γνωρίζουμε ότι η ασφάλιση καλύπτει την παραγωγή μιας καλλιέργειας.

Πριν το στάδιο του δεσίματος του καρπού η παραγωγή δεν έχει καν διαμορφωθεί και για το λόγο αυτό το συγκεκριμένο στάδιο δεν καλύπτεται ασφαλιστικά.

Κατ’ εξαίρεση καλύπτεται μόνο ο παγετός δεδομένου ότι συνήθως είναι καθολικό φαινόμενο και έχει ως αποτέλεσμα την εκμηδένιση της παραγωγής στις πληγείσες καλλιέργειες.

ΙΙΙ. Όσον αφορά το αίτημά σας για ένταξη των προαναφερόμενων ζημιών σε πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να κριθεί μια ζημιά επιλέξιμη για χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, θα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις: τα μετεωρολογικά δεδομένα της συγκεκριμένης περιόδου να τεκμηριώνουν το χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών και ακραίων το κατώφλι ζημιάς, πέρα από το οποίο θεωρείται ότι η ζημιά ισοδυναμεί με θεομηνία και μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς ενισχύσεων, καθορίζεται σε 30% της μέσης παραγωγής των ειδών της ευρύτερης περιοχής (Νομού – νυν Περιφερειακής Ενότητας), με βάση τα επίσημα στοιχεία της Χώρας το επίπεδο των ζημιών, που οφείλονται στις προαναφερόμενες δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή έκτακτα γεγονότα, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών και σε επίπεδο παραγωγού να εγκριθεί η δαπάνη του προγράμματος από το Υπουργείο Οικονομικών (σχετική έκδοση ανάληψης υποχρέωσης) και να αποσταλεί ο φάκελος με τα δικαιολογητικά προς έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.), σε εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).  οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν υποβάλει Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής έτους 2016 και να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι για το έτος αυτό. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εξεύρεση των απαραίτητων κονδυλίων για την κάλυψη της δαπάνης, δεδομένου ότι και το έτος 2013, για την αντίστοιχη ζημιά συστάθηκε Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία ορίσθηκε με την αριθ. 556/131191/29.10.2013 Απόφαση του C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet files\Content.IE5\4GS7QQM7\Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης_καύσωνες άνοιξης.doc – 2 –

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ : ΒΛΛΑΒ – ΟΞΤ) και έργο της ήταν η αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την μη ομαλή καρποφορία των δέντρων λόγω ιδιαίτερων περιβαλλοντικών συνθηκών εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής (λαμβάνοντας υπόψη τα επίσημα μετεωρολογικά δεδομένα), δηλαδή δεν αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τη μείωση παραγωγής της ελαιοκαλλιέργειας.

Η μελέτη παραδόθηκε, με βάση τα σχετικά στοιχεία αποδόσεων και τιμών, διαπιστώθηκε ότι η παραγωγή του έτους ζημιάς είχε ζημιωθεί κατ’ είδος σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση της καλλιέργειας τα προηγούμενα τρία έτη, σε ορισμένους Νομούς/ΠΕ της χώρας.

Με βάση τη μελέτη και τα δεδομένα, προϋπολογίστηκε η δαπάνη και συντάχθηκε σχετικός φάκελος.

Ωστόσο, επειδή ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ζημιές λόγω της μη ομαλής καρποφορίας της ελιάς και των οπωροφόρων δέντρων, ήταν πολύ υψηλός, δεν εγκρίθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η κάλυψη της δαπάνης και κατά συνέπεια δεν υπεβλήθη πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς σύμφωνα με το νέο μεσοπρόθεσμο (Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής, που θέτει τα ανώτατα όρια δαπανών για κάθε δράση), είχαν προβλεφθεί 16 εκατομμύρια € ανά έτος για χορήγηση κρατικών οικονομικών ενισχύσεων για τα έτη 2014-2016.

Σημειώνουμε ότι καύσωνας σημειώθηκε στην Κρήτη στις 18/6/2016, περίοδο που η ελαιοπαραγωγή ήταν σε στάδιο ασφαλιστικά καλυπτόμενο, χωρίς όμως να διαπιστωθούν ζημιές στην διαμορφωθείσα παραγωγή.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειασθείτε”.

cretapost.gr
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Οι αγρότες ζητούν αποζημιώσεις για το χαλάζι & δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ για τον καύσωνα Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 7:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: